Sentencje

Hojność polega nie tyle na dawaniu wiele, co na dawaniu we właściwym momencie.

Jean de la Bruyere

Humor jest strefą do pływania w potoku życia.

Wilhelm Raabe

Humor jest strefą do pływania w potoku życia.

Wilhelm Raabe