strona 1 z 5 <   1 2345  >

JAM JEST CHLEBEM ŻYWYM

Jam jest Chlebem Żywym, który zstąpił z nieba.

Ciało moje jest pokarmem, a Krew moja jest napojem.

Kto pożywa Ciało i Krew moją, ten ma życie wieczne.

Kto przyjmuje Ciało i Krew moją, ten we Mnie, a Ja w nim mieszkam.

Ja go wskrzeszę w dzień ostateczny - i będzie żył na wieki.

JEŚLI...

Jeśli nie wiesz dokąd pójść,
Jeśli drogi szukasz swej,
Jeśli pytasz o swój los
I wciąż tak nie wiele wiesz,
Wiedz, że jest przy tobie Ktoś,
Z Nim poszukaj swoich dróg.

To dla ciebie przyszedł Bóg,
To za ciebie życie dał,
Więc do Niego zwróć swą twarz,
Jemu powierz troski swe.

Jeśli wiary mało masz,
Jeśli kochać bardziej chcesz,
Pytasz wciąż o szczęścia smak,
Bo już dość szarości masz.
Wiedz, że jest przy tobie Ktoś,
W Nim odnajdziesz światło dnia.

To dla ciebie przyszedł Bóg,
To za ciebie życie dał,
Tylko On ci szczęście da,
Tylko w Nim odnajdziesz się.

Jeśli w szarym pyle dróg,
Bóg swą miłość zjawi ci,
Jeśli znajdziesz życia sens,
Trudnych dni pokochasz smak,
Wiedz, że jest przy tobie Ktoś,
On swą mocą wspiera cię.

To dla ciebie przyszedł Bóg,
To za ciebie życie dał,
Więc wdzięczności złóż Mu dar,
I z miłością przy Nim trwaj.

JA KOCHAM CIĘ

Ja kocham Cię, Panie wznoszę głos,
Uwielbiać Cię z całej duszy chcę.
Rozraduj się dźwiękiem modlitw mych.
Pragnę milą pieśnią być w uszach Twych.

JA NIE NARZEKAM

Ja nie narzekam, chociaż wiele tu nie mam
Izdebkę mała i więcej nic,
Ale w wieczności, w tej ojczyźnie niebieskiej,
będę miał pałac, co złotem lśni.

Tak, ja mam pałac, tam ponad górami,
w tym jasnym kraju, gdzie młodość wciąż trwa.
Gdzie łzy nie płyną, wszystkie troski przeminą,
tam mi mój Zbawca koronę da.

Choć tu tak często zmęczony, znękany,
I tak, jak prorok, pod głową mam głaz.
Ja się nie martwię, bo w niebie dostanę
Swój własny pałac na wieczny czas.

Więc mi nie współczuj, choć wydaję się biedny,
Ja pielgrzymuję do górnych stron.
Ja szukam miasta ze złotymi bramami,
Tam dostanę koronę i dom.

JA WIERZĘ ŻE TO JEZUS

Ja wierzę że to Jezus, Wierzę, że On Synem Boga jest,
On zmarł i powstał, aby żyć, I za cenę śmierci życie dał.
Wierzę że jest tu teraz (On tu teraz jest) Stoi pośród nas,
Ma moc nas teraz uzdrawiać (Uzdrowienia moc) Ma przebaczenia dar.

Ja wierzę Tobie Panie, Wierzę, że Tyś Synem Boga jest,
Zmarłeś i powstałeś, aby żyć, I za cenę śmierci życie dać.
Wierzę że tutaj jesteś (Ty jesteś tu) Stoisz pośród nas,
Masz moc nas teraz uzdrawiać (uzdrowienia moc)
Masz Przebaczenia dar.

JAK CI DZIĘKOWAĆ

Jak Ci dziękować, żeś mi dał tak wiele
Iż jestem w życiu jak ów gość przygodny
Co zaproszony został na wesele
Niespodziewanie i nie odszedł głodny

Duszą spokojną wstecz się nie oglądam
Za przeszłym życiem, które już nie wróci
I w swej radości niczego nie żądam
Tylko dziwuję się, że radość smuci

Jesień na złotą pogodę się głosi
O pełnym ciszy łagodnym wieczorze
I rozczulone serce moje wznosi
Okrzyk zachwytu „Dziękuję Ci Boże”

JAK CIĘ SZUKAĆ

Matko Boska Częstochowska prowadź nas do nieba bram.
Bądź nam zawsze Matko drogą I do syna Twego prowadź.

Jak Cię szukać, gdzie Cię znaleźć Matko moja powiedz mi,
By przez życie idąc całe dojść do nieba, gdzie Twój Syn.

Weź w opiekę naród cały, solidarny polski lud,
Byśmy mogli w wolnym kraju wołać zewsząd "Któż jak Bóg"

Króluj sercom, króluj duszom, z nami bądź na każdy dzień
Niech królestwo Twe nad nami w radość zmieni troski, cienie.

JAK DWOJE PRZYJACIÓŁ

Jak dwoje przyjaciół, tak z moim Panem Przez życie idę - mój Pan i ja.
On mnie rozumie, zna troski moje, Z pełności swojej obdarza mnie.

I wiem, że ta przyjaźń już będzie trwać,
Bo Bóg miłością jest, co nie przemija.
Z Nim życie jest piękne, pokoju pełne.
On o wszystkim dobrze wie, nie lękam się.

Gdy ludzie zawiodą mnie, To wiem, że Ojca mam,
On wielką swą mocą Ochrania mnie.
Gdy Jego dziecko Zasmuci, zlęknie się.
On sprawia, że mija strach, Nastaje dzień.

JAK JEZUS

Z Jezusem przez życie pragnę iść,
Z Nim w drogę wyruszać w każdy dzień
I zgłębiać słowa Jego treść,
I braciom mym radośnie Jezusa, Jezusa chcę nieść. bis

On mi darował cały świat,
Przykazał, bym kochał wszystkich was,
On światło daje nam, by wiodło nas do celu,
Gdzie Jezus, gdzie Jezus czeka nas. [bis]

Jak Jezus kochać ludzi chcę,
Jak On przebaczać wszystko złe,
Z otwartym sercem iść przez świat
I służyć Bogu tylko tak, jak Jezus, jak Jezus uczył mnie [bis]

Czy chcesz iść ze mną przez ten świat?
Tak Pan twój pyta cię co dnia.
Zaufaj Mu! Nie lękaj się! bo życie twe odmieni się,
Bo Jezus, bo Jezus wejdzie w nie. [bis]

JAK ŁANIA PRAGNIE WODY ZE STRUMIENI

Jak łania pragnie wody ze strumieni, moja dusza pragnie Cię
Tylko Ty jesteś moim pragnieniem, zawsze chcę uwielbiać Cię
Tylko Ty jesteś mocą mą Twoja wola, wolą mą
tylko Ty jesteś moim pragnieniem, zawsze chcę uwielbiać Cię.

JAK ŁATWO ZAPOMNIEĆ

Jak łatwo oddalić się od nieba Jak łatwo o niebie zapomnieć.
Zapatrzeni w ziemskie sprawy zwykłych ludzi,
Brak nam czasu, brak czasu ogromnie.
Nie trzeba nam Boga i zbawienia, Nie trzeba nam życia i szczęścia.
Zapomniane w zakurzonym kącie,
Piękne słowa, że w krzyżu zwycięstwo.

Wystarczy kilka niepotrzebnych słów, A Jezus będzie cierpiał od nowa
wystarczy jeden gest, spojrzenie nieprzyjazne,
I znów w kąt pójdą wszystkie piękne słowa.
Wystarczy kilka niepotrzebnych słów,
A Jezus będzie cierpiał od nowa.
Wystarczy jeden gest, spojrzenie nieprzyjazne,
By znów być daleko od Boga.

Dziś trzeba nam uciec na Golgotę,
Przypomnieć co tam się zdarzyło.
Kiedy Jezus tam umierał, za nas ginął,
Aby Bożą okazać nam miłość.
Znów trzeba nam pójść tam, by zrozumieć,
Jak wiele nam Bóg ofiarował,
I jak bardzo wciąż jesteśmy oddaleni:
I od nieba, i szczęścia, i Boga.

JAK ODNALEŹĆ MAM CHRYSTUSA

Jak odnaleźć mam Chrystusa?
Gdzie Go szukać mam?
Pomóż mi, bym Go odnalazł
I już nie był sam.

W modlitwie, w modlitwie mój Chrystus jest!
W modlitwie, w modlitwie On czeka cię!

W Ewangelii ...

W Kościele ..

We wspólnocie ..

W rodzinie ...

W oczach dziecka ...

W piosence ...

W uśmiechu ...

Między nami ...

JAK PACIORKI RÓŻAŃCA

Jak paciorki różańca przesuwają się chwile,
Nasze smutki, radości i blaski,
A Ty Bogu je zanieś połączone w różaniec,
Święta Panno, Maryjo pełna łaski.

My także mamy małe zwiastowania,
My też czekamy Twego nawiedzenia,
My też Jezusa z drżeniem serc szukamy,
W tajemnicach radosnych módl się za nami.

Ty też płakałaś i doznałaś trwogi,
I jak nikt poznałaś nasze ludzkie drogi.
Gdy nas mrok otoczy, nie jesteśmy sami,
W tajemnicach bolesnych módl się za nami.

My także mamy swą Ojczyznę w niebie,
Tam w pełnym blasku zobaczymy Ciebie.
Tam w pełnym słońcu wszyscy się spotkamy,
W tajemnicach chwalebnych módl się za nami.

JAK ROZPOZNAĆ

Jak rozpoznać mam Chrystusa, Gdzie Go szukać mam,
Pomóż mi, bym Go odnalazł I już nie był sam.

W modlitwie, w modlitwie mój Chrystus jest.
W modlitwie, w modlitwie On czeka cię.

W Kościele...

W radości...

W miłości...

W pokoju...

W cierpieniu...

W człowieku...

JAK WIELKI JEST PAN

Jak wielki jest Pan, alleluja! Wielki jest Pan, alleluja!
Wielki jest Pan, alleluja!

JAK WLECZE SIĘ I DŁUŻY CZAS

Jak wlecze się i dłuży czas, gdy myśl ku Tobie wciąż biegnie stąd.
Lecz wyruszamy już w tę noc, by ujrzeć tamten brzeg i ląd.

O Kanaan, kraju mych snów, długo trzeba ku tobie iść.
O kiedyż zobaczę Cię znów, czy tęsknotę mą ukoisz dziś?

Wokoło słychać bębnów dźwięk i tańczy aż do rana lud
z radości, że baranka krew wyzwoli go i sprawi cud.

Niejedną jeszcze ciężką noc gotuje nam pustyni chłód,
lecz obłok dziwnym żarem swym ochrania nas wybrany lud.

Szczęśliwy kiedyś przyjdzie dzień, niebiosa swe uchylą drzwi,
będziemy odtąd śpiewać Ci-- szczęśliwy Hallel wiecznych żniw.

JAKA RADOŚĆ

Jaka radość! Czuję bliskość Pana. Serce moje dźwięczy szeptem słów,
Modlitwa płynie z moich warg, W mojej duszy zamieszka Pan.

Z radosną pieśnią przed Bogiem stańmy, Oddajmy Mu należną chwałę!
Jesteśmy Jego ludem, Pasterzem naszym Bóg!

Bóg wszechpotężny, Bóg Pan nad pany, Którego moc dosięga wszędzie.
Jesteśmy Jego ludem, Pasterzem naszym Bóg.

Klęknijmy przed Nim, pochylmy głowy, Oddajmy cześć swojemu Stwórcy.
Jesteśmy Jego ludem, Pasterzem naszym Bóg!

JAKA RADOŚĆ, CZUJĘ BLISKOŚĆ PANA

Jaka radość, czuję bliskość Pana, moje serce dźwięczy szeptem słów,
modlitwa płynie z moich warg, w mojej duszy zamieszkał Pan.

Przybądźcie wszyscy, śpiewajmy Panu radosną pieśń dziękczynienia,
oblicze Jego czcijmy, śpiewajmy Panu psalm.

Nasz Bóg jest wielki, to w Jego dłoni są szczyty gór, krańce ziemi
i morze, które szumi, On stworzył cały świat.

Klęknijmy przed Nim, pochylmy głowy, oddajmy cześć Stwórcy swemu
jesteśmy Jego ludem, owcami Jego łąk.

JAKI BYŁ TEN DZIEŃ

Późno już, otwiera się noc,
Sen podchodzi do drzwi
Na palcach jak kot.
Nadchodzi czas ucieczki na aut,
Gdy kolejny już dzień
Wspomnieniem się stał.

Jaki był ten dzień,
Co darował, co wziął?
Czy mnie wyniósł pod niebo,
Czy rzucił na dno?
Czy coś zmienił, czy nie?
Czy był tylko nadzieją
Na dobre i złe.
Łagodny mrok zasłania mi twarz,
Jakby przeczuł, że chcę być z sobą
Chociaż raz.
Nie skarżę się, że mam to co mam,
Że przegrałem coś znowu
I jestem tu sam.

JAM JEST CHLEB ŻYCIA

Jam jest Chleb Życia,
Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął,
Kto we Mnie wierzy, nigdy pragnął nie będzie.
Nikt nie może przyjść do Mnie,
Jeśli go nie pociągnie Ojciec.

A Ja go wskrzeszę, A Ja go wskrzeszę,
A Ja go wskrzeszę W dniu ostatecznym.

Chlebem, który Ja dam,
Jest Moje Ciało za życie świata,
Jeśli kto spożywa ten Chleb Będzie żył na wieki,
Będzie żył na wieki.

Ja jestem zmartwychwstaniem,
Ja jestem Życiem,
Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł
Żyć będzie na wieki, Żyć będzie na wieki.

strona 1 z 5 <   1 2345  >