strona 1 z 34 <   1 23456789101112131415  >

ABBA, OJCZE, JESTEŚ GARNCARZEM

Abba, Abba, Ojcze, jesteś Garncarzem,
my gliną Twą i dziełem Twych rąk

Twórz w nas obraz Jezusa, Twojego Syna ukształtuj w nas, ukształtuj w nas.

Ojcze, uczyń z nas jedno, jak Syn jest w Tobie, a Ty jesteś w Nim,- a Ty jesteś w Nim.

Tobie cześć, moc i chwała, cześć, moc i chwała na wieki. Amen. - Na wieki. Amen.

ABBA, OJCZE, TCHNIJ W NAS DUCHA

Abba, Ojcze tchnij w nas Ducha. - Jezu, chwała Ci!
Abba, Ojcze, tchnij w nas Ducha, Jezu, chwała Ci!

Chwała, alleluja! Jezu, chwała Ci! - Chwała, alleluja! Jezu, chwała Ci!

Ja dam wszystkim wodę życia, Jezu, chwała Ci! /bis

Gdy Mnie szukasz, to Mnie znajdziesz, Jezu, chwała Ci! /bis

Tylko w ciszy Mnie usłyszysz, Jezu, chwała Ci! /bis

Przyjdźcie dzieci, Jam jest Prawdą, Jezu, chwała Ci! /bis

Jam wasz Pasterz, was powiodę, Jezu, chwała Ci! /bis

Pokój mój wam dzisiaj daję, Jezu, chwała Ci! /bis

Jam jest Życiem, Zmartwychwstaniem, Jezu, chwała Ci! /bis

ABBA, OJCZE, WOŁAM Z GŁĘBI DUSZY MEJ

Abba, Ojcze, Abba, Ojcze, wołam z głębi duszy mej.
Abba, Ojcze, Abba, Ojcze, nigdy nie przestanę kochać Cię.

ABYŚMY MOGLI

Pragnę dzisiaj Ci powiedzieć Pragnę wszystkim nieść tę wieść
Że Bóg bardzo kocha Ciebie On sprawiedliwością jest
On tak ludzi umiłował Że swojego Syna dał
Aby każdy, kto Weń wierzy Przebaczenie grzechów miał

To dziś moja pieśń, Jezus zmienił życie me
Od tej chwili na nowo narodziłem się
On pragnie w Twoje serce wejść
On chce być z Tobą na każdy dzień
Byśmy mogli, mogli spotkać się w Niebie

Kiedyś żyłem też bez Boga Miałem tysiąc różnych prawd
Sprawiedliwość, co mnie wiodła Bagno grzechów, pustkę kłamstw
Pan mnie wołał, ja milczałem Odwracałem swoją twarz
On mi mówił, że mnie kocha Lecz ja miłowałem świat

Otwórz dzisiaj serce swoje Jezus pragnie zmienić Cię
Na nic są wysiłki Twoje Bóg sprawiedliwością jest
On za grzechy śmiercią karze Lecz w Chrystusie łaskę dał
Aby każdy, kto Weń wierzył Przebaczenie grzechów miał

ACH KIM?

Wracałem już z połowu, a sieci chude z głodu,
Ten człowiek stał na brzegu, wypłynąć kazał znów.
Gdy zarzuciłem sieci wsłuchany w jego słowa,
Ja nie wiem, w jaki sposób, że ryb tam było w bród.

Ach, kim ty jesteś, człowieku, że mocne są twe słowa,
Że moc jest w twoich dłoniach, że idziesz w imię Boga.
Poszedłem wtedy za nim, wesele było w Kanie,
Tam z dzbanów pełnych wody dał wino młodej parze.

Nie jeden raz, jak szliśmy, gdy ślepiec o grom błagał,
On wtedy jednym słowem ślepemu wracał wzrok.
Widziałem też tłum głodnych, jak o kęs chleba łkał,
Najedli się do syta, choć pięć bochenków dał.

I szedłem też po wodzie tak, jak szedł do mnie on,
Zwątpiłem, zacząłem tonąć, on podał mi swoją dłoń.
Gdy w Paschę jadł wieczerzę, powiedział łamiąc chleb,
Że to jest jego ciało, a wino - jego krew.

A potem się go zaparłem, widziałem, jak dźwigał krzyż.
Tak gorzko, gorzko płakałem, i on wybaczył mi.
Widziałem go dnia trzeciego, gdy w wieczerniku był,
A gdy wstępował w niebo, otuchy nam dodał i sił,
A potem coś się stało, szum z nieba, ognia błysk
I odtąd mnie ludzie pytają, pytają mnie do dziś.

ACH MÓJ JEZU, UKOCHANY

Ach mój Jezu, ukochany, toć masz twarde łoże,
Zdejmę ja Cię z tego krzyża, w sercu mym położę.

Boś zbolały, skatowany, okrutnie zraniony.
Proszę, żebyś w sercu moim był uspokojony.

Dusza moja jak najlepiej będzie się starała,
Żeby Ciebie, Stwórcy swego, już nie obrażała.

ACH, OJCZE PEŁEN LITOŚCI

Ach, Ojcze pełen litości,
Spojrzyj na owe dusze,
Które dług swych nieprawości
Przez czyśćcowe katusze
Płacą Twej sprawiedliwości,
W opłakanym swym stanie,
Braterskiej żebrzą miłości,
Przez rzewliwe wołanie

My też jesteśmy winnymi
Podobnego karania;
Tym jednak szczęśliwymi,
Że jeszcze zmiłowania
U Ciebie doznać możemy,
Gdy dla Twojej miłości
Z całego serca płaczemy
Za nasze nieprawości.

Lecz, którzy z tej doczesności,
Brudem grzechu skalani,
Przenieśli się do wieczności,
W czyśćcu są zatrzymani,
I tam w pokucie doczesnej
Długi swe odpłacają,
Nasz z tej męczarni bolesnej.
O ratunek wzywają.

Któż im się wymówić może,
Któż ich nie chce wspomagać
Któż nie będzie, dobry Boże
Ciebie za nimi błagać!
Zmiłuj się nad nimi, Panie!
Odpuść ich ułomności.
Daj im z Tobą pomieszkanie,
W wiekuistej światłości.

ADWENTOWE PROROCTWA

Słuchaj domu Dawida:
Oto Pan sprawi dla was zbawienia znak:
Panna pocznie i zrodzi
Syna Emmanuela!
Więc drogę Panu przygotujcie,
ścieżki swe równajcie, niechaj góry zniżą się.

Przejrzą oczy niewidomych,
uszy głuchych się otworzą,
chromy jak jeleń wyskoczy,
język niemy weselem krzyknie,
na pustyni trysną zdroje wód.

Pień Jessego zakwitnie,
korzeń odrośl wypuści zbawienną
i spocznie na niej Duch Pana.
Bóg przybędzie pełen mocy,
nawiedzi lud swój i wyzwoli,
sprawiedliwość wzejdzie, a zbawienie owoc da.

Wschodzi gwiazda z Jakuba,
z Izraela podnosi się berło.
Wyśpiewuj córo syjońska,
krzycz z radości Izraelu,
twój Król i Pan jest pośród ciebie.
On na zawsze zniszczy śmierć i otrze każdą łzę.

ALBOWIEM TAK BÓG ŚWIAT UMIŁOWAŁ

Albowiem tak Bóg świat umiłował, albowiem tak Bóg świat umiłował, umiłował, umiłował, umiłował tak Bóg świat.

Że dał nam Syna jedynego, /bis - dał Syna, dał Syna, Jednorodzonego dał.

Ażeby każdy, kto weń wierzy, /bis - nie zginął, nie zginął, ale żywot wieczny miał.

ALLELUJA, ALLELUJA!

Alleluja, alleluja, alleluja
Alleluja, alleluja, alleluja
Alleluja, alleluja, alleluja - Alleluja.

Jezus Chrystu jest Panem - Alleluja.

Więc śpiewajmy Mu radosne - Alleluja.

Zaśpiewaj Ziemio Mu cała - Alleluja.

ALLELUJA, ALLELUJA!

Alleluja, Alleluja! cały świat niech się a Panu weseli,
Niech mu służy z radością i czcią,
Niech się cieszy i biegnie do niego!

On nasz Pan, On nasz Bóg i Stworzyciel,
w Jego ręku spoczywa nasz los,
myśmy ludem i jego owcami.

Pójdźcie z pieśnią do Jego świątyni,
w świętych progach zanućcie Mu hymn,
błogosławcie i chwalcie Jego imię!

Bo nam Pan miłosierdzie okazał,
dobroć Jego po wieczny trwa czas,
co raz przyrzekł, to spełnia najwierniej.

ALLELUJA, ALLELUJA!

Alleluja, Alleluja!

Chwalcie pana, bo dobry,
Śpiewajcie Bogu naszemu,
Bo On pełen słodyczy,
Jemu się chwała należy

Pan wznosi Jerozolimę,
Lud rozproszony zgromadza,
On leczy bólem złamanych,
Sam obwiązuje ich rany

Liczbę gwiazd On ustala
I każdą zna po imieniu,
Wielki nasz Pan i potężny,
W swojej mądrości niezmierny

Pan uniżonych podnosi,
Pysznych ku ziemi przygniata,
Śpiewajcie panu w podzięce,
Bogu na cytrze zagrajcie.

ALLELUJA! BIJĄ DZWONY

Alleluja! Biją dzwony, głosząc w świata wszystkie strony, że zmartwychwstał Pan! - Alleluja, alleluja, alleluja!

Biją długo i radośnie, że aż w piersiach serce rośnie, triumf prawdzie dan. - Alleluja...

W majestacie Boskiej chwały - idzie Chrystus Zmartwychwstały - między uczniów swych. - Alleluja...

Dzień wesoły nam dziś nastał, Pan po męce zmartwychpowstał, płynie pieśni ton. - Alleluja...

ALLELUJA... BO KRÓLUJE PAN

Alleluja, bo króluje Pan, Wszechmogący Bóg! /bis
Radujmy się, weselmy się - i oddajmy chwałę Panu Bogu!
Alleluja, bo króluje Pan, Wszechmogący Bóg!

ALLELUJA... BOŻE NASZ

Alleluja, alleluja Boże nasz. - Alleluja, alleluja, Boże nasz, jesteś pełen miłosierdzia,
Twoja łaska wiecznie trwa - Alleluja, alleluja, Boże nasz.

Alleluja, alleluja, Ojcze nasz. /bis - Jesteś wierny, zawsze wierny,
Twoja miłość wiecznie trwa - alleluja, alleluja, Ojcze nasz.

Alleluja, Jezu Chryste, Zbawco nasz. /bis - Krzyżem swym zwyciężasz śmierć,
nowe życie dajesz nam -alleluja, Jezu Chryste, Zbawco nasz.

Alleluja, Duchu Święty, natchnij nas. /bis - Mądrość Twa prowadzi nas
do zwycięstwa, które trwa - alleluja, Duchu Święty, natchnij nas.

ALLELUJA... CHWALCIE BOGA W JEGO ŚWIĄTYNI

Alleluja, alleluja, alleluja!

Alleluja, alleluja, alleluja!

Chwalcie Boga w Jego świątyni, chwalcie w niebie gdzie Jego tron!
Za to co On dla nas uczynił, chwalcie za potęgę Jego i moc!

Chwalcie Pana grając na rogu, harfa, lira, cytra niech gra!
Chwalcie Go na bębnach i tańcem, chwalcie Go na strunach, niech zagra flet

Chwalcie Go na cymbałach dźwięcznych, niechaj każdy instrument gra.
Wszystko to co żyje na ziemi, niechaj Ci zaśpiewa: Alleluja!

ALLELUJA... CHWALCIE PANA, BO JEST WIERNY

Alleluja, alleluja, alleluja!
Alleluja, alleluja, alleluja!

Chwalcie Pana, bo jest wierny, Jego Imienia wzywajcie,
rozgłaszajcie Jego dzieła - pośród wszystkich ludów ziemi.

Śpiewajcie Panu wdzięcznie, bo uczynił wielkie rzeczy.
Niechaj będzie to wiadome - na całej naszej ziemi.

Krzycz z radości i wesela - mieszkanko Syjonu,
bowiem wielki się okazał - w tobie Święty Izraela.

ALLELUJA... CHWALCIE PANA U ŚWIĄTYNI BRAM

Alleluja, chwalcie Pana u świątyni bram, chwalcie Go na niebiosach pośród gwiazd.
Chwalcie Go za wielkie dzieła Jego rąk, chwalcie Go, bo króluje pośród nas.

Wszystko, co żyje, niech chwali Go, alleluja! Wszystko, co żyje, niech chwali Go, alleluja!

Chwalcie Pana dźwiękiem rogu, chwalcie Go, chwalcie Go na cytrze i na harfie.
Chwalcie Go na bębnach, chwalcie tańcem, dźwięczcie struny, niech zaśpiewa flet.

Na cymbałach dźwięcznych chwalcie Pana, na cymbałach brzmiących chwalcie Go.
Na cymbałach dźwięcznych chwalcie Pana, na cymbałach brzmiących chwalcie Go.

ALLELUJA... CHWALCIE PANA W JEGO ŚWIĄTYNI

Alleluja, alleluja, alleluja. - Alleluja, alleluja, alleluja.

Chwalcie Pana w Jego świątyni, chwalcie Go na Jego nieboskłonie.
Chwalcie Go za wielkie Jego dzieła, chwalcie Go za wielką Jego moc.

Chwalcie Go przy dźwięku donośnej trąby, chwalcie Go na harfie i na cytrze.
Chwalcie Go bębnem, chwalcie Go tańcem. - Chwalcie Go na strunach i na fletach.

Chwalcie Go przy wtórze dźwięcznych cymbałów, chwalcie Go na cymbałach brzmiących.
Wszystko, co żyje niech wielbi Pana. - Chwalcie i wysławiajcie Pana.

ALLELUJA DZIĘKUJCIE

Alleluja, dziękujcie Panu, bo jest dobry.
Alleluja, na wieki.

strona 1 z 34 <   1 23456789101112131415  >