strona 1 z 3 <   1 23  >

ALLELUJA... WIELBIMY CIEBIE

A-alleluja, wielbimy Ciebie, Ty jesteś Królem chwały.

Abba, Abba Ojcze, pochyl się nad nami, dziećmi miłości.

Jezu, Ty jesteś Panem - ku chwale Boga Ojca.

Słowo, Słowo Życia - być z Tobą, słuchać Ciebie,- w Tobie się zanurzyć.

Tchnienie miłości, Duchu Boży, wieczny Płomieniu.

Święty, Święty, Święty - Tyś był, Tyś jest, Ty przychodzisz.

Z Cherubinami wielbimy Ciebie, nową pieśń śpiewamy, Królestwo Twoje jest w nas.

Alleluja, ciesz się Syjonie, Oblubieniec nadchodzi.

Alleluja, zapalcie lampy, wyjdźcie Mu na spotkanie.

A MY WOM ZYCYMY

Syćka se Wom zycom to i owo
syćka se Wom zycom to i owo
A my Wom zycymy
A my Wom zycymy
Scyńścio zdrowio
A my Wom zycymy
A my Wom zycymy
Scyńścio zdrowio

Zycymy Wom zdrowio najlepsego
Równego pstrągowi w Morskim Oku
A do tego sieły
do koździćkij zyły
W setnym roku.
A do tego sieły
do koździćkij zyły
W setnym roku.

Coby Wom Pon Jezus Błogosławił
Coby Wom Pon Jezus Błogosławił
I na długie lata
I na długie lata
Nom zostawił
I na długie lata
I na długie lata
Nom zostawił

Cobyście nom Łojce długo zyli
Cobyście nom Łojce długo zyli
I do syćkik ludzi
I do syćkik ludzi
Miłość mieli.
I do syćkik ludzi
I do syćkik ludzi
Miłość mieli.

Coby te zycenia sie spełniły
Coby te zycenia sie spełniły
O to Pana Boga
O to Pana Boga
Dziś prosimy
O to Pana Boga
O to Pana Boga
Dziś prosimy

Prosimy tys piknie Matke Swintom
Prosimy tys piknie Matke Swintom
Niekze zawse o Wos
Niekze zawse o Wos
Tys paminto
Niekze zawse o Wos
Niekze zawse o Wos
Tys paminto

A POD KRZYŻEM MATKA STAŁA

A pod krzyżem Matka stała,
Pogrążona w smutku łkała,
Gdy na krzyżu wisiał Syn,
Gdy na krzyżu wisiał Syn.

Jej to dusza zasmucona,
Ogniem bólu przenikniona,
Przeszył miecz dla naszych win,
Przeszył miecz dla naszych win.

Czyjeż serce się nie wzrusza,
Widząc Matkę wśród katuszy,
Gdy krew Syna płynie z ran,
Gdy krew Syna płynie z ran.

W sercu moim Matko droga,
Rozpal wielką miłość Boga,
Twego Syna, On nasz Pan,
Twego Syna, On nasz Pan.
On nasz Pan.

Twego Syna, On nasz Pan,
Twego Syna, On nasz Pan.

A TY MNIE NIE PRZESTAŁEŚ KOCHAĆ

Chciałem życiem Ci wyśpiewać pieśń
Lecz me usta odrętwiał znów grzech
Słabość kruszy moje stopy, nie idą już Twoim śladem
Wspomóż mnie, co dzień ratuj mnie.

Chciałem prawą ręką Twoją być
Lecz zabrakło mi w mym życiu sił
Znowu padam choć tak blisko mego szczęścia jestem dzisiaj
Wspomóż mnie, co dzień ratuj mnie.

A Ty mnie nie przestałeś kochać
Chociaż tego wart nie jestem
Chcę Ci, Panie, radość mego życia dać
Każdym tchnieniem duszy chwalić Cię.

Chciałem aby mogła wiara ma Wszystko i góry przenosić też
Pewność w moim życiu dajesz że sam nigdy nie zostanę
Wspomóż mnie, co dzień ratuj mnie.

Dzięki za to że jesteś, nie pozwalasz mi zginąć I że wzbudzasz nadzieję, kocham Cię.

A UCZNIÓW BYŁO DWUNASTU

A uczniów było dwunastu, A ludzi były miliony.
Rozeszli się uczniowie we wszystkie świata strony.
Dobrą nowinę nieśli wioskom, narodom i miastom.
Ludzi były miliony, a uczniów było dwunastu.

Ich było tylko dwunastu, I Pocieszyciel jeden.
Łamali się ze wszystkimi codziennym swoim chlebem.
Wieść o pokoju nieśli przez wszystkie kontynenty,
Uczniów było dwunastu, a pokój jeden, święty.

Niech lasy zakwitną oliwne, Śpiewajmy ludziom pieśń nową,
Zanieśmy do swych domów swą miłość i dobre słowo.
Weźmy ze sobą do domów gałązki pojednania,
Niech lasy zakwitną oliwne, ogrody zmartwychwstania.

ABBA, OJCZE, Ty wyzwoliłeś nas, Panie

Ty wyzwoliłeś nas Panie - z kajdan i samych siebie,
a Chrystus stając się bratem,- nauczył nas wołać do Ciebie:

Abba, Ojcze! Abba, Ojcze! Abba, Ojcze! Abba, Ojcze!

Bo Kościół jak drzewo życia - w wieczności zapuszcza korzenie,
przenika naszą codzienność - i pokazuje nam Ciebie.

Bóg hojnym Dawcą jest życia, On wyswobodził nas z śmierci
i przygarniając do Siebie - uczynił swoimi dziećmi.

Wszyscy jesteśmy braćmi, jesteśmy jedną rodziną.
Tej prawdy nic już nie zaćmi - i teraz jest jej godzina.

ABY BYLI JEDNO

Fałszywy krzyk sloganów, egoizmu rwąca rzeka
Łamią ludzkie serca niszcząc w nas człowieka
Gdyż świat fałszywym sprawom niewolniczo chyli czoła
A Syn Wszechmogącego, Chrystus, ciągle woła.

Aby byli jedno, żeby świat zobaczył,
Aby mieli miłość, żeby świat uwierzył.

Choć zło nas stale łudzi, obietnica jest nam dana
Że wszystko stworzenie zbawi się przez Pana
W daremnych nawet trudach nie traćmy nigdy ducha
Ufajmy Chrystusowi, On wciąż modli się, posłuchaj:

ABYŚMY BYLI JEDNO

Abyśmy byli jedno Błagamy Cię, Ojcze nasz.

Uczyń wszystkich nas Narzędziem Twego pokoju
Aby miłość Twa mieszkała W każdym z nas.

Zachowaj nas od złego Błagamy Cię, Ojcze nasz.

Uświęć nas w prawdzie Błagamy Cię, Ojcze nasz.

Nadeszła chwila (solo na mel. refrenu) Aby Syn Twój został uwielbiony.

To powiedziałem wam (solo jw.)
Abyście we Mnie pokój mieli.

AKT SKRUCHY

Panie, przebacz nam, Ojcze, zapomnij nam.
Zapomnij nam nasze winy, Przywołaj kiedy błądzimy,
Ojcze, zapomnij nam.

Panie, przyjmij nas, Ojcze, przygarnij nas.
I w swej ojcowskiej miłości, Ku naszej schyl się słabości,
Ojcze, przygarnij nas.

ALBOWIEM TAK BÓG UMIŁOWAŁ ŚWIAT

Albowiem tak Bóg umiłował świat,
że Syna Jednorodzonego dał,
by każdy, kto w Niego wierzy
nie zginął, lecz życie wieczne miał.
Lecz, by mógł żyć na wieki, by mógł żyć na wieki.
Lecz by mógł żyć na wieki, by mógł żyć na wieki.

ALE FRANCESCO!

Powiedz, co ci się stało dziś rano, Franciszku?
Co co światło w twej duszy zabłysło i płonie tak?
Już nie kusi cię sława i złota blask,
jesteś wolny - twoim domem cały świat!

Teraz ptaki niebieskie śpiewają w twym sercu.
Teraz jaśniej świeci słońce, twój złoty brat.
Księżyc srebrem wypisuje poezję Boga;
to dla ciebie, Franciszku, prawdziwy skarb.

Dla mej Pani Biedy śpiewam dziś,
dla mej Pani Prawdy tańczę dziś.
Śpiewam Jej radosny, wolny ptak,
ja, całego świata mały brat.

R. Ale, oo... (Ale Francesco)
Ale, oo...

Teraz biegnij Franciszku i śpiewaj radośnie!
Jesteś bratem, który pokój zwiastuje nam.
Dzisiaj twymi śladami piszemy historię,
powróć do nas, by śpiewać i tańczyć z nami.

Dla mej Pani Biedy...

ALLELUJA

Alleluja, Alleluja...

Chrystus zmartwychwstan jest,
nam na przykład dan jest,
iż mamy z martwych powstać,
z Panem Bogiem królować, alleluja.

O dniu radosny, pełen chwał,
dziś Jezus Chrystus z grobu wstał,
nam zmartwychwstania przykład dał.
Cieszmy się wierni, tak chce Pan,
za winy nasze okup dan,
skończył się już niewoli stan.

Alleluja, Alleluja...

Chrystus zmartwychwstan jest,
nam na przykład dan jest,
iż mamy z martwych powstać,
z Panem Bogiem królować, alleluja.

Pan rządzi światem teraz i wiecznie,
i teraz, i wiecznie, alleluja, alleluja.

Pan rządzi światem teraz i wiecznie,
i teraz, i wiecznie, alleluja, alleluja.

O dniu radosny, pełen chwał,
dziś Jezus Chrystus z grobu wstał,
nam zmartwychwstania przykład dał.
Cieszmy się wierni, tak chce Pan,
za winy nasze okup dan,
skończył się już niewoli stan.

Alleluja, Alleluja...

Pan rządzi światem teraz i wiecznie,
i teraz, i wiecznie, alleluja, alleluja.

Pan rządzi światem teraz i wiecznie,
i teraz, i wiecznie, alleluja, alleluja.

ALLELUJA BIJĄ DZWONY

Alleluja biją dzwony Wieść radosną głoszą nam
W majestacie Boskiej chwały idzie do nas Chrystus Pan.

Alleluja Jezus żyje Zmartwychwstały jest wśród nas
Śmierci Jego cień nie kryje Płynie wielkiej chwały blask.

Alleluja Pan napełnił Swą miłością cały świat
Kłosem życia ciągle wzrasta jak przyjaciel i jak brat

Alleluja, Alleluja To radosna życia treść
Którą, ziemia i niebiosa Po dni wszystkie będą nieść.

ALLELUJA, BOGU CZEŚĆ

Alleluja, Bogu cześć, Tobie chwałę pragniemy wciąż nieść.
Ojca chwalą ptaki, drzewa, Więc i ty z nami zaśpiewaj
Tę radosna chwały pieśń, Alleluja.

Alleluja, miłość Twa, Jak blask słońca nad nami wciąż trwa.
Alleluja, niech biją Ci dzwony, Niech wielbi Cię cały świat, Alleluja.

Alleluja, dzień za dniem, Alleluja, wciąż Twoim być chcę.
Chcę być wolny Twą wolnością, By Ci śpiewać szczerze, prosto,
Żeby zawsze kochać Cię, Alleluja.

Alleluja, pójdźmy wraz, Alleluja, Pan będzie wśród nas.
Gdy się serca złączą w jedno Każdy swa piosenkę biedną,
W świętych włączy wielki chór, Alleluja.

ALLELUJA CHRYSTUS ŚMIERĆ ZWYCIĘŻYŁ

Alleluja! Chrystus śmierć zwyciężył Ceną krwi i ran!
Alleluja! Bogu wieczna chwała Dziś zmartwychwstał Pan.

Sokiem z gałęzi mojej wzmocnieni Bożej winnicy dzieci
Jak wielkie grona złotem dojrzałe W miłości wciąż rośniecie.

Kto w sercu prawdy mej ukrył skarby I prawdę światu głosi
Pójdzie po falach burzą spienionych Jak po porannej rosie.

Proście, a Ojciec hojnie obdarzy Szukajcie a znajdziecie.
Pukajcie mocno, On jest u bramy, Otworzy i wejdziecie.

Ja jestem Życiem i Zmartwychwstaniem Każdy kto wierzy we mnie
Choćby i umarł nadal żyć będzie Nie ufa nadaremnie.

Ja jestem Chlebem z nieba zesłanym bierz a będziesz syty!
Każdy kto we mnie wierzy w swym sercu Łask mych ma zdrój obfity.

Każde kolano się zegnie na niebie Na ziemi i w podziemiach
I wszelki język wykrzyknie głośno Że Jezus - Pan stworzenia!

ALLELUJA, CHWALCIE PANA

Alleluja, chwalcie Pana u świątyni bram.
Chwalcie Go na niebiosach pośród gwiazd!
Chwalcie Go za wielkie dzieła Jego rąk,
Chwalcie Go, bo króluje pośród nas!

Wszystko, co żyje, niech sławi Go, Alleluja.

Chwalcie Pana dźwiękiem rogu, chwalcie Go!
Chwalcie Go na cytrze i na harfie.
Chwalcie Go na bębnach, chwalcie tańcem.
Dźwięczcie struny, niech zaśpiewa flet.

Na cymbałach dźwięcznych chwalcie Pana,
Na cymbałach brzmiących chwalcie Go!

ALLELUJA CHWALMY PANA

Alleluja chwalmy Pana, alleluja, amen
Alleluja chwalmy Pana, alleluja, amen
Alleluja chwalmy Pana, alleluja, amen
Alleluja chwalmy Pana, alleluja, amen, amen, amen, amen

Chwalcie Pana bo jest dobry, alleluja, amen
I śpiewajcie Bogu naszemu, alleluja, amen
Bo On pełen jest słodyczy, alleluja, amen
Jemu tylko cześć i chwała, alleluja, amen

To Pan wznosi Jeruzalem
Rozproszonych sam zgromadza
On sam leczy bólem złamanych
I sam obwiązuje ich rany

Liczbę gwiazd On sam ustala
I zna każdą po imieniu
Wielki jest nasz Pan, potężny
W swej mądrości niezmierzony

To Pan uniżonych podnosi
Za to pysznych do ziemi przygniata
Wyśpiewujcie więc Panu w podzięce
Bogu swemu na cytrach grajcie

ALLELUJA... GLORY ALLELUJA

Alleluja, Glory, alleluja, chwalmy Go.
Alleluja, Glory, alleluja, chwalmy Go.
Alleluja, Glory, alleluja, chwalmy Go.
Alleluja, Glory, alleluja, chwalmy Go.

Chwalcie Pana na niebiosach (chwalmy Go).
Chwalcie Pana na wysokościach (chwalmy Go).
Chwalcie Pana w Jego świątyni (chwalmy Go).
Chwalcie Pana za potężne czyny (chwalmy Go).

Chwalcie Pana na potężnych trąbach;
chwalcie Pana na harfie i cytrze;
chwalcie Pana na cymbałach brzmiących;
chwalcie Pana na strunach i flecie.

Chwalcie Pana wszyscy aniołowie;
chwalcie Pana wszystkie zastępy;
chwalcie Pana słońce i księżycu;
chwalcie Pana gwiazdy świecące.

ALLELUJA... HOSANNA

A -a - a - alleluja, Ho - ho - ho - hosanna!
Mój Pan kocha mnie, Jego radość jest w sercu mym!

ALLELUJA MIŁOŚĆ TWA

Alleluja miłość Twa
Jak blask słońca nad nami wciąż trwa.
Alleluja niech biją dziś dzwony,
Niech wielbi Cię cały świat Alleluja.

Alleluja nuci świat,
Alleluja miłości to znak.
Alleluja niech miłość nad nami
Złotymi strunami gra Alleluja...

Alleluja miłość Twa
Jak blask słońca nad nami wciąż trwa.
Alleluja niech biją dziś dzwony,
Niech wielbi Cię cały świat Alleluja.

Alleluja płynie pieśń,
Alleluja ku niebu ją nieś.
Tam gdzie słońce tam gdzie wiatr,
Gdzie radośnie śpiewa ptak
Prostą nuci pieśń Alleluja.

Alleluja niech biją dziś dzwony,
Niech wielbi Cię cały świat Alleluja...

strona 1 z 3 <   1 23  >