strona 1 z 2  < 1  2 >

Sentencje

U baby włos długi, język dłuższy, rozum krótki.

Przysłowie rosyjskie

U kobiet nic bez łez się nie dzieje.

Przysłowie rosyjskie

U kobiety cnota ma być przed rozumem, u mężczyzny rozum przed cnotą.

Przysłowie niemieckie

U kobiety i mężczyzny linię graniczną między miłością a nienawiścią wytycza pieniądz.

Sakaguchl Ango

U kobiety niezwykle uroczej jest płeć j ej nie hamulcem dla mężczyzn, ale wyzwoleniem.

Oscar Wilde

U młodych kobiet uroda zastępuje rozum, u starych ― rozum zastępuje urodę.

Montesquieu

U wdowy chleb gotowy, ale nie każdemu zdrowy.

Przysłowie polskie

U żony nogi do chodzenia, ręce do roboty, serce do kochania, głowa do słuchania.

Przysłowie rosyjskie

Ubodzy, gdy się miłują są bardzo bogaci.

Oscar Wilde

Ubogi i zadowolony jest bogaty, wystarczająco bogaty.

William Szekspir

Uczenie się czegoś jest prawdziwą przyjemnością, naprawdę coś umieć jest źródłem zadowolenia.

Novalis

Uczymy się tylko od tych, których kochamy.

Johann Wolfgang Goethe

Ufanie kobiecie i pisanie na śniegu ― tyle samo warte.

Przysłowie niemieckie

Umrzeć z miłości ― to przesada.

Przysłowie francuskie

Uroda bez cnoty nie może w sławę iść.

Przysłowie

Uroda bez przyjemności nie przyciągnie wiele gości.

Przysłowie

Uroda blondynek zazwyczaj nie trwa wiecznie.

Jean Giraudoux

Uroda cnotę krasi (zdobi).

Przysłowie

Uroda jest obietnicą szczęścia.

Stendhal

Uroda jest wymowna nawet kiedy milczy.

Przysłowie

Uroda kobieca swoim wszechpotężnym czarem czyni z mądrych mężczyzn głupców.

J. G. Herder

Uroda może mieć piękne liście, ale gorzki owoc.

Przysłowie

Uroda nie sławi i człeka nie zbawi.

Przysłowie

Uroda otwiera drzwi zamknięte na trzy spusty.

Przysłowie

Uroda rzadka rzadko bez wady.

Przysłowie

Uroda rzecz nietrwała.

Przysłowie

Uroda się opatrzy, kochanie się przeje.

Przysłowie

Uroda to pyszna rzecz na pierwsze spojrzenie; ale któżby na nią patrzał mając ją w domu już przez trzy dni.

Autor nieznany

Uroda własnym swym głosem przemawia, Bez mów pochwalnych czci ją wzrok człowieka.

Przysłowie

Uroda, madame, podoba się tylko oczom; słodycz usposobienia oczarowuje duszą.

Wolter

strona 1 z 2  < 1  2 >