RADOŚCIĄ NASZĄ JESTEŚ TY

Radością nasza jesteś Ty, Radością nasza jesteś Ty.
O Panie, Tyś zgromadził nas, O Panie, Tyś zgromadził nas.
To Ty jednoczysz nas w miłości Twej.

To Ty sam wspierasz każdy krok,
To Ty sam wspierasz każdy krok.
Do Ciebie dąży cały świat,
Do Ciebie dąży cały świat,
Bo świat spragniony jest miłości Twej.

Ty wiesz, co znój, Ty wiesz, co trud...
Ty nasze zaufanie masz...
Bo nie opuszczasz nas w miłości Twej.

Więc zostań z nami, Panie nasz...
Twój lud chce słuchać Twoich słów...
By być na każdy dzień w miłości Twej.

Ty każ nam zasiąść za Twój stół...
I daj pożywać Chleba dar...
Bo Ty jednoczysz nas w miłości Twej.

RADOŚĆ... MAJĄ CI, KTÓRYCH PANEM JEST BÓG

Radość, radość, radość, radość, radość mają ci, których Panem jest Bóg.

Pytasz, skąd ja mam ten entuzjazm, pytasz, skąd ja mam ten entuzjazm:
Jezus mi daje nowe życie, On mi swą radość dał obficie,
to On mi daje ten entuzjazm.

Miłość... Pokój... Szczęście...

Radość, miłość, pokój, szczęście, wszystko mają ci..

RADOŚĆ - MOJA MAŁA PRZYJACIÓŁKA

Radość - moja mała przyjaciółka idzie ze mną przez świat
Radość - moja mała przyjaciółka, Którą dał mi mój Pan.

W szare dni śpiewa mi roześmiana, W wielkie dni cichnie znów zadumana
W trudne dni nie rozumiem jej sama, Lecz cieszę się że jest.
Czasem jak woda rwąca szeroka, Czasem jak cisza jezior głęboka
Tyle barw, tyle imion ma.

Niby nic, ale kiedy jest ze mną Lżej mi iść bo nie spłoszy jej ciemność
Ani mgły, ani droga wyboista, ani wszystko złe.
W drodze mi lśni jak gwiazda szczęśliwa, Zna co łzy więc na pewno prawdziwa
Chciałaby z każdym dzielić się.

By się śmiać jej tam wiele nie trzeba, Cały świat chce uścisnąć i śpiewa
Że mój Pan całą ziemię i niebo Mi w podarunku dał.
Drogę znam, a choć ona niełatwa, Co mi tam, gdy ostoja i światłem
Jest mój Pan, moja droga i ...

RADOŚĆ - Skąd dziś

Skąd dziś serce me tak pełne radości
Skąd dziś wszystko pogodne i tak jasno lśni Skąd dziś?

Chcę wyśpiewywać ogromną radość
I wziąć w ramiona dziś cały świat.
We wszystkich ludziach widzę mych braci,
We wszystkich oczach przyjaźni blask
Na wszystko patrzę nowym spojrzeniem
Choć życie niesie wciąż przygód moc
Bo nauczyłeś mnie jak kochać mam.
Pójdę ochoczo Twymi ścieżkami
Aż wszyscy ujrzą w Tobie mój cel
Chcę wyśpiewywać ogromną radość
Chcę ją rozgłaszać na cały świat.

RADOŚĆ TCHNIJ

Radość tchnij w serce me, bym Cię chwalił,
Radość tchnij, proszę, w serce me.
Radość tchnij w serce me, bym Cię chwalił,
Bym Cię zawsze chwalił, Panie mój.

Śpiewaj hosanna, śpiewaj hosanna,
Śpiewaj Panu, który Królem jest.
Śpiewaj hosanna, śpiewaj hosanna,
Śpiewaj Panu cały dzień.

Pokój tchnij w serce me, bym odpoczął,
Pokój tchnij, proszę, w serce me.
Pokój tchnij w serce me, bym odpoczął,
Bym w spoczynku nawet chwalił Cię.

Miłość tchnij w serce me, abym służył,
Miłość tchnij, proszę, w serce me.
Miłość tchnij w serce me, abym służył,
Bym swą służbą także chwalił Cię.

Wiarę tchnij w serce me, bym się modlił,
Wiarę tchnij, proszę, w serce me.
Wiarę tchnij w serce me, bym się modlił,
Bym modlitwą także chwalił Cię.

RADOŚNIE ŻYĆ NA ŚWIECIE

Radośnie żyć na świecie bo Pan Bóg kocha nas
Dał życie nam i słońce i cały piękny świat
I tylu dobrych ludzi i własny nowy szlak
Radośnie żyć na świecie bo Pan Bóg kocha nas.

Radośnie żyć na świecie bo można naprzód iść
Być co dzień coraz lepszym i nawet kochać krzyż
W codziennym szarym życiu dostrzegać Bożą myśl
Radośnie żyć na świecie bo można naprzód iść

Radośnie żyć na świecie bo dobro można siać
Pomagać zawsze ludziom i dawać a nie brać
Co ma się najlepszego każdemu z braci dać
Radośnie żyć na świecie bo dobro można siać

RADUJ SIĘ ŚWIECIE

Heheja...

Pa ra pyryrypyre

Ooo... raduj się świecie, przyszedł Pan
Niech zabrzmi chwały pieśń,
Niech każde serce Mu zrobi miejsce,
Niech śpiewa wszelki twór,
Niech śpiewa wszelki twór.
Niechaj niebo i cała ziemia chwalą Go...

Bóg sprawiedliwy pełen łask
Objawił miłość swą.
Dał światu Syna swego
Świętego jedynego,
Niech śpiewa wszelki twór,
Niech śpiewa wszelki twór.
Niechaj niebo i cała ziemia chwalą Go.

Dał światu Syna swego
Świętego jedynego,
Niech śpiewa wszelki twór,
Niech śpiewa wszelki twór,
Niechaj niebo i cała ziemia chwalą Go.
Niech niebo i ziemia chwalą Go.
Yeyeah...

Niech niebio i ziemia chwalą dziś Go.
Ooooooooo yeah...
Heya... Wow!

RAMIONA SZEROKO OTWARTE

Ojciec czeka dniami i nocami
Ojciec czeka dniami i nocami
Czeka z otwartymi ramionami
Czeka z otwartymi ramionami

huu hu huu hu

Nawet jeśli zgubię się
To się zdarza przecież wiesz
Ludzką rzeczą błądzić jest
Więc się nie dziw, że ja też

Nawet jeśli powiem nie
I wybiorę to co złe
Nawet wtedy ufam, że
Dobry Ojciec czeka mnie

Ojciec czeka dniami i nocami
Ojciec czeka dniami i nocami
Czeka z otwartymi ramionami
Czeka z otwartymi ramionami

Nawet jeśli pójdę w świat
Nie słuchając Jego rad
Nawet jeśli jak ten syn
Ugnę się pod ciężarem win

Ojciec czeka dniami i nocami
Ojciec czeka dniami i nocami
Czeka z otwartymi ramionami
Czeka z otwartymi ramionami

Ojciec czeka dniami i nocami
Ojciec czeka dniami i nocami
Czeka z otwartymi ramionami
Czeka z otwartymi ramionami

łoooaa
Na ciebie czeka
łooooooo
Nawet jeśli powiem „nie”
I wybiorę to co złe
Nawet wtedy ufam, że
Dobry Ojciec czeka mnie

Ojciec czeka dniami i nocami
Ojciec czeka dniami i nocami
Czeka z otwartymi ramionami
Czeka z otwartymi ramionami

Ojciec czeka dniami i nocami
Ojciec czeka dniami i nocami
Czeka z otwartymi ramionami
Czeka z otwartymi ramionami

Ojciec czeka dniami i nocami
Ojciec czeka dniami i nocami
Czeka z otwartymi ramionami
Czeka z otwartymi ramionami

RAZ, DWA, TRZY

Idziemy razem, trzymamy się za ręce, Codziennie głębiej poznając Boży szlak
A kiedy miłość zakwita w sercach naszych, Jakże cudowny jest wtedy ten świat.

Raz, dwa, trzy - cały świat, Niech cały świat śpiewa z nami
Bogu dziękując za słońce i nieba aksamit
Ja i Ty - Boga chwal. Dziękuj za życie, za wszystko
Ile masz w piersi tchu, Śpiewaj dziś z nami, dziękując Mu

Idziemy razem, trzymamy się za ręce, Jak wielu ludzi codziennie mija nas
Nie widząc innych, zaślepieni w sobie Spójrzcie na bliźnich, już najwyższy czas.

Idziemy razem, trzymamy się za ręce, Codziennie głębiej poznając Boży szlak
A kiedy miłość dojrzała w sercach ludzi Jakże miłością wypiękniał ten świat.

REDEMPTORIS MATER

O Ty najpiękniejsza z Gwiazd na firmamencie Kościoła.
Matko do Ciebie ten świat o zmiłowanie wciąż woła.

Redemptoris Mater! Matko Odkupiciela!
Ulituj się nad światem by z grzechów powstać mógł.

O Matko Ciebie sam Bóg tym właśnie nazywał słowem.
Jesteś najpewniejszą z dróg. Do Syna swego nas prowadź.

Ty dałaś nam w Synu swym jakże radosną nadzieję.
O, niechaj jej grzech cień nie zgłuszy i nie rozwieje.

REWOLUCJA - W KRĄG PRZEZ CAŁY ŚWIAT

W krąg przez cały świat Duch mocą swą wieje,
W krąg przez cały świat, jak rzekł prorok Tak dzieje się.
W krąg przez cały świat kroczy potężna Ewangelia
Boża chwała wznosi się do gwiazd tak jak szum Potężnych wód.

I w sercu mym też, Duch mocą swa wieje,
I w sercu mym też, jak rzekł prorok, tak dzieje się,
I w sercu mym też, kroczy potężna Ewangelia
Boża Chwała wznosi się, tak jak szum potężnych wód.

Czy w sercu twym też, Duch mocą swą wieje,
Czy w sercu twym też, jak rzekł prorok, tak dzieje się.
Czy w sercu twym też, kroczy potężna Ewangelia
Boża chwała wznosi się, tak jak szum potężnych wód.

RĘKĘ DAJ

Rękę daj, rękę daj Temu, który uciszył morze!
Rękę daj, rękę daj Temu, który uciszył morze!
Spojrzyj w niebo, a wtedy zrozumiesz bliźnich -
tego dnia, kiedy podasz swą rękę Galilejczykowi.

Rękę daj, rękę daj Temu, który ukochał ludzi!
Rękę -daj, rękę daj Temu, który ukochał ludzi!
Spojrzyj w niebo, a wtedy zrozumiesz bliźnich –
tego dnia, kiedy podasz swą rękę Galilejczykowi.

Rękę daj, rękę daj Temu, który wciąż żyje z nami!
Rękę daj, rękę daj Temu, który wciąż żyje z nami!
Spojrzyj w niebo, a wtedy zrozumiesz bliźnich –
tego dnia, kiedy podasz swa rękę Galilejczykowi,
kiedy podasz swą rękę Galilejczykowi.

ROZESŁANIE

A, a, a, a, a
Idźcie już stąd na ulice, na place waszych miast,
Idźcie do Moich przyjaciół, przywróćcie im światło gwiazd.
Do wszystkich dzieci światłości, którym zagraża zła moc,
Do dzieci Bożej miłości, ogarniętych przez noc.
Idźcie już stad na ulice, by rozdawać Ma miłość co dzień.

Gdym odchodził z tego świata poleciłem wam,
Aby brat miłował brata. Kto z was słuchać Mnie chciał?
Dzisiaj znowu widzę ludzi, Którym rozpacz ściska pięść,
Albo zły, bolesny płacz podnosi pierś.

Gdym odchodził z tego świata dałem poznać wam
Sprawiedliwość Mego Ojca. Kto z was dzielić ja chciał?
Dzisiaj znowu widzę ludzi Ogarniętych przez strach,
Których nie chce pokrzepić nikt, choć sił im brak.

Gdym odchodził z tego świata zostawiłem wam
Moje słowa pełne światła. Kto z was pełnić je chciał?
Dzisiaj znowu widzę ludzi, Co samotnie niosą krzyż,
A przyjazna, pomocna dłoń nie wesprze ich.

ROZPIĘTY NA RAMIONACH

Rozpięty na ramionach jak sokół na niebie,
Chrystusie, Synu Boga, spójrz, proszę, na ziemię!

Na ruchliwe ulice, zabieganych ludzi,
Gdy dzień się już kończy lub ranek się budzi.
Uśmiechnij się przyjaźnie z wysokiego krzyża
Do ciężko pracujących, których głód poniża.

Pociesz dziś zrozpaczonych, chleba daj głodującym,
Modlących się wysłuchaj i wybacz umierającym.
O spójrz, cierpienia Sokole, na wszechświat, na ziemię
Na cichy, ciemny kościół, dziecko wzywające Ciebie.

A gdy będziesz nas sądził, Boskie Miłosierdzie,
Prosimy, Twoje dzieci, nie sądź na miarę Siebie!

ROZRADUJ SIĘ NIEBA KRÓLOWO

Rozraduj się nieba Królowo, Alleluja!
Syn, któregoś w łonie nosiła, Alleluja!
Powstał z martwych jako sam przepowiedział, Alleluja!
Módl się za nami do Pana ! Alleluja! Alleluja! Alleluja!

RÓŻANIEC

Jak paciorki różańca przesuwają się chwile Nasze smutki, radości i blaski,
A Ty Bogu je zanieś połączone w różaniec, Święta Panno Maryjo pełna łaski.

My także mamy małe Zwiastowanie,
My też czekamy Twego nawiedzenia,
My też Jezusa z drżeniem serc szukamy
W tajemnicach radosnych, módl się za nami.

Ty też płakałaś i doznałaś trwogi,
I jak nikt poznałaś nasze ludzkie drogi,
Gdy nas mrok otoczy nie jesteśmy sami,
W tajemnicach bolesnych, módl się za nami.

My także mamy swą Ojczyznę w niebie,
Tam w pełnym blasku zobaczymy Ciebie,
Tam w pełnym słońcu wszyscy się spotkamy,
W tajemnicach chwalebnych, módl się za nami.

RUSZAJ

Wyruszył kiedyś tam Abram ze swego Ur chaldejskiego,
Bo wierzył, bo wierzył, bo wierzył, Pan powiedział tak:

Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam,
Gdzie Ziemię Obiecaną daje ci Pan.
Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam
Gdzie Ziemia Obiecana jest.

Już czekasz tyle lat, By raz chociaż przeżyć wraz z Bogiem chwile,
Czy wierzysz, czy wierzysz, czy wierzysz, że Będzie taki czas (i usłyszysz)

I wątpisz w życia sens, Masz dość świata, ludzi, samego siebie,
Czy wierzysz, czy wierzysz, czy wierzysz, że Będzie taki czas (i usłyszysz)

Więc szukaj Boga wciąż, Niech On będzie szansą ciebie wielką
I uwierz, i uwierz, i uwierz, że Będzie taki czas (gdy usłyszysz).

ROZMOWA ZE ŚW. JÓZEFEM

Powiedz, co czułeś, Józefie święty
W godzinę Twego zwiastowania,
Kiedy Bóg odebrał Ci wszystko
I wszystko dał Ci w zamian.

Jest taka miłość,
Która godzi ogień z wodą
I wolność taka,
Co dla swej woli zamyka drogę.
Jest taka radość,
Która pulsuje milczeniem
I pewność taka,
Co się upewnia nierozumieniem.

Powiedz, co czułeś, Józefie święty
Gdy uszy Twe ciągle słyszały,
Jak synem cieśli był nazywany,
Król Chwały nieskończonej.

Jest taka miłość,
Która godzi ogień z wodą
I wolność taka,
Co dla swej woli zamyka drogę.
Jest taka radość,
Która pulsuje milczeniem
I pewność taka,
Co się upewnia nierozumieniem.

Powiedz, co czułeś, Józefie święty,
Gdyś siadał wraz z Miriam przy stole
I zwykłym chlebem Jezusa karmił,
Chleb Żywy wszech pokoleń.

Jest taka miłość,
Która godzi ogień z wodą
I wolność taka,
Co dla swej woli zamyka drogę.
Jest taka radość,
Która pulsuje milczeniem
I pewność taka,
Co się upewnia nierozumieniem.

Jest taka miłość,
Która godzi ogień z wodą
I wolność taka,
Co dla swej woli zamyka drogę.
Jest taka radość,
Która pulsuje milczeniem
I pewność taka,
Co się upewnia nierozumieniem.

RYSUJĘ KRZYŻ Z KROPELKĄ KRWI

Rysuję krzyż z kropelką krwi
I z jedną dużą łzą.
Za krzyżem drzwi, do nieba drzwi,
Dla mnie otwarte są.

Za ten krzyż i Twoje łzy,
Za przelane krople krwi,
Jezu dziękuję Ci.
Za otwarte nieba drzwi,
Drogę, którą szedłeś Ty,
Jezu dziękuję Ci.

Rysuję krzyż z kropelką krwi
I z jedną dużą łzą.
Za krzyżem drzwi, do nieba drzwi,
Dla mnie otwarte są.

Za ten krzyż i Twoje łzy,
Za przelane krople krwi,
Jezu dziękuję Ci.
Za otwarte nieba drzwi,
Drogę, którą szedłeś Ty,
Jezu dziękuję Ci.

Za ten krzyż i Twoje łzy,
Za przelane krople krwi,
Jezu dziękuję Ci.
Za otwarte nieba drzwi,
Drogę, którą szedłeś Ty,
Jezu dziękuję Ci.

ROZMOWA Z BOGIEM

Jestem po tamtej stronie marzeń,
Poznaję duchów blade twarze.
Poznaję Boga, raj, aniołów
I do wspólnego siadam stołu

Szedłem do nieba piechotą,
Przez deszcze i błoto,
Nie pytał nikt po co?
Szedłem ze stróżem Aniołem
Poszedłem jak stałem
Nic ze sobą nie zabrałem.

Stróż Anioł Bogu mnie przedstawił
Bóg wstaje z tronu, błogosławi
Znasz Boże Polskę, kraj nieduży,
Dziś jak po wojnie, jak po burzy.

Szedłem piechotą do nieba,
Ubrany jak trzeba,
By Bóg się nie gniewał.
Szedłem ze Stróżem Aniołem,
Poszedłem jak stałem,
Moim celem był sam Bóg.

Boże, przybywam tu wyznać,
Dziś moja ojczyzna,
Jak ja cała w bliznach.
Boże Tyś Pan Wszechmogący,
Tyś burzą i słońcem,
Boże proszę, zabierz głos!

Synu, rozumiem Twój dramat,
O Polsce już fama do nieba dotarła.
Synu, ja z waszym Papieżem,
Modlitwą, pacierzem,
będę walczył o wasz kraj.