strona 1 z 3 <   1 23  >

ZOBACZCIE, JAK JEST PIĘKNIE

Zobaczcie, jak jest pięknie przebywać razem z braćmi.
Zobaczcie, jak jest pięknie przebywać razem z braćmi.
Jak jest pięknie przebywać razem z braćmi,
jak jest pięknie przebywać razem z braćmi.

Jest to, jak olej, co spływa na głowę Aarona.
Jest to, jak olej, co spływa na głowę Aarona.
Tak, jak olej na głowę Aarona.
Tak, jak olej na głowę Aarona.

Jest to, jak rosa Hermonu na górach Syjonu.
Jest to, jak rosa Hermonu na górach Syjonu.
Tak, jak rosa na górach Syjonu.
Tak, jak rosa na górach Syjonu.

Tam Jahwe Pan udzielił swego błogosławieństwa.
Tam Jahwe Pan udzielił swego błogosławieństwa.
Tam udzielił swego błogosławieństwa.
Tam udzielił swego błogosławieństwa.

Tam Jahwe podarował życie aż na wieki.
Tam Jahwe podarował życie aż na wieki.
Podarował życie aż na wieki.
Podarował życie aż na wieki.

Jak jest pięknie przebywać razem z braćmi,
jak jest pięknie przebywać razem z braćmi.

ZAŚWITAŁ BLASKIEM PROMIENNYM

Zaświtał blaskiem promiennym - przez wszystkich dzień upragniony,
bo Chrystus, świata nadzieja, wstępuje w niebo wysokie.

Gdy swoją mocą podeptał - szatana, księcia ciemności,
przed Ojcem staje przynosząc, zwycięską chwałę Wcielenia.

Odchodzi w jasnym obłoku - i ufność ludziom przywraca,
bo rajskie bramy otworzył - praojców grzechem zamknięte.

O jakże wielkim weselem - jest Syn zrodzony z Dziewicy!
Przyjąwszy krzyż i zhańbienie - króluje z Ojcem na wieki.

Składajmy przeto podziękę - naszemu Panu i Zbawcy,
bo ludzkie ciało cierpiące - do Ojca domu wprowadził.

Niech jedna radość połączy - mieszkańców nieba i ziemi,
bo Jezus idąc do Ojca - pomiędzy nami zostaje.

Przyciągnij teraz, o Chryste, do siebie serca człowiecze
i Duchem Świętym napełnij, gdy nam Go poślesz od Ojca.

ZOBACZCIE JAKĄ MIŁOŚCIĄ

Zobaczcie jaką miłością obdarzył nas Ojciec

Śpiewajmy dobremu Bogu: Alleluja

On nazwał nas swoimi dziećmi i rzeczywiście nimi jesteśmy

Wiemy, że gdy się objawi będziemy do niego podobni

Będziemy widzieć Pana takiego jakim jest

ZOBACZCIE, JAK JEST DOBRZE

Zobaczcie, jak jest dobrze przebywać razem z braćmi.
Zobaczcie, jak jest dobrze przebywać razem z braćmi.
Jak jest dobrze przebywać razem z braćmi.
Zobaczcie, jak jest dobrze - przebywać razem z braćmi.

Jest to jak olej, co spływa - na brodę Aarona.
Jest to jak olej, co spływa - na brodę Aarona.
Jak olej na brodę Aarona.
Jest to jak olej, co spływa - na brodę Aarona.

Jest to jak rosa Hermonu na górach Syjonu.
Jak rosa na górach Syjonu.

Tam Jahwe nam zapewnił Swoje błogosławieństwo.
Nam zapewnił Swoje błogosławieństwo.

Tam Jahwe nam darował życie aż na wieki.
Nam darował życie aż na wieki.

Zobaczcie jak jest dobrze ...

ZA DOTKNIĘCIEM TWYM

Za dotknięciem Twym dopełnia się Komunia w nas Pojednanie
Za dotknięciem Twym dopełnia się Komunia w nas Pojednanie.

Mocą Twą płonie blask dalekich gwiazd
Stulony pąk przemieniasz w polny kwiat
Wszechobecne jest piękno Twe, miłość Twa.
Wzywasz mnie, poprzez łzy modlę się

O, jakże przedziwna jest Twa obecność
Słyszę wciąż wezwanie Twe, Twój głos
On ponagla mnie by za Tobą pójść
Stanąć twarzą w twarz, o Panie z powołaniem.

Za dotknięciem Twym dopełnia się Komunia w nas
Przemienienie serc, zjednoczenia cud, wielki cud.

ZA JEZUSEM

Może gdyby znalazł się
Ktoś, kto bardziej, by pokochał mnie.
Mógłbym zmienić zdanie, ale przecież
Nikt nie kocha bardziej,
Niż miłości Stwórca.

Gdyby ktoś zapewnił mi
Najwspanialszą przyszłość, piękne dni.
Mógłbym pójść za nim, ale przecież,
Nic cudowniejszego być nie może,
Od wieczności tam,
W królestwie Bożym.

Za Jezusem, za Jezusem,
Za Jezusem pójdę
Jego głosu słuchać chcę.
Za Jezusem, za Jezusem,
On jest Drogą, Prawdą,
Życiem moim jest.

Może gdyby ktoś mi dał
Coś cennego, swój największy skarb,
Mógłbym zmienić zdanie,
Ale przecież Jezus, mój Zbawiciel
Oddał za mnie życie.

Gdyby się objawił ktoś,
Kto pociągnął by za sobą świat.
Mógłbym pójść za nim, ale przecież,
Przemijają władcy i idole, ooh,
Lecz Chrystus Pan jest wiecznym Bogiem.

Za Jezusem, za Jezusem,
Za Jezusem pójdę jego głosu
Słuchać chcę.
Za Jezusem, za Jezusem,
On jest Drogą, Prawdą,
Życiem moim jest.

Za Jezusem, za Jezusem,
Za Jezusem pójdę jego głosu
Słuchać chcę.
Za Jezusem, za Jezusem,
On jest Drogą, Prawdą,
Życiem moim jest.

ZA OKNEM DESZCZ

Za oknem deszcz, za oknem mgła
i ucichł już dziecięcy gwar,
Miasto już śpi i śpisz już ty.
Ktoś zawsze czuwa nad twoim snem:

To Boża Matka stoi przy tobie -
ociera łzy i tuli cię.

Już po alejach nie błądzi nikt
i wiatr melodii nie nuci swej.
Miasto już śpi i śpisz już ty.
Ktoś zawsze czuwa nad twoim snem:

ZABIERZ MNIE

Franciszku, jakżeś Ty odgadł,
że Bóg w nieskończoność rozciągnięty?
Mieszka cichutko pod korzeniem dębu,
dziś już spod prawa wyjęty.
Albo kto Ci powiedział,
kiedyś Ty po górach chodził,
że Ty i kwiaty, że was Bóg urodził.
Dziś zaplątałeś się w las atomowych rakiet,
więc może potrafisz powiedzieć ludziom,
że z ich sumieniem coś na bakier.
Patrzę, bo tak Ci ładnie w tym worku,
tylko zastanawiam się dlaczego
Bóg od ośmiu długich wieków,
nie dał Ci butów i worka lepszego.
Zabierz mnie, pójdziemy razem,
ja się chwycę Twego sznura,
zdejmę buty, żeby lepiej czuć kamienie.
Zabierz mnie, pójdziemy razem,
pochodzimy sobie po górach.
Hej! Lepiej czuć kamienie.

ZABŁĄKAŁA SIĘ GDZIEŚ OWCA

Zabłąkała się gdzieś owca, tyko jedna ze stu owiec.
Dobry Pasterz rzuca stado, aby za nią w góry pobiec.

Każdy chce być kochany, każdy szuka, jak umie.
Pan jest naszym Pasterzem, Pan odejście rozumie

Wielka radość jest w niebie gdy się grzesznik nawraca.
Pan jest naszym Pasterzem winy nasze wybacza

Zagubiła się gdzieś drachma, taki mały, drobny pieniądz.
Gospodyni dom wymiata i raduje się znajdując.

Ruszył w świat syn marnotrawny szukać szczęścia po swojemu.
Ojciec czekał; gdy syn wrócił, wielką ucztę wydał w domu.

ZACZEKAJ JESZCZE

Zaczekaj, Mistrzu, zaczekaj jeszcze, Chcę się pożegnać z moimi w domu.
Zaczekaj, proszę, potem powrócę, Z radością pójdę za Twoim głosem.

Zostaw wszystko, bo już czas Słowo Boże chlebem świata siać.
Zostaw wszystko, nie jutro, lecz dziś, Pośpiesz, pośpiesz, pomóż mi.

Zaczekaj, Mistrzu, zaczekaj jeszcze, Wiele mam bogactw, dobytku wszędzie.
Zaczekaj, proszę, potem powrócę, Z radością pójdę za Twoim głosem.

Zaczekaj, Mistrzu, zaczekaj jeszcze, Serce me pełne grzechu i złości.
Zaczekaj; proszę, potem powrócę, Z radością pójdę za Twoim głosem.

ZAGUBIENI WŚRÓD WÓD OCEANÓW

Zagubieni wśród wód oceanów Żeglujemy bez końca szukając
Kotwiczymy w zatokach nadziei z iskrą wiary o drogę pytając.

Zaświeć latarnię na brzegu! Dobije tam moja łódź.
Odnajdę tam Bożą łaskę, Nauczę się kochać i czuć.

I choć czasem zbaczamy ze szlaku Słodkiej wyspy zwabieni pięknością
Ty pomagasz nam znów podnieść żagle i wyruszyć za Twoją jasnością.

Jakaś skała rozbija nam kadłub Stary statek zatopi morski prąd
Lecz rozpędzisz wichury i burze Swym rozbitkom wskażesz nowy ląd.

Gdy bogatsi po długiej podróży Tobie serca oddamy w ufności
Poprowadzisz nas drogą nadziei Ku cudownej krainie miłości.

ZAPADA ZMROK

Zapada zmrok, już świat ukołysany,
Znów jeden dzień odfrunął nam jak ptak.
Panience swej piosenkę dobranoc
Zaśpiewać chcę w ostatnia chwilę dnia.

I chociaż wnet ostatnie światła zgasną,
Opieka Twa rozproszy nocy mrok.
Uśpionym wsiom, ukołysanym miastom,
Panienko, daj szczęśliwą dobrą noc!

I ludzkim snom błogosław dłonią jasną,
I oddal od nich cień codziennych trosk.
I tym, co znów nie będą mogli zasnąć
Panienko, daj szczęśliwą dobrą noc!

A komu noc czuwaniem jest niełatwym,
Na czas bezsenny siłę daj i moc.
I tym co dzisiaj zasną raz ostatni,
Panienko, daj szczęśliwą dobra noc!

Zasypia świat piosenką kołysany,
Odpłynął dzień, by jutro wrócić znów.
Uśmiecham się do Ciebie dobranoc,
Piastunko moich najpiękniejszych snów.

Nad Ojcem Świętym czuwaj nieustannie,
Bo on w Twe ręce złożył ufność swą.
I jemu też tam hen, na Watykanie,
Panienko, daj szczęśliwą dobrą noc!

ZAŚPIEWAJMY PANU

Zaśpiewajmy Panu pieśń nową, Dobrze grajcie, a głośno! [4 x ]

Naucz nas, Jahwe, strofy nowej pieśni, Niech harfa obudzi się w snach.
Piosenką dziś chwalmy i w bramach chwałę nieśmy, Śpiewając radośnie - Cantate Deo!

Spójrz, Ojcze, na dzieci te małe i dorosłe, Jak łatwo gdzieś zgubić Twój ślad.
Odszukaj, poprowadź i naucz nowej pieśni, By razem zawołać - Cantate Deo!

Co dzień szukamy nowych, własnych dróg, Oszukani, rzuceni znów w nurt.
Poszedłeś za nami pocieszyć, przygarnąć, Nauczyć nas śpiewać - Cantate Deo!

ZATRZYMAJ SIĘ NA CHWILĘ

Szumią łany zboża, gra wiatr na jeziorze,
śpiewa ptak radośnie Bogu, co go stworzył.

Zatrzymaj się na chwilę, odetchnij pięknem świata
zatrzymaj się na chwilę, zauważ swego brata
zatrzymaj się na chwilę nad tym, co w sercu kryjesz
zatrzymaj się na chwilę i pomyśl, po co żyjesz.

Pędzi całe miasto, zgrzytają tramwaje
wszystko chcesz uchwycić, a pustka zostaje.

Nikt dziś nie ma czasu, każdy goni szczęście
na później zostawia to, co najważniejsze.

Jedną małą chwilę zawsze znaleźć możesz,
odejść z gwaru życia, spojrzeć w Serce Boże.

ZAUFAJ PANU JUŻ DZIŚ

Jak się nie bać powiedz jak
Kiedy w strachu żyje świat
Zaufaj Panu już dziś

Jak uwierzyć powiedz mi
Kiedy już nie wierzę w nic
Zaufaj Panu już dziś

Jak mam kochać powiedz jak
Kiedy rani mnie mój brat
Zaufaj Panu już dziś

Jak być dobrym powiedz mi
Kiedy świat jest taki zły
Zaufaj Panu już dziś

Zaufaj Panu już dziś
Zaufaj Panu już dziś
Zaufaj Panu już dziś
Zaufaj Panu już dziś

Jak mam walczyć powiedz jak
Kiedy silnej woli brak
Zaufaj Panu już dziś

Jak pokonać własny grzech
Kiedy pokus tyle jest
Zaufaj Panu już dziś

Jak się cieszyć powiedz mi
Kiedy płyną gorzkie łzy
Zaufaj Panu już dziś

Jak do ładu z sobą dojść
Kiedy siebie mam już dość
Zaufaj Panu już dziś

Zaufaj Panu już dziś
Zaufaj Panu już dziś
Zaufaj Panu już dziś
Zaufaj Panu już dziś

Jak nie zbłądzić powiedz mi
Kiedy nie wiem dokąd iść
Zaufaj Panu już dziś

Jak nadzieję w sercu mieć
Kiedy wszystko wali się
Zaufaj Panu już dziś

Zaufaj Panu już dziś
Zaufaj Panu już dziś
Zaufaj Panu już dziś
Zaufaj Panu już dziś

Zaufaj Panu już dziś
Zaufaj Panu już dziś
Zaufaj Panu już dziś
Zaufaj Panu już dziś

Zaufaj Panu już dziś
Tylko on tylko on
Zaufaj Panu już dziś
Zaufaj Panu już dziś

To on jest drogą
I prawdą i życiem
Zaufaj Panu już dziś

ZAWIERZENIE

O Królowo polskiej ziemi przyjm modlitwę naszych serc.
Bądź nadzieja w trudne dni, Matko! Zawierzamy Ci!

Maryjo! Zwyciężaj we mnie i w każdym z nas!
Maryjo pozostań z nami na wieczny czas!

Gdy w wolności chcemy żyć, bogu zawsze wierni być,
Wspomóc możesz tylko Ty. Matko! Zawierzamy Ci!

Wlej w znękane dusze moc, Niech nie trwoży grzechu noc.
Ulecz rany! Otrzyj łzy! Matko! Zawierzamy Ci!

"Cały Twój" - to każdy z nas, W smutny czy radosny czas.
Gdy przyjdą zwycięstwa dni. Matko! Zawierzamy Ci!

ZBARASKA PANI

Odziana w białych orłów chwalę i metaliczne blaski
Weszłaś w dzieje Polski całe, klejnocie nasz Zbaraski.
Maryjo! Strażniczko granic. Czujna, kresowa i obozowa Królowa.

Niech wróg Ojczyzny nie rani, niechaj się blizny zaleczą
Przybądź nam przybądź z odsieczą Zbaraska Pani.

Walka o Boga ciągle płonie na wiernej polskiej ziemi.
Pani w królewskiej koronie! Stopami zwycięskimi
Zdepcz pychę... Racz nam hetmanić! Matko waleczna,
Przystani cicha, bezpieczna.

Na Twe pójdziemy wezwanie Bożymi karmieni słowy
I zawsze służyć gotowi swojej Królowej!

ZBAWICIEL

Do mojej duszy znów dziś Pan zapukać pragnie
I posiać ziarno swe, by owoc mogło dać.
Chcę słuchać Jego słów, nie może ziarno zmarnieć.
Nie wolno zwlekać tu, On bardzo kocha mnie.

Tak pragnie, abym chciał uwierzyć Jego słowom
Miłości swojej żar dziś mi objawić chce
Pomoże, doda sił, narodzić się na nowo
Zwyciężyć razem z Nim to, co przygniata mnie.

To dla mnie tutaj dziś On ucztę przygotował
Sam siebie chce mi dać, On, Bóg, pokarmem mym
Powtórzy z chlebem cud, znów zabrzmią Jego słowa
By odkupiony lud mógł już pozostać z Nim.

ZBAWIENIE PRZYSZŁO PRZEZ KRZYŻ

Zbawienie przyszło przez krzyż, Ogromna to tajemnica,
Każde cierpienie ma sens, Prowadzi do pełni życia.

Jeżeli chcesz Mnie naśladować, To weź swój krzyż na każdy dzień,
I chodź ze Mną zbawiać świat, Dwudziesty już wiek.

Codzienność wiedzie przez krzyż, Większy im kochasz goręcej.
Nie musisz ginąć już dziś, Lecz ukrzyżować swe serce.

Każde spojrzenie na krzyż Niech niepokojem zagości,
Bo wszystko w życiu, to nic, Wobec tak wielkiej miłości.

ZBLIŻA SIĘ DO NAS

Zbliża się do nas, idzie polami
Jak słońce złocista, jak biel przeczysta
W ciemnościach nocy puka do serc naszych
Nasz Pani Wieczysta

Gwiazdo śliczna wspaniała
O nasza Maryjo
Do Ciebie się uciekamy
Tyś nam pomocą jedyną

Idzie w sukience jak w perle szacownej
Złocisty diadem na skroni niesie
Wznosi nad nami błogosławione ręce
Wszystkich ludzi o miłość prosi

A kiedy rozpacz wejdzie w nasze serca
Łaskami obdarzy i smutek rozwieje
Kroczy cichutko z nami po drodze
I cała ziemia Jej śpiewa

strona 1 z 3 <   1 23  >