Matematyka w klasie I gimnazjum

Matematyka w klasie I według przyjętego programu składa się z 7 działów:

  1. Liczby i działania,
  2. Procenty,
  3. Figury geometryczne,
  4. Wyrażenia algebraiczne,
  5. Równania,
  6. Proporcjonalność,
  7. Symetrie.

Materiały związane ze sprawdzaniem umiejętności będą tutaj pojawiały się systematycznie (najpóźniej na tydzień przed planowanym sprawdzianem).

Podzielone są one na dwie części (oznaczone literami R i T). Litera R oznacza zestaw z gotowymi (wzorcowymi) rozwiązaniami. Litera T oznacza zestaw do wykonania przez ucznia. Uczeń poprawiający dany sprawdzian zobowiązany jest do rozwiązania pisemnego zadań oznaczonych literą T.