Sentencje

Fortuna jest kobietą i kiedy się chce ją zdobyć, trzeba z nią spierać się i walczyć.

Makiawel

Fortuna jest kobietą; gdy wykazuje łaskawość, trzeba z tego korzystać.

Alfred de Musset