strona 1 z 4 <   1 234  >

WOŁEK I OSIOŁEK

Wołek, wołek, wołek i osiołek
Dzieciątko w żłóbeczku, a w stajence chłód
Kto stworzył świat cały?
Tylko jeden Bóg!

Trzech, trzech, trzech Królów magów
Wołek i osiołek, Dzieciątko w...

Czterech Ewangelistów...

Pięć przykazań kościelnych...

Sześć stągwi kamiennych...

Siedem sakramentów...

Osiem błogosławieństw...

Dziewięć chórów Anielskich... .

Dziesięć przykazań Bożych...

Jedenastu Flilistynów...

Dwunastu Apostołów...

W NOWE JUTRO

W nowe jutro dziś idziemy,
W nowe jutro lecz nie sami,
Nic bez Ciebie, wszystko z Tobą,
Jasnogórska nasza Pani.

Przed Tobą Matko Twoja Polska zatroskana,
W błagalnej prośbie zgina dzisiaj swe kolana.
Maryjo dźwignij naszą pracę i nasz trud,
Maryjo dźwignij solidarny polski lud.

Tylko z Tobą solidarni.
Tylko z Tobą trwać pragniemy.
Naszą pracą i modlitwą.
Lepsze jutro zbudujemy.

W PIĘKNY PORANEK

W piękny poranek, pewnego dnia usłyszymy tony Bożej muzyki
Znikną troski i smutek, przyjdzie Pan, gdy radośnie zaśpiewamy Mu

Wieczne Alleluja zaśpiewamy

Gdy spotkamy Jezusa pośród gór, przy dźwiękach trąb
Wieczne alleluja zaśpiewamy
Gdy będziemy siostry bracia razem tam gdzie Boży tron gdzie Boży tron

WIEM PANIE MÓJ

Tak jakoś dziwnie jest na świecie,
Czasami nie wiem, gdzie jest sens.
Ktoś pytał mnie, czy wiem, co znaczy nadzieja,
Czy taki wyraz jeszcze jest.

Wiem, Panie mój, że bardzo kochasz mnie
Ja chcę być Twój i gram Tobie tę pieśń

Też w życiu różne mam marzenia.
Tak chciałbym jakieś szczęście mieć.
Ludzie o sobie myślą wciąż do znudzenia.
Ja chciałbym z Tobą czegoś chcieć.

Pozwól mi. Panie, tak uwierzyć.
Że będzie w sercu wiecznie maj.
Pozwól mi życie swoje tak mocno przeżyć.
Że kiedyś tam już tylko raj.

WESELIĆ SIĘ BĘDZIE PLĄSANIEM PANNA

Weselić się będzie pląsaniem panna, młodzieńcy i starcy społem.
Lalaj, lalalaj, lalalaj, la laj, laj...
I w radość zamienię ich płacz, I w radość zamienię ich płacz,
i wybawieniem w smutku będzie radość, i wybawieniem w smutku będzie radość.

W CISZY WZYWAM CIĘ

W ciszy wzywam Cię, Chciej wysłuchać prośby mej.
Matko, wierzę Ci, Że Ty możesz dodać sił.

Matko podaj dzisiaj swoje dłonie, Dzieci proszą, ratuj je.
Matko ukaż drogę swego Syna, Chciej pozostać nawet w mgle

Syna Bóg Ci dał, by z nas każdy żywot miał,
Lecz nie każdy wie, kim jest Chrystus, czego chce.

Wzmocnij wiarę nam! Nie potrafię ufać sam,
Wiara zbawia nas, zasług naszych przyszły czas.

W DALEKIE ŚWIATA STRONY

W dalekie świata strony gdzie polne kwiaty śpią
Wieczorne grają dzwony cichą modlitwę swą.
Wieczorne grają dzwony cichą modlitwę swą.

Hen po nieba skłon, hen po Boży tron
Nieśmy naszych serc modlitwę, naszej pieśni ton.

Jak za dawnych lat wśród bielonych chat
Idzie drogą Matka Boska przez wiosenny świat.

Spójrz o bracie mój głos mi we łzach drży
Czy naprawdę idzie drogą czy też mi się śni.

Oj, nie sen to, nie, przez kwitnący sad
Drogą idzie Matka Boska wśród bielonych chat.

Wśród zoranych ról, w chatach, pośród pól
Łzy ociera, łzy sieroce, koi płacz i ból.

W DRODZE

Idą z dala, idą utrudzeni, Z wszystkich lądów płynie w niebo śpiew.
Pieśń miłości, wiary i nadziei, Wędrujących ludzi śpiew.

Idą dzieci w Ojca dom, Idą z dala tysiące już lat
Ramię w ramię, w dłoni dłoń, Każdy w drodze spotkany to brat.

Chociaż czasem cel z oczu znikł, każdy dobrze wie dokąd iść
Bo gdy dzieciom trudno jest żyć, Dobra Matka dodaje im sił.

Chociaż smutek czyha co krok, Nad głowami burza im grzmi
Chociaż z trudem idą przez mrok, Ale w sercach blask słońca im lśni.

W DROGĘ Z NAMI

W drogę z nami wyrusz Panie, Nam nie wolno w miejscu stać.
Gdy zbłądzimy, podaj rękę, Gdy upadniemy, pomóż wstać.

I do serca swego prowadź, prowadź nas!
I do serca swego prowadź, prowadź nas!

Zabierz smutek, przywróć radość, Osłabionym dodaj sił,
Byśmy innym nieść pomogli Ciężar krzyża przez ten świat.

Poprzez piachy, ostów kolce, Z nami idź do niebios bram.
Po pustyniach zabłąkanym, Wody swej zaczerpnąć daj.

Gdy do Pana odejdziemy, Niech nie płacze po nas nikt,
Bo my przecież z Nim być chcemy, W Jego chwale wiecznie żyć.

W KAŻDY DZIEŃ

W każdy dzień w miłości Pana żyć chcę
W każdy dzień w miłości Pana żyć chcę.
Ponieważ Pan Nóg kocha mnie W miłości Jego żyć chcę.
Jezus puka a ty możesz otworzyć Mu drzwi.

W KRĄG PRZEZ CAŁY ŚWIAT

W krąg przez cały świat Duch mocą Swą wieje.
W krąg przez cały świat jak rzekł prorok tak dzieje się.
W krąg przez cały świat kroczy potężna rewolucja.
Boża chwała wznosi się tak jak szum potężnych wód

I w sercu mym też..........

Czy w sercu twym też..........

O niech w nas od dziś..........

Alleluja..........

W KRUSZYNIE CHLEBA PANIE JESTEŚ

W kruszynie chleba Panie jesteś
Schowany wielki, Ty Pan...
Przychodzisz do nas już przez wieki,
By ofiarować Siebie nam.

W tych kroplach wina Twoja krew
Przelana za nas Panie Mój,
Tak wiele Jej na krzyżu było,
Aby odkupić nas od zła.

Ty, Panie miłością jesteś
Ty, Panie kochasz nas
I proszę Ciebie, by tak było
Wciąż, przez wieczny czas...

W LEKKIM POWIEWIE PRZYCHODZISZ DO MNIE PANIE

W lekkim powiewie
Przychodzisz do mnie Panie.
W lekkim powiewie
Przychodzisz do mnie Panie.

Nie przez wicher ogromny
I nie przez ogień,
Ale w lekkim powiewie
Przychodzisz do mnie.
W lekkim powiewie
Nawiedzasz duszę mą.

W lekkim powiewie
Przychodzisz do mnie Panie.
W lekkim powiewie
Przychodzisz do mnie Panie.

Nie przez wicher ogromny
I nie przez ogień,
Ale w lekkim powiewie
Przychodzisz do mnie.
W lekkim powiewie
Nawiedzasz duszę mą.

Nie przez wicher ogromny
I nie przez ogień,
Ale w lekkim powiewie
Przychodzisz do mnie.
W lekkim powiewie
Nawiedzasz duszę mą.

W MAŁEJ KAPLICZCE

W małej kapliczce mówiłaś mi,
W małej kapliczce przed ołtarzem.
Że nie rozdzieli nas już nic,
Będziemy zawsze razem.
Że nie rozdzieli nas już nic,
Będziemy zawsze razem.

Lecz los darmo nie daje nic,
Zabrał mi ciebie tamtej nocy.
Chociaż nie padał wcale deszcz,
Mieliśmy mokre oczy.
Chociaż nie padał wcale deszcz,
Mieliśmy mokre oczy.

W małej kapliczce mówiłaś mi,
W małej kapliczce przed ołtarzem.
Że nie rozdzieli nas już nic,
Będziemy zawsze razem.
Że nie rozdzieli nas już nic,
Będziemy zawsze razem.

W MOIM SERCU NA DNIE

W moim sercu na dnie Stale mieszka Bóg.
W moim sercu na dnie Słyszę Jego głos.

Nim Ja ukształtowałem cię W łonie matki twej, Już wtedy znałem cię
I nim przyszedłeś na ten świat Ustanowiłem cię prorokiem Mym.

Nie zważaj na swój młody wiek, Bo Ja wspomagam cię,
Gdy głosisz słowa Me. Idź więc na cały świat i głoś
Cokolwiek każę ci, bądź znakiem Mym!

Gdzie będziesz ty, tam będę Ja, A więc nie lękaj się,
Bo dam ci Moją moc ! A gdy trudności spiętrzą się,
To dzięki sile Mej pokonasz je.

Chcę, abyś burzył wszelkie zło I lud Mój wzywał wciąż
Do nawrócenia się. A jeśli posłuchają cię Poznają życia sens, miłując Mnie.

W moim sercu na dnie Słyszę Boga głos:
Kogo więc posiać mam? Oto ja, poślij mnie.

W MOIM ŻYCIU BĄDŹ UWIELBIONY

W moim życiu bądź uwielbiony, bądź uwielbiony
w moim życiu bądź uwielbiony dziś.

W Twym Kościele bądź uwielbiony, bądź uwielbiony
W Twym Kościele bądź uwielbiony dziś.

W NASZEJ BRATERSKIEJ GROMADZIE

W naszej braterskiej gromadzie Nic nie stoi na zawadzie,
Na ustach uśmiech - Wszędzie słychać śpiew:

My chcemy życia, bez palenia i bez picia
Z czystym sumieniem iść przez ten świat
Choćby iść wciąż pod wiatr,
A po wędrówce, nasze młode zwarte hufce
Staną u szczęścia bram, Gdzie nas czeka Pan.

Przyjdźcie do nas przyjaciele, Przyjdźcie, będzie nam weselej,
Będzie nas cieszyć świat, Jak za dawnych lat.

W PIĘKNY PORANEK PEWNEGO DNIA

W piękny poranek pewnego dnia usłyszymy tony Bożej muzyki
Znikną troski i smutek, przyjdzie Pan, i radośnie zaśpiewamy Mu:
Wieczne "Alleluja" zaśpiewamy, gdy ujrzymy Jezusa pośród chmur,
przy dźwięku trąb, wieczne "Alleluja" zaśpiewamy,
gdy będziemy siostry, bracia razem tam, gdzie Boży tron.

W TOBIE O PANIE (psalm)

W Tobie o Panie mamy źródło życia

Do nieba sięga Panie Twoja łaska
A Twoja wierność aż po same chmury
Twoja sprawiedliwość jak chmury wysokie,
A Twoje wyroki jak ogromna otchłań

Przychodzą do Ciebie ludzie,
I chronią się w cieniu Twych skrzydeł
Sycą się obfitością Twojego domu,
Poisz ich potokiem Twoich rozkoszy.

Albowiem w Tobie jest źródło życia,
I w Twojej światłości oglądamy światło
Zachowaj Twoją łaskę dla tych co Ciebie znają
A sprawiedliwość Twoją dla ludzi prawego serca.

Alleluja, alleluja, alleluja
Nazwałem was przyjaciółmi,
Albowiem oznajmiłem wam wszystko
Co usłyszałem,
Od mego Ojca.

W TWOJE ŚLADY

W Twoje ślady pragnę Panie iść czym prędzej
W Twoje ślady poprzez ciernie, łzy i krzyż.
Tobie ufam, żyć dla Ciebie sił nie szczędzę
Ty me serce, moją duszę wiedziesz wzwyż.

W Twoje ślady gdzie ciemności mrok nie sięga
Chociaż drogi pełne trwogi, wichrów, burz ...
Jednak wiem, że ponade mną Twa potęga
W Twoje ślady ... Panie dopuść bym szedł już.

Bym jak Ty prowadził życie nieskalane
Bym jak Ty dobroci słowem zmienił świat
Niech nauczy mnie Twe święte powołanie
Czym jest dla mnie Bóg, czym Ojciec, Matka, brat.

Twoim chcę być dobry Ojcze już na wieki
Więc o siłę wytrwałości proszę Cię.
Rządź mną, prowadź w świat, otwieraj me powieki
Moje życie kieruj zawsze w ślady Twe.

strona 1 z 4 <   1 234  >