strona 1 z 6  < 1  2  3  4  5  6 >

Sentencje

Mając bliskiego przyjaciela, nie trzeba podnosić wzroku i mówić: "O to mi właśnie chodziło", ponieważ to zawsze jest to, o co chodziło.

Charlotte Gray

Małomówność jest klejnotem, który kobieta rzadko nosi.

Przysłowie angielskie

Mały domek może pomieścić tyle samo szczęścia, co duży dom.

Autor nieznany

Małżeńskie kajdany nie zostawiają śladów.

Przysłowie rosyjskie

Małżeństwa nie chwal po trzech dniach, ale po trzech latach.

Przysłowie rosyjskie

Małżeństwo bez miłości i miłość bez małżeństwa ― jednaka udręka.

Przysłowie angielskie

Małżeństwo bez pieniędzy ― wrota do nędzy.

Przysłowie polskie

Małżeństwo bywa jak potrzask: wpaść łatwo, wyjść nie można.

Przysłowie angielskie

Małżeństwo i makaron nie smakują na zimno.

Przysłowie włoskie

Małżeństwo i makaron smaczniejsze, gdy przyprawione.

Przysłowie włoskie

Małżeństwo i śmierć zapisane są w niebie.

Przysłowie włoskie

Małżeństwo jest dobre, ale nie jest słodkie.

Przysłowie francuskie

Małżeństwo jest jak oblężona twierdza: jedni chcą z niej wyjść, drudzy chcą do niej wejść.

Przysłowie chińskie

Małżeństwo jest loterią, w której mężczyzna stawia wolność, kobieta szczęście.

Przysłowie francuskie

Małżeństwo jest prozaicznym przekładem poematu miłości.

Przysłowie francuskie

Małżeństwo jest złem, którego się wytrwale szuka.

Przysłowie greckie

Małżeństwo młodej z młodym zawiera się w niebie, małżeństwo młodego ze starą w piekle, małżeństwo starego z młodą ― na ziemi.

Przysłowie angielskie

Małżeństwo podobne jest do twierdzy ― ci, którzy są poza nią, chcą się dostać do środka, ci zaś, którzy znaleźli się w jej murach, marzą o wydostaniu się.

George Bernard Shaw

Małżeństwo potrzebuje trzech rzeczy: żeby mąż był dobry, żona czysta, dzieci posłuszne.

Przysłowie polskie

Małżeństwo z przymusu ― nie wesele.

Przysłowie rosyjskie

Małżeństwo zawiera się w niebie, ale konsumuje na ziemi.

Przysłowie francuskie

Małżeństwo zmniejsza smutki, podwaja radości, zwielokrotnia wydatki.

Przysłowie angielskie

Małżeństwo, jak kalectwo, należy znosić cierpliwie.

Karol Bunsch

Mam trzy wielkie skarby, których strzegę i które pielęgnuję. Jednym z nich jest miłość, drugim ― skromność, a trzecim ― pokora. Bowiem tylko kochający człowiek jest odważny, tylko skromny jest wspaniałomyślny i tylko pokorny jest zdolny do panowania.

Laotse

Mamy są właśnie tym ogniwem łańcucha, który trzyma ten świat razem.

Pam Brown

Marną kreaturą jest kobieta, która się nie wstydzi zawdzięczać całego swego szczęścia ślepej czułości mężczyzny.

Gotthold Ephraim Lessing

Marz o rzeczach wielkich, nie rzeczywistość, ale serce, z jakim ku niej przystępujemy, daje rzeczom kształty i kolory.

Henryk Sienkiewicz

Marz o rzeczach wielkich, nie rzeczywistość, ale serce, z jakim ku niej przystępujemy, daje rzeczom kształty i kolory.

Henryk Sienkiewicz

Mądry człowiek nie zna pośpiechu; kto śpieszy się, nie jest mądry.

Przysłowie chińskie

Mądry mężczyzna powinien zaślubić tylko bardzo piękną kobietę. To mu pomoże. To mu pomoże, aby w przyszłości ktoś go od niej uwolnił.

Sacha Guitry

strona 1 z 6  < 1  2  3  4  5  6 >