strona 1 z 10 <   1 2345678910  >

PANIENCE NA DZIEŃ DOBRY

Powstaje dzień, już świat się ze snu budzi
i w rosach traw opada nocna mgła,
Panience swej piosenkę na dzień dobry
zaśpiewać chcę w tych pierwszych chwilach dnia.

I choćby świt, deszczowy i ponury,
rozpłakał się na serce kładąc cień,
gdy jesteś z nami, nigdy nie jest smutno,
Panienko, z Tobą piękny każdy dzień.

Błogosław nam, swą świętą, jasną dłonią,
pomóż wypełnić wszystko, co Bóg chce.
Twe wstawiennictwo niech od zła nas chroni,
opieką czułą otocz dzieci swe.

Jak czysta kartka, nowy dzień przed nami,
niech żaden grzechu jej nie zaćmi cień.
O Matko, pomóż nam być dziś dobrymi,
przyjm serca nasze i ten nowy dzień.

Nad Ojcem Świętym czuwaj nieustannie,
bo on swą ufność złożył w dłonie Twe
i jemu też, tam hen na Watykanie
Maryjo, daj spokojny, dobry dzień.

PIEŚŃ O PRAWDZIWEJ RADOŚCI

Chrystusa Pana musisz zawsze chcieć.
Jeśli w sumieniu pokój chciałbyś mieć.

On wielką radość sprawi ci, dy duszy twej otworzysz drzwi.
Udzieli łaski i pokoju, I da zwycięstwo w twoim boju.
Bo bój, który dziś rozpoczynasz, Wymaga Jego umocnienia.
Jeśli chcesz podjąć krzyż na nowo, Który prowadzi do zbawienia.

Przepraszaj często, za twe uchybienia.
Otworzysz sobie drogę do zbawienia.

Przynieś Go z sobą spotkanemu bratu.
Byś swym przykładem jego ubogacił.

POCZTOWO-DŻDŻYSTA SAMBA

Przyślij mi list, długi list na post restante
Gdy wszystko straci sens odbiorę go
Na znaczku niech będzie niebo Twe
Koperta biała jak święty chleb, a w niej
Pusta kartka i zamiast słów nadzieja

Przyjdź Panie czekamy Ciebie
Przyjdź tak, jak gdy wschodzi dzień, śpiewamy
Przyjdź Panie niech będzie radość
Niech stanie się złoty sen

Ześlij nam deszcz, ciepły deszcz, na brzeg mych ust
Przymykam oczy i nadstawiam twarz
Te wargi spękane zwilż choć łzą
Ulewy z nieba spragniony suchy świat
O deszcz proszę, deszcz łaski Twej - nadzieją

PAŁAC

Ja nie narzekam, chociaż wiele tu nie mam
Izdebkę mała i więcej nic,
Ale w wieczności, w tej ojczyźnie niebieskiej,
będę miał pałac, co złotem lśni.

Tak, ja mam pałac, tam ponad górami,
w tym jasnym kraju, gdzie młodość wciąż trwa.
Gdzie łzy nie płyną, wszystkie troski przeminą,
tam mi mój Zbawca koronę da.

Choć tu tak często zmęczony, znękany,
I tak, jak prorok, pod głową mam głaz.
Ja się nie martwię, bo w niebie dostanę
Swój własny pałac na wieczny czas.

Więc mi nie współczuj, choć wydaję się biedny,
Ja pielgrzymuję do górnych stron.
Ja szukam miasta ze złotymi bramami,
Tam dostanę koronę i dom.

PAMIĘTAJ O TYM

Pamiętaj o tym, że Chrystus Pan powstał z martwych!
Pamiętaj o tym, że On jest radością, życiem.

Już nie lękamy się Jesteśmy napełnieni radością
Jeżeli umieramy z Chrystusem to z Nim żyć będziemy.

Już nie lękamy się Dla Niego zniesiemy wszystko
Jeżeli cierpimy z Chrystusem to z Nim królować będziemy.

Już nie lękamy się Bo już mamy pewną nadzieję
Bo Chrystus Pan jest wierny l On nas napełni pokojem.

PAN BLISKO JEST

Alleluja, alleluja, alleluja, Pan blisko jest.
Pan blisko jest, alleluja Pan blisko jest, alleluja
Pan blisko jest, alleluja Pan blisko jest.

Pan jest wśród nas...

Zmartwychwstał Pan...

Radujmy się...

Każdy nam brat...

Alleluja...

PAN CIĘ STWORZYŁ

Pan Cię stworzył - swe Arcydzieło przed swymi czynami od dawna
Jesteś stworzona nim ziemia powstała I bezmiar wód istniał.

Ave, Ave Maryja, Ave, Ave Maryja
Ave, Ave Maryja, Ave, Ave Maryja
Mistrzyni moich dni pełnią łaski jesteś Ty ...

Poczęta byłaś przed wiekami Nim ziemię i pola uczynił
Bogiem byłaś nim niebo umacniał
Gdy nad wodą kreślił sklepienie.

Jesteś radością Boga, Maryjo O cudzie święty i czysty,
Kieruj me kroki po prostych ścieżkach,
Bądź przy mnie w godzinie śmierci.

PAN JEST MOCĄ

Pan jest mocą swojego ludu. Pieśnią moją jest Pan.
Moja tarcza i moja moc, On jest mym Bogiem, nie jestem sam.
W Nim moja siła, nie jestem sam.

PAN JEST PASTERZEM MOIM

Pan jest Pasterzem moim Niczego mi nie braknie,
Na zielonych niwach pasie mnie.
Nad spokojne wody mnie prowadzi
I duszę ma pokrzepia I wiedzie mnie ścieżkami
Sprawiedliwości swojej.

Choćbym nawet szedł ciemną doliną,
Zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną
Laska Twoja i kij Twój mnie - Pocieszają.
Laj, la, la laj la, la, laj, Laj, laj, laj, laj
Laj la, la, laj, la, la, laj, laj, laj, laj, laj

PAN JEST PASTERZEM MOIM

Pan jest Pasterzem moim Niczego mi nie braknie
Na niwach zielonych pasie mnie Na wody spokojne prowadzi mnie

PAN JEZUS DO SERCA

Pan Jezus do serca twojego chce wejść,
Czemu w uporze swym trwasz?
On czeka na progu, nie pozwól Mu przejść,
Jaką odpowiedź mu dasz

Tyle już razy na drodze Pan stał, I teraz znów czeka u drzwi,
Byś sam, z własnej woli zaprosić Go chciał, On wieczne szczęście da ci.

Wiesz dobrze, że szczęścia nie może świat dać,
Szczęście u Zbawcy jest nóg.
On pokój i radość do serca chce wlać.
Pozwól przekroczyć Mu próg.

PAN ŁĄCZY NAS

Pan łączy nas On jest tu, On jest w nas.

Już od rana nas gromadzi Karmi Ciałem swym,
Wlewa miłość w nasze serca, On jest Bogiem mym.

On udziela Swego Ducha, Kiedy trwamy w Nim.
Rozważamy Jego słowo, Zespoleni z Nim.

Każdy kwiatek, każda chmurka Opowiada nam,
O miłości Boga Ojca, Który kocha nas.

PAN MOIM ZBAWICIELEM

Tyś, Panie, zbawieniem świata i światłem na ścieżkach życia
Tyś ręką co wspiera słabych, ochroną przed złością wroga.
Tyś ręką co wspiera słabych, ochroną przed złością wroga.

Zbawieniem moim jest Pan, On mocą moją i pieśnią.

Łaskawie wstrzymujesz kary, swój gniew sprawiedliwy hamujesz
Bo widzisz w nas grzeszne dzieci podległe słabościom ciała.

Napełniasz radością dusze, posilasz je chlebem życia.
Tyś, Panie, jest źródłem wody dającym nam życie wieczne...

Radośnie pochwalmy Pana, z serc naszych niech płyną śpiewy.
Jak wielkie jest Imię Twoje, o Hoże, miłości wieczna...

PAN MÓJ JEST PASTERZEM MOIM

Pan mój jest, pasterzem moim,
Niczego mi nie braknie,
Na zielonych niwach pasie mnie,
Przez spokojne wody, mnie prowadzi,
I duszę mą pokrzepia
I wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości Swojej.
Choćbym nawet szedł, ciemną doliną,
Zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną,
Laska Twoja i kij Twój mnie pocieszają.

PAN MÓJ PASTERZEM MOIM JEST

Pan mój Pasterzem moim jest, i już niczego mi nie braknie.
On Żywą Wodą poi mnie, i karmi wtedy, kiedy łaknę: oto Chleb.
On wiedzie mnie pośród łąk, żyznych pól, poprzez as, w blasku dnia, w ciemną noc.
Wskazuje mi drogę ku przyszłym dniom, abym mógł ujrzeć Go, znaleźć Go.

Do Siebie, Panie wiedziesz mnie, a sprawiedliwość Twoją ścieżką.
Chcę dziś do Ciebie zbliżyć się, i w domu Twoim chcę zamieszkać, bardzo chcę.
Nie trwoży mnie ani zło, ani mrok, bo przez świat wiedzie mnie uśmiech Twój
Zastawiasz dziś da mnie stół, pełen jest aż po brzeg, po sam brzeg kielich mój.

PAN NAPRZECIW

Pan naprzeciw wyszedł mnie, Ręce swe wyciągnął,
W serce spojrzał i poznał mnie, Przygarnął mnie całego.

Moje serce Jemu zaufało, Moje serce raduje się,
Pieśnią moja Go sławię, Boga i Pana mojego.

Bóg w miłości pierwszy jest, Dar czyni z siebie,
Zna mój los i wszystko wie, Przemienia mnie w siebie.

Daj nam miłość i Ducha, By rozpalił serca,
Ty wiesz, Panie, jak tęskni dziś, To serce człowieka.

Moje serce Tobie zaufało,
Moje serce raduje się,
Pieśni moją Cię sławię,
Boga i Pana mojego.

PAN RADOŚCIĄ MĄ

Chcę przestąpić Jego próg z dziękczynieniem w sercu mym
I w przedsionki Pana wejść chwaląc Go
Bo kolejny nadszedł dzień, który dał dla mnie Bóg
Chcę śpiewać Mu bo Pan radością mą.
Pan radością ma, Pan radością mą
Chcę śpiewać Mu bo Pan radością mą.

PAN SZCZĘŚCIEM MYM

Gdy w ciemnościach bez Pana chodziłem, Usłyszałem Jego głos.
Gdy bez Niego przez życie kroczyłem, Zbawca lepszy obiecał mi los.

On szczęściem mym i ma pieśnią, On Panem i Bogiem mym,
Jezu do końca życia, Ja pragnę pozostać Twym.

Gdy nadejdzie mój Zbawca w obłokach, Z wielka czcią, wśród anielskich pień,
Wtedy przyjmie mnie chętnie do siebie, Jak cudowny będzie to dzień.

PAN WOŁA

Pan woła pokochaj mnie, pójdź za mną, pokochaj mnie
Jam prawda pokochaj mnie, zwyciężysz, pokochaj mnie

Na rynku świata tłum się przewala, mijają lata, tyś ciągle sam

Dlaczego stoisz wszak życie płynie, czego się boisz z Panem nie zginiesz

Idę za Tobą w przepastne knieje, z całą odnową choć wicher wieje

A kiedy tonę i z drogi zbaczam gdy wstydem płonę On mi przebacza

Jeszcze dogłębnie Cię nie pojmuję lecz żyć bez Ciebie już nie próbuję

Znalazłem Tego co skarbem świat miłość Jego nas wszystkich brata

PAN WYWYŻSZONY

Pan wywyższony nasz Król wywyższony wśród chwał, uwielbiajmy Go.
Pan wywyższony nasz Król wywyższony oddajmy Jemu cześć.

On Królem jest, Jego łaska na wieki trwa,
Niebo i ziemia, radują się Jego Imieniem,

Pan wywyższona nasz Król wywyższony, wśród chwał!

strona 1 z 10 <   1 2345678910  >