strona 1 z 3 <   1 23  >

SAMBA POCZTOWO-DŻDŻYSTA

Przyślij mi list, długi list na poste-restante
Gdy wszystko straci sens, odbiorę go
Na znaczku niech będzie niebo Twe
Koperta biała jak święty Chleb a w niej
Pusta kartka i zamiast słów - nadzieja.

Przyjdź Panie czekamy na Ciebie,
Przyjdź tak jak gdy wschodzi dzień, śpiewamy
Przyjdź Panie niech będzie radość,
Niech stanie się złoty sen.

Ześlij nam deszcze, ciepły deszcz na brzeg mych ust
Przymykam oczy i nadstawiam twarz
Te wargi spękane zwilż choć łzą
Ulewy z nieba spragniony suchy świat
O deszcz proszę, deszcze łaski Twej - nadzieję.

SERCE PEŁNE DOBRA MIEJ

Nauczał Pan, że mamy się miłować
I kochać wszystkich wokół,
I w bliźnim swym zauważyć Boga,
We wszystkim zaufać Bogu.

Serce pełne dobra miej
I tym dobrem innych dziel,
Bo kiedy Chrystus dawał, mówił nam:
Darmo żeś dostał, darmo daj.

Nauczał Pan, jak mamy prosić Ojca
Modlitwy Pańskiej słowami,
Jak mamy żyć Jego Ewangelią
I Jego przykazaniami.

SŁUCHAJ IZRAELU

Słuchaj Izraelu, tylko Jahwe jest Bogiem twym.
Kochaj Pana Boga swego całym swym sercem,
Kochaj Pana Boga swego całą swą duszą.
Kochaj Pana Boga swego całym umysłem,
Kochaj Pana Boga swego całym swym życiem.

S O S

Cóż my wiemy o sobie, Gdy tak idziemy drogą,
Zaśpieszeni i każdy w swoją stronę,
A tam może wśród nocy, Ktoś przyzywa pomocy,
Czyjeś serce gdzieś w tłumie zagubione.

Na pomoc, na ratunek człowiekowi, Czy słyszysz, ktoś woła: S O S,
Na pomoc zgubionemu w samym sobie, Na pomoc, na ratunek - S O S.

Tak niewiele potrzeba, Może tylko uśmiechu,
Może słowa jednego, przyjaznego,
Więc się pośpiesz, nie zwlekaj, Niech na próżno nie czeka,
Nadaremno nie wzywa ciebie ktoś.

Tak Cię proszę, mój Boże, Byś mi serce otworzył,
Tak szeroko, szeroko, aż bez granic,
Daj mi wolność i ciszę, Żebym mogła usłyszeć
I pośpieszyć na każde zawołanie.

SADZAWKA SILOE

Kiedy byłem tak bardzo ślepy Ty powiedziałeś mi:

Idź i obmyj się w sadzawce Siloe

Kiedy byłem tak bardzo daleko Ty powiedziałeś mi:

Kiedy dobra od zła nie odróżniałem Ty powiedziałeś mi:

SALVATOR MUNDI

Salvator mundi salvanos
Salvator mundi salvanos
Salvanos, Salvanos
Salvator mundi salvanos

SALWATORIAŃSKA PIEŚŃ

Świat jest martwy bez Ciebie, świat jest smutny bez Ciebie,
Świat jest obcy gdy nie kocha miłością Twoją,
Miłością wielką, ubogich, słabych.
Świat nie śpiewa Ci pieśni.

Nasze życie to pieśń, salwatoriańska pieśń,
Nasze życie dla Ciebie, drobne ziarna na posiew.
Nasze serca to pieśń, salwatoriańska pieśń,
Nasze życie dla Ciebie, ogień w służbie Miłości.
Świat jest martwy bez Ciebie, świat jest smutny bez Ciebie,
Świat jest obcy gdy nie kocha miłością Twoją,
Miłością wielką, bezinteresowną.
Świat nie śpiewa Ci pieśni.

Nasze myśli i ręce, salwatoriańska pieśń,
Myśli i ręce dla Ciebie, by nieść Twe słowo w świat.
Nie zamilknie ta pieśń, salwatoriańska pieśń,
Aż nie przyjdą do Ciebie wszyscy wyznać Ci miłość.
Świat jest martwy bez Ciebie, świat jest smutny bez Ciebie,
Świat jest obcy gdy nie kocha miłością Twoją,
Miłością wielką, szukających.
Świat nie śpiewa Ci pieśni.

Gdy zjednoczą się ludzie z Tobą w Królestwie Twym,
Nie zamilkną te słowa: salwatoriańska pieśń.
Gdy zjednoczą się ludzie z Tobą w Królestwie Twym,
Nie zamilkną te słowa: salwatoriańska pieśń.

SAM SIEBIE UCZYŃ I TWÓRZ

Sam siebie uczyń i twórz, znajdź własne słowo
Zgubiłeś drogę, to cóż, Zacznij na nowo.

Nikt nie nauczy jak żyć, masz wolę własną
Sam w sobie musisz się tlić, płonąć i gasnąć.

Zgubiłeś przewodnią nić w zawiłym losie
Ale się podnoś i idź, wstawaj po ciosie.

Spójrz tylko w ogromny świat - kipi dokoła
Posłuchaj, oto twój brat, pomocy woła.

SAMUEL

Owej nocy światło Boże jeszcze nie zagasło,
Owej nocy światło Boże jeszcze nie zapadło,
gdy Samuel spał w Przybytku Pana,
gdzie przebywała Arka Przymierza. I przybył Pan,
a stanąwszy przed Samuelem, zawołał:
"Samuelu". A Samuel odrzekł: "Mów, Panie,
bo sługa Twój słucha"...

Samuel, Samuel, Samuel, Samuel.

Nigdy tamta noc nie skończy się, nigdy światło tamtej nocy nie zagaśnie.
Nie poznałem Ciebie, Panie, gdy zbudziłeś mnie wołaniem:

Wyrzucałem gorzko moim snom że w noc ciemną mój spoczynek zakłócają.
"To nie nasze senne echo jest Ktoś inny, Kto cię woła !"

Zrozumiałem, że to byłeś Ty, że to Pan mój i mój Bóg mnie dziś obudził.
Panie, mów, bo jam Twój sługa, Panie, mów, bo słucham Ciebie.

"W łonie matki ty już byłeś mój, Moje światło ma być zawsze twoją drogą.
Idź z miłością między ludzi, niechaj głos Mój ich obudzi."

"W usta twe dam Moje Słowa i przeze Mnie nieraz będziesz płakał w męce
lecz mój Duch cię poprowadzi, Ja Go wkładam w twoje ręce."

SANDAŁY

Gdy uczniów swych posyłał Pan, by nieśli wieść radosną,
Żegnając ich dał swoją moc i mówił tak z Miłością:

Nie warto drogę tę sandałów i płaszcza zabierać,
Nie trzeba wam srebra brać, o dach nad głową zabiegać.

Nowinę tę głosili więc po czterech stronach świata,
Bogaci tak, nie mając nic, bo miłość jest tak bogata.

Gdy ukończyli żniwo swe, w ostatnią podróż ruszyli,
Patrzyli w niebo na Ojcom i tak z ufnością śpiewali.

SANTA MARIA

W aureoli miliona gwiazd
W blasku księżyca,
Z wysokości patrzy na świat
Bogurodzica.

Widzi ziemię i nasz polski kraj,
Któremu sprzyja
I gdzie ją otaczają czcią
Zdrowaś Maryja.

To dla Ciebie śpiewamy
Santa Maria,
W myślach swych pozdrawiamy
Santa Maria.
Jesteś świata nadzieją
Santa Maria,
Także Naszą Królową
Zdrowaś Maryja.

Za opiekę i pomoc Twą
Dzięki składamy.
Miłość naszych gorących serc,
Niesiemy w darze.

Przez praojców nazwana
Od lat Bogurodzicą,
Więc i my w słowach głosimy tak,
Święta Dziewico.

To dla Ciebie śpiewamy
Santa Maria,
W myślach swych pozdrawiamy
Santa Maria.
Jesteś świata nadzieją
Santa Maria,
Także Naszą Królową
Zdrowaś Maryja.

To dla Ciebie śpiewamy
Santa Maria,
W myślach swych pozdrawiamy
Santa Maria.
Jesteś świata nadzieją
Santa Maria,
Także Naszą Królową
Zdrowaś Maryja.
Także Naszą Królową
Zdrowaś Maryja.

SĄ CHWILE JAK TA

Są chwile jak ta gdy śpiewam tę pieśń Mą miłości pieśń do Jezusa.
Są chwile jak ta gdy wznoszę swój wzrok Mój głos, ręce do Pana chwał.

Śpiewam kocham Cię, Panie, Śpiewam kocham Cię, Panie.
Śpiewam kocham Cię, Panie, kocham Cię.

SĄ DNI GDY CZUJĘ SZCZĘŚCIA SMAK

Są dni, gdy czuję szczęścia smak, Gdy mi radości świeci słońce.
Cieszy mnie śpiewający ptak I nawet mały kwiat na łące.
I bliźni do mnie śmieje się - ja pragnę, Panie, wielbić Cię.

Pieśnią niech me życie się stanie,
Pieśnią ku Twej chwale, o Panie,
Pieśnią ma przemieniam działanie w modlitwę
Panie mój dla Ciebie chcę śpiewać
Serca Twa radością rozgrzewać,
Miłość nieść każdemu, kto na mojej drodze.

Są dni, gdy burza zrywa się I słońce w chmurach smutku znika.
Deszcz pada, wiatr przeciwny dmie, Serca cierpienie ból przenika.
I choć mi smutno jest i źle, Ja pragnę, Panie, wielbić Cię.

Zakończenie:

Panie, pomóż mi, Panie, dodaj sił, Zawsze śpiewać pragnę Ci.

SERCA NASZE

Serca nasze pełne Boga, usta pełne Jego chwały,
Bóg sam Siebie dał na pokarm w Eucharystii cały.

Bóg jest naszej drogi celem, Bóg jest naszym zmartwychwstaniem.
Naszym Przyjacielem drogim, Naszym zaufaniem.

Połamany Chleb pokoju, Twym mieszkaniem, Panie, jestem,
Ty przygarniasz mnie do Siebie Swoim Boskim gestem.

Tajemnicą mnie przenikasz I okrywasz swoim cieniem.
Z głębi nocy błysk nadziei, Tli się Twym Imieniem.

SERCE ME DO CIEBIE WZNOSZĘ

Serce me do Ciebie wznoszę, Panie, szukam Cię!

Usłysz, Panie, głos wołania i ulituj się.
Serce me do Ciebie wznoszę, Panie, szukam Cię!

Nie ukrywaj się przede mną, nie odpychaj mnie,
nie opuszczaj mnie, Wybawco, wstrzymaj srogi gniew!

Choćby o mnie zapomnieli matka, ojciec mój,
Ty mnie przyjmiesz i przygarniesz, w utrapienia dniu.

Wskaż mi drogę Twoją, Panie, prowadź ścieżką Twą,
bo zło czyha na bezdrożach, wyrwij z jego rąk!

SERCEM KOCHAM JEZUSA

Sercem kocham Jezusa, sercem kocham Jezusa,
zawsze będę Go kochać, On pierwszy ukochał mnie.

Jest jedno Imię drogie mi, najdroższe w świecie tym.
Muzyką słodką to Imię brzmi wpisane w sercu mym.

Miłości dzieje głosi mi, miłości aż po krzyż.
Osładza wszystkie moje dni, do nieba wiedzie wzwyż.

To Jezus, mój Zbawicie, Pan, to o Nim śpiewać chcę.
On nam zbawienie wszystkim da, miłuje także mnie.

SERCE WIELKIE NAM DAJ

Serce wielkie nam daj, zdolne objąć świat.
Panie, serce nam daj mężne w walce ze złem.

Zwleczmy z siebie uczynki starych ludzi,
Zniszczmy wszystko, co budzi Boży gniew.
Wdziejmy biel nowych szat w Chrystusie Panu,
Nowy człowiek powstanie w każdym z nas.

Nowi ludzie w historię wpiszą miłość,
Wskażą drogi odnowy ludzkich serc,
Nowi ludzie przeżyją własne życie,
Tworząc wspólnym wysiłkiem nowy świat.

Nowi ludzie przyniosą ziemi pokój,
W znaku wiary jednocząc cały świat,
Nowi ludzie przyniosą ziemi wolność,
Prawda ludzi wyzwoli, niszcząc zło.

SKAŁĄ I ZBAWIENIEM

Skałą i zbawieniem jest mój Jezus,
Nade mną Jego miłość lśni.
Skałą i zbawieniem jest mój Jezus,
Nade mną Jego miłość lśni.

Skałą i zbawieniem jest mój Jezus,
Nade mną Jego miłość lśni.
Syn Boży, Zbawiciel, mój Pan.

Jedna tylko droga do pokoju
Przez Zbawcy Krew i Krzyża moc.
Jedna tylko droga do pokoju
Przez Zbawcy Krew i Krzyża moc.

Jedna tylko droga do pokoju
Przez Zbawcy Krew i Krzyża moc.
On chroni, prowadzi mnie sam.

Kocham Go więcej z każdym dniem,
Chcę w Jego słowie zawsze trwać.
Kocham Go więcej z każdym dniem,
Chcę w Jego słowie zawsze trwać.

Kocham Go więcej z każdym dniem,
Chcę w Jego słowie zawsze trwać.
On tobie Swą miłość chce dać.

Kocham Go więcej z każdym dniem,
Chcę w Jego słowie zawsze trwać.
On tobie Swą miłość chce dać.

Skałą i zbawieniem jest mój Jezus,
Nade mną Jego miłość lśni.
Skałą i zbawieniem jest mój Jezus,
Nade mną Jego miłość lśni.

Skałą i zbawieniem jest mój Jezus,
Nade mną Jego miłość lśni.
Syn Boży, Zbawiciel, mój Pan.
Syn Boży, Zbawiciel, mój Pan.
Syn Boży, Zbawiciel, mój Pan.

SKARB

Franciszku, Franciszku, dokąd biegniesz dziś?
Po co śpieszysz się, czemu się śmiejesz?
I czemu tańczysz tak radośnie,
czyżbyś znalazł skarb?

O tak, o tak, o tak, o tak -
znalazłem dzisiaj skarb.
O tak, o tak, o tak, o tak -
i ludziom chcę go nieść.

Znalazłem Pana, spotkałem Go.
On znalazł Pana, Pana spotkał dziś
Powiedział do mnie: "Za mną pójdź!
Franciszku pójdź!" -

Bo kto usłuży Mi w chorych? - Franciszek
Kto w płaczących pocieszy? - On.
Kto nakarmi w głodnych? - Franciszek
Kto ubogim da siebie? - On.

l do nas Pan dziś przemówił! - O tak!
Franciszku prowadź, prowadź nas;
i my dziś widzimy Chrystusa tu,
tak blisko nas!

Bo on w głodnych jest - bym karmił Go.
On w chorych i słabych - bym leczył.
On w cierpiących jest - bym pocieszał Go.
On w braciach jest - bym usłużył Mu.

Franciszku, Franciszku... - O tak, o tak...

SKĄD DZIŚ

Skąd dziś serce me tak pełne radości
Skąd dziś wszystko pogodne i tak jasno lśni Skąd dziś?

Chcę wyśpiewywać ogromną radość
I wziąć w ramiona dziś cały świat.
We wszystkich ludziach widzę mych braci,
We wszystkich oczach przyjaźni blask
Na wszystko patrzę nowym spojrzeniem
Choć życie niesie wciąż przygód moc
Bo nauczyłeś mnie jak kochać mam.
Pójdę ochoczo Twymi ścieżkami
Aż wszyscy ujrzą w Tobie mój cel
Chcę wyśpiewywać ogromną radość
Chcę ją rozgłaszać na cały świat.

strona 1 z 3 <   1 23  >