ALLELUJA! BIJĄ DZWONY

Alleluja! Biją dzwony, głosząc w świata wszystkie strony,
że zmartwychwstał Pan! Alleluja, alleluja, alleluja!

Biją długo i radośnie, że aż w piersiach serce rośnie,
triumf prawdzie dan. Alleluja...

W majestacie Boskiej chwały idzie Chrystus Zmartwychwstały
między uczniów swych. Alleluja...

Dzień wesoły nam dziś nastał, Pan po męce zmartwychpowstał,
płynie pieśni ton. Alleluja...

ALLELUJA! JEZUS ŻYJE

Alleluja! Jezus żyje! - Już Go dłużej grób nie kryje,
w którym trzy dni spoczywał.

Alleluja! Przezwyciężył - Jezus czarta, co nas więził
w tej haniebnej niewoli.

Alleluja! Tryumfuje - prawda, a fałsz ustępuje
z ziemi oswobodzonej.

Alleluja! Złość zgromiona, a niewinność wyniesiona
odzyskała swe prawa.

Alleluja! Zmartwychwstały - jest zastawem wiecznej chwały,
którą krwawo wyjednał.

Alleluja! I my wiemy, iż z swych grobów powstaniemy,
jak nasz powstał Zbawiciel.

Wdzięcznym sercem Alleluja - zaśpiewajmy Alleluja
Zbawcy Zmartwychwstałemu.

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ JEST

Chrystus zmartwychwstał jest, nam na przykład dan jest.
Iż mamy zmartwychpowstać, z Panem Bogiem królować Alleluja!

Leżał trzy dni w grobie, dał bok przebić sobie
Bok, ręce, nogi obie, na zbawienie tobie Alleluja!

Trzy Maryje poszły, drogie maści niosły.
Chciały Chrysta pomazać, Jemu cześć i chwałę dać Alleluja!

Gdy na drodze były, tak sobie mówiły:
jest tam kamień niemały, a któż nam go odwali? Alleluja!

Powiedz nam, Maryja, gdzieś Pana widziała?
Widziałam Go po męce, trzymał chorągiew w ręce Alleluja!

Gdy nad grobem stały, rzekł im Anioł biały:
Nie bójcie się, Maryje, zmartwychwstał Pan i żyje Alleluja.

Jezusa szukacie ? Tu Go nie znajdziecie
Wstał ci z martwych, grób pusty, oto śmiertelne chusty Alleluja!

Łukasz z Kleofasem, Obaj jednym czasem,
szli do miasteczka Emaus, spotkał ci ich Pan Jezus Alleluja!

Bądźmy więc weseli, jak w niebie Anieli,
czegośmy pożądali, tegośmy doczekali Alleluja!

CIESZ SIĘ, KRÓLOWO ANIELSKA

Ciesz się, Królowo Anielska, wesel się, Pani niebieska!
Wszyscy Ci dziś winszujemy, z weselem wyśpiewujemy: - Alleluja! Alleluja!

Że Syn Twój już zmartwychwstały, w niebiosa wszedł do swej chwały;
któregoś Ty godna była, żeś Go na ręku nosiła. - Alleluja!

Ciesz się i wesel się w niebie, proś Go za nami w potrzebie,
byśmy się też tam dostali - i na wiek wieków śpiewali: - Alleluja!

DZIŚ CHRYSTUS KRÓL WIECZNEJ CHWAŁY

Dziś Chrystus, Król wiecznej chwały, wiedzie triumf okazały;
ozdobny w ślicznej koronie, odbiera cześć na Syjonie. Alleluja, alleluja.

Śmierci, gdzież moc teraz twoja? Kędy twa, szatanie zbroja?
Nadszedł mocniejszy zbrojnego Mocarza i wziął łup jego. Alleluja...

Jezu mój, na wieczne lata, Tyś ozdobą tego świata:
z łaski przypuść nas do swego zwycięstwa nieśmiertelnego. Alleluja...

Chwała wiecznemu Królowi, Bogu Ojcu i Synowi; chwała Duchowi Świętemu,
Jednemu Bogu naszemu. Alleluja...

JEZUS ZWYCIĘŻYŁ

Jezus zwyciężył, to wykonało się
Szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc
Jezus jest Panem, o alleluja,
Po wieczne czasy Królem królów jest.

Jezus jest Panem/4x
Tylko Jezus jest Panem
Jezus jest Panem
On jest Panem ziemi tej.

ROZRADUJ SIĘ NIEBA KRÓLOWO

Rozraduj się nieba Królowo, Alleluja!
Syn, któregoś w łonie nosiła. Alleluja!
Powstał z martwych.
Jako sam przepowiedział. Alleluja!
Módl się za nami do Pana!
Alleluja! Alleluja! Alleluja!

WESEL SIĘ KRÓLOWO MIŁA

Wesel się Królowo miła;
Bo ten, któregoś zrodziła,
Zmartwychwstał Pan nad panami,
Módl się do Niego za nami,
Alleluja, Alleluja!

Ciesz się i wesel się w niebie,
Proś Go za nami w potrzebie,
Byśmy się też tam dostali
I na wiek wieków śpiewali:
Alleluja, Alleluja!

WESOŁY NAM DZIEŃ DZIŚ NASTAŁ

Wesoły nam dzień dziś nastał, którego z nas każdy żądał;
tego dnia Chrystus zmartwychwstał. Alleluja, alleluja!

Król niebieski k'nam zawitał, jako śliczny kwiat zakwitał;
po śmierci się nam pokazał Alleluja, alleluja!

Piekielne moce zwojował, nieprzyjaciele podeptał,
nad nędznymi się zmiłował Alleluja, alleluja!

Do trzeciego dnia tam mieszkał, ojce święte tam pocieszał,
potem iść za Sobą kazał. Alleluja, alleluja!

Którzy w otchłaniach mieszkali, płaczliwie tam zawołali,
gdy Zbawiciela ujrzeli Alleluja, alleluja!

"Zawitaj przybywający, Boży Synu Wszechmogący,
wybaw na z piekielnej mocy"! Alleluja, alleluja!

Wielkie tam wesele mieli, gdy Zbawiciela ujrzeli,
Którego z dawna żądali Alleluja, alleluja!

Potem Swą mocą zmartwychwstał, pieczęci z grobu nie ruszał,
Na straże wieki strach powstał Alleluja, alleluja!

Gdy Chrystus Pan zmartwychwstał, miłośnikom się pokazał,
anioły do Matki posłał. Alleluja, alleluja!

"O Anieli najmniejsi, idźcież do Panny Najświętszej,
do Matki Mej najmniejszej!" Alleluja, alleluja!

"Ode Mnie Ją pozdrawiajcie i wesoło zaśpiewajcie:
Królowo rajska wesel się!" Alleluja, alleluja!

Potem z wielką swą światłością do Matki swej przystąpiwszy,
pocieszy Ją, pozdrowiwszy Alleluja, alleluja!

"Napełniona bądź słodkości, Matko Moja i radości
po olej wielkie, żałości" Alleluja, alleluja!

"Witajże, Jezu najsłodszy, Syneczku mój najmilejszy,
pocieszeni wszelkiej duszy" Alleluja, alleluja!

"Jestem już bardzo wesoła, gdym Cię żywego ujrzała
jakobym się narodziła" Alleluja, alleluja!

Radośnie z Nim rozmawiała, usta Jego całowała,
w radości się z Nim rozstała alleluja, alleluja!

Przez Twe święte Zmartwychwstanie, daj nam grzechów odpuszczenie,
a potem wieczne zbawienie! Alleluja, alleluja!

WSTAŁ PAN CHRYSTUS

Wstał Pan Chrystus z martwych ninie, alleluja, alleluja.
Uweselił lud swój mile, alleluja, alleluja.

Nie żałował życia swego, alleluja, alleluja.
Dla człowieka mizernego, alleluja, alleluja.

Tego dnia wielkanocnego, alleluja, alleluja!
Chwal każdy Syna Bożego, alleluja, alleluja...

Świętą Trójcę wyznawajmy, alleluja, alleluja!
Bogu cześć i chwałę dajmy, alleluja, alleluja...

ZMARTWYCHWSTAŁ PAN

Zmartwychwstał Pan, zmartwychwstał Pan, zmartwychwstał Pan,
alleluja! - Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!

O śmierci, gdzie jesteś, o śmierci,
gdzie jest moja śmierć, gdzie jest jej zwycięstwo?

Radujmy się, radujmy się, bracia!
Jeśli dzisiaj się miłujemy, to dlatego, że On zmartwychwstał.

Dzięki niech będą Ojcu,
który nas prowadzi do Królestwa, gdzie się miłością żyje.

Jeśli z Nim umieramy, z Nim też żyć będziemy,
z Nim śpiewać będziemy: - alleluja!

ZWYCIĘZCA ŚMIERCI

Zwycięzca śmierci, piekła i szatana wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana.
Naród niewierny trwoży się, przestrasza, na cud Jonasza alleluja!

Ziemia się trzęsie, straż się grobu miesza Anioł zstępuje, niewiasty pociesza.
Patrzcie, tak mówi, grób ten próżny został, Pan zmartwychpowstał Alleluja!

Ustąpcie od nas smutki i trosk fale gdy Pan Zbawicie triumfuje w chwale.
Ojcu Swojemu już uczynił zadość, nam niesie radość Alleluja!

Cieszy swych uczniów, którzy wierni byli, utwierdza w wierze, aby nie wątpili.
Obcuje z nimi, daje nauk wiele o Swym Kościele Alleluja!

Już nie przestaje z narodem niewiernym, samym się Tylko ukazuje wiernym:
nieśmiertelności przedstawia znamiona wśród uczniów grona alleluja!

Boleści, rany, wzgardy wyrządzone i śmierć haniebna są już nagrodzone
za poniżenia został wywyższony nad wszystkie trony Alleluja!

Ciesz się, Syjonie, Chrystusa Kościele: Oto zabity Bóg Twój żyje w ciele.
Śpiewaj z weselem: "Pan króluje z drzewa jak Dawid śpiewa alleluja!

Cieszmy się wszyscy, już śmierć pohańbiona wina pierwszego rodzica zgładzona.
Niebios zamkniętych jest otwarta brama synom Adama alleluja!

Więc potargawszy nałogi grzechowe, Chrystusa wzorem wiedźmy życie nowe,
z dala mijając nieszczęść naszych groby, miejsca, osoby Alleluja!

Przez Twe chwalebne, Chryste, Zmartwychwstanie daj w łasce Twojej stateczne wytrwanie
i niech tak w chwale, jakoś y, równie my zmartwychwstaniemy Alleluja!

JEZUS ŻYJE

Jezus żyje, On ciągle żyje,
Mimo tylu lat jak umarł za świat.
Jezus żyje, On ciągle żyje,
Mimo tylu lat jak umarł za świat.

Wraz z Aniołem przy grobowcu
Przed Maryją zalęknioną,
Z pielgrzymami do Emaus
Na zawsze pocieszonych,
I wraz z gromadą uczniów
Przez Ducha umocnionych,
Pragnę ogłaszać i krzyczeć
Tę radosną wieść.

Aby ogłaszać całemu światu
Miłość Boga i Jego dobroć,
By mówić wszystkim ludziom,
Że Królestwo Boga jest,
Aby każdemu wlać w serce radość
I pokój przez wszystkie dni.
Pragnę ogłaszać i krzyczeć
Tę cudowną wieść.

MÓJ PAN ŻYJE

Mój Pan żyje, niech będzie wywyższony - i błogosławiony Bóg zbawienia mego.
Będę śpiewał Ci, sławił Imię Twe - i wśród narodów głosił chwałę Twą!

NIE ZNA ŚMIERCI PAN ŻYWOTA

Nie zna śmierci Pan żywota, chociaż przeszedł przez jej wrota;
Rozerwała grobu pęta Ręka święta Alleluja!

Twój, Adamie, dług spłacony, okup ludzki dokończony;
wnijdziesz w niebo z szczęśliwymi dziećmi twymi Alleluja!

Próżno, straże, grób strzeżecie! Już Go tutaj nie znajdziecie:
wstał, przeniknął skalne mury Bóg natury Alleluja!

Teraz On na ludzkie plemię i na miłą patrzy ziemię,
która drogo dziś przybrana kosztem Pana Alleluja!

Przez Twe święte Zmartwychwstanie z grzechów powstać daj nam, Panie,
potem z Tobą królowanie Alleluja! Alleluja!

NIECH W ŚWIĘTO RADOSNE (sekwencja)

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary
składają jej wierni uwielbień swych dary.
Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.
Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.
Maryjo, Ty powiedz, coś w drodze widziała?
Jam Zmartywchwstałego blask chwały ujrzała.
Żywego już Pana widziałam grób pusty
i świadków anielskich, i odzież, i chusty.
Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,
a miejscem spotkania będzie Galileja.
Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,
o Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.

OTRZYJCIE JUŻ ŁZY PŁACZĄCY

Otrzyjcie już łzy płaczący, żale z serca wyzujcie!
Wszyscy w Chrystusa wierzący - weselcie się, radujcie!
Bo zmartwychwstał samowładnie, jak przepowiedział dokładnie.

Alleluja, alleluja! - Niechaj zabrzmi: alleluja!

Darmo kamień wagi wielkiej - Żydzi na grób wtoczyli;
darmo dla pewności wszelkiej - zbrojnej straży użyli.
Na nic straż, pieczęć i skała - nad grobem Pana się zdała.

Bóg Wszechmocny, Bóg natury, wyższy nad wszystkie twory,
wstaje z grobu, kruszy mury, nie zna żadnej zapory.
Zdjęta trwogą straż upada - i prawie sobą nie włada.

Bądźmy przeto zapewnieni, że choć wszyscy pomrzemy,
z grobu kiedyś obudzeni, także zmartwychwstaniemy.
I że potem, już bezpiecznie, z Bogiem żyć będziemy wiecznie.

Jezu Chryste, dobry Panie, Ciebie kornie prosimy:
Niech przez Twoje zmartwychwstanie, gdy i my powstaniemy,
z wybranymi Twymi w niebie - wiecznie oglądamy Ciebie.

PAMIĄTKA DNIA ŚWIĄTECZNEGO

Pamiątkę dnia świątecznego - zesłania Ducha Świętego
dziś z Kościołem obchodzimy, dawcę darów pieśnią czcimy. - Alleluja, alleluja.

Co Ezechiel zwiastował, o czym Joel prorokował,
to na oczy wszelkie ciało - w dzień świąteczny oglądało. - Alleluja, alleluja.

Gdy apostołowie mili w tym dniu razem się modlili,
nad nimi się płomieniste - jawią języki ogniste. - Alleluja, alleluja.

Boskim ogniem zapaleni, Duchem Świętym napełnieni,
śmiało wśród tłumu wielkiego - głoszą Ukrzyżowanego. -Alleluja, alleluja.

Święty Piotr jednym kazaniem, Ducha Świętego działaniem,
tak porusza słuchające, że nawraca trzy tysiące. - Alleluja, alleluja.

Dziwują się Elamici, z ziem dalekich prozelici
i Partowie i Medowie, że ich słyszą w swojej mowie. - Alleluja, alleluja.

Ci, co Pana krzyżowali, ciężko grzechów żałowali,
Apostołów się pytali, jakby Boga przebłagali. - Alleluja, alleluja.

Rzekł Piotr do nich: "Pokutujcie, w Pana wierzcie, chrzest przyjmujcie,
gdy się grzechów pozbędziecie, Ducha Świętego weźmiecie". - Alleluja, alleluja.

Myśmy też wezwani byli, byśmy w Chrystusa wierzyli;
za dar wiary dziś dziękujmy - i wierność Bogu ślubujmy. - Alleluja, alleluja.

Ducha to Świętego sprawa, że wytrwanie w wierze dawa;
w prawdzie utwierdza każdego - do żywota przejrzanego. - Alleluja, alleluja.

O, Dawco Ducha Świętego, daj i nam dziś Gościa tego,
by litując się nad nami, ubogacił nas darami. - Alleluja, alleluja.

Przybądź do nas, Duchu Święty, będziesz radośnie przyjęty;
dasz nam żyć w wierze, w miłości - i róść w Twej sprawiedliwości. - Alleluja, alleluja.

Duchu Święty, cześć Ci dajem, z Ojcem, Synem wraz wyznajem;
trzem Osobom niechaj będzie - równa chwała zawsze, wszędzie! - Alleluja, alleluja.

PAN ZMARTWYCHWSTAŁ I JEST Z NAMI

Pan zmartwychwstał i jest z nami, alleluja, alleluja!
Głośmy razem z Aniołami, alleluja, alleluja!
Triumfuje Boży Syn, alleluja, alleluja!
nieba śpiew podejmij ziemio, alleluja, alleluja!

Darem zbawczej Swej miłości
zburzył wszelki mur wrogości.
Chrystus Pan pokonał śmierć,
otworzył nam niebiosa.

Żyje znowu nasz Król Chwały,
który za nas dał się cały.
Gdzież, o śmierci, oścień twój?
Gdzież, o grobie, twe zwycięstwo?

Tam, gdzie Głową On wszystkiego,
postępujmy w ślady Jego.
Powstaniemy razem z Nim,
z krzyża, grobu i ciemności.

Chryste, nasze Zmartwychwstanie,
nieba, ziemi wieczny Panie,
w dniu triumfu Twego cześć,
Tobie, Ojcu i Duchowi.

PRZEZ TWOJE ŚWIĘTE ZMARTWYCHPOWSTANIE

Przez Twoje święte 1[Zmartwychpowstanie,] 2[Wniebowstąpienie,]3[Ducha Zesłanie]
Boży Synu odpuść nam nasze zgrzeszenie;
Wierzymy iżeś 1[zmartwychpowstał,]2[wniebowstąpił,] 3[Ducha zesłał,]
żywoteś nasz naprawił, śmierci wiecznej nas zbawił, swoją świętą moc zjawił.