strona 1 z 9 <   1 23456789  >

ANIELSKĄ PIEŚŃ DZWON GRAŁ

Anielską pieśń dzwon grał, cześć Marii wdzięcznie głosił,
Serc ludzkich jękiem tkał, na ziemię zejść Ją prosił:

Ave, ave, ave, Maryja!
Zdrowa, zdrowaś, zdrowaś Maryja.

Maryja słyszy dźwięk, na ziemię wnet przychodzi,
Uciszyć biednych jęk i gorzki ból osłodzić.

Do Massabielskich skał dziewczynka po drwa śpieszy,
Cud przez nią stać się miał, Bóg wybrał ją wśród rzeszy.

Od białych, groźnych skał niezmierna jasność płynie
Wiatr dziwny głośno wiał, ku klęczącej dziewczynie.

Bernadce serce drży, rumieńcem płoną lica:
Bo blask jak słońce lśni, gdzie zjawia się Dziewica.

ANIELSKIE TWE WEJRZENIE

Anielskie twe wejrzenie, Maryjo, na mnie zwróć;
Płyń wdzięczne z serca pienie, Ma duszo, pieśń twą nuć!

O Matko, o Matko, o Matko, kocham Cię,
O Matko, o Matko, o Matko, kocham Cię!

Czy w szczęściu, czy w niedoli; czy radość czuję wraz,
Czy kiedy serce boli, ja wołam w każdy czas:

Niech zawsze serce moje, nim pęknie życia nić,
Wychwala Imię Twoje, dla Ciebie pragnę żyć.

APEL MARYJNY

Maryjo, Królowo Polski! Maryjo, Królowo Polski!
Jestem przy Tobie, pomięłam o Tobie i czuwam na każdy czas...

Maryjo, jesteśmy młodzi. Maryjo, jesteśmy młodzi.
Od nas zależy, od polskiej młodzieży następne tysiąc lat!

Maryjo, Królowo nasza. Maryjo, Królowo nasza.
Ciebie prosimy, uświęcaj rodziny, uświęcaj każdego z nas!

BĄDŹ KRÓLOWĄ

Bądź Królową moich czystych myśli
Uchroń przed brudem me serce
Nie pozwól kochać świat bez krzyża
Bądź ze mną gdy czekam na niebo wieczne

Matko łaski pełna pod Twoją obronę nas weź
Aby wiara nasza chwałą była Bogu
Ojcu, Synowi, Duchowi

Bądź Królową moich snów nadziei
Uchroń przed fałszem mą duszę
Nie pozwól w pieniądz jej zamienić
Bądź ze mną gdy czekam na niebo wieczne

Bądź Królową moich dni i nocy
Uchroń przed zdradą me czyny
Nie pozwól w rozpacz je zamienić
Bądź ze mną gdy czekam na niebo wieczne.

BĄDŹ POZDROWIONA, KRÓLOWO NIEBIESKA

Bądź pozdrowiona, Królowo niebieska
Bądź pozdrowiona, o Pani Anielska,
Witaj początku, bramo tej świętości,
Która oświeca błędy świat w ciemności.

Wesel się, Panno przenajchwalebniejsza,
Nad wszystkie panny Tyś najozdobniejsza.
O Pani nasza, Twoimi modłami,
Chrystusa, Syna Twego, proś za nami.

BĄDŹ POZDROWIONA ŁASKI PEŁNA

Bądź pozdrowione łaski Pełna, Maryjo Matko ma.
Przyjmij dzięki Matko moja, bo wielka dobroć Twa.

Matko ja wielbię cię, Matko ja kocham Cię
O Matko spójrz pobłogosław wszystkie dzieci Twe.
Matko ja wielbię Cię, Matko ja kocham Cię,
O Matko spójrz pobłogosław mnie.

Dziś do Ciebie przychodzimy, Ty witasz dzieci Twe,
ufającym w pomoc Twoją, Ty dajesz łaski Swe.

BĄDŹ POZDROWIONA MARYJO DZIEWICO

Bądź pozdrowiona Maryjo Dziewico
Przez ciepły wietrzyk, co drzewa kołysze,
Przez tę przedziwną porankową ciszę.
Przez kwiatów woń, Przez ptaków śpiew, Przez jezior toń,
Przez wichru wiew, Przez słońca blask,
O Pani pełna łask, Bądź pozdrowiona!

Obmyj mnie z złości, obmyj tej godziny,
Oczyść mnie z brudu, w którym mnie grzech trzyma,
Bo ja poznaję wielkość mojej winy
I grzech mój zawsze przed mymi oczyma.

Odwróć twarz Twoją od przestępstwa mego
I wszystkie moje odpuść nieprawości;
Stwórz serce czyste, warte Boga swego,
A ducha prawdy w moje wlej wnętrzności.

Nie oddalaj mię od Ojcowskiej twarzy,
Nie chciej mi bronić Twojego natchnienia,
Wróć radość, którą niewinność nas darzy,
I racz mię w duchu utwierdzić rządzenia.

BIEDNY KTO CIEBIE

Biedny, kto Ciebie nie zna od powicia
I nigdy Twego nie słyszał Imienia
Lecz ten biedniejszy, kto w rozpuście życia
Stał się niegodnym Twojego wejrzenia.

I Imię Twoje już zatarł w pamięci
I swojej Matki podle się wyrzeka
Ach, łaska Boska serca nie poświęci
Które od Matki stroni i ucieka.

A kogo Matko Ty pobłogosławisz
Ten do wieczności szczęśliwie dopłynie;
A za kim Matko na sądzie się wstawisz,
Ten wieczną śmiercią nigdy nie zaginie.

BLUES MARYJNY

Trudno ci w życiu, Masz serce zbolałe,
pamiętaj Matkę masz.
To Matka Jedyna wciąż czuwa nad tobą
i pociesza kiedy jesteś sam.

O Maryjo, Matko ma dobrze to, że Ciebie mam.
To Twój Syn, Bóg i Zbawca nasz
sam za Matkę Ciebie dał.
Więc z radością idę w świat,
aby ludziom miłość Bożą dać.

BŁĘKITNE ROZWIŃMY SZTANDARY

Błękitne rozwińmy sztandary, czas strząsnąć zwątpienia już pleśń.
Niech w sercach zagorze znicz wiary i gromka niech ozwie się pieśń,
Spod znaku Maryi rycerski my huf; błogosław nam Chryste na bój.
Stajemy, jak Ojce, by służyć Ci znów. My Polska, my naród; lud Twój!

Już świta, już grają pobudki, już Jezus przybliża się k'nam.
Żyj święta radości, precz smutki, Pan idzie i pierzcha w cień kłam.
Pan idzie, słoneczność rozlewa się w krąg, Pan idzie na świata siąść tron
Drży szatan wysuwa mu berło się z rąk, Słyszycie? zwycięstwa gra dzwon!

O Bogarodzico, Dziewico, Tchnij siłę W Maryjny ten zew.
Z otwartą stajemy przyłbicą, i serca Ci niesiem i krew
Siać miłość będziemy wśród burzy i słot, w zwycięski Ty powiedź nas szlak,
A gdy nam tchu Będzie i mocy już brak, do nieba pokieruj nasz lot.

BŁOGOSŁAWIONA DZIEWICO

Błogosławiona Dziewico nad dziewicami,
Bogarodzico ze wszystkich matek wybrana,
Matko Chrystusa i Matko ludzi
daj nam Twego Syna, daj nam Twego Syna.

Spośród wszystkich niewiast na świecie - Pan Cię wybrał dla Siebie,
by na wieki rozbłysło na ziemi - Boże światło: Twój Syn.

Niby źródło wody najczystszej - spływa łaska na Ciebie.
Bóg ukochał Cię czułą miłością, Zbawcę przez Ciebie dał.

W Twoim sercu nie ma przeszkody, by w nim miłość rozkwitła.
Boża miłość sprawiła, że w Tobie - cud wcielenia się stał.

Cały wszechświat wpatruje się w Ciebie, wielbiąc Syna Twojego.
Dzięki Tobie wśród ludu swojego - chciał zamieszkać sam Bóg.

Pielgrzymujesz wraz z nami po świecie, budzisz w sercach nadzieję.
Pośród krzyży i łez bądź nam Matką, - Syna Twego nam daj.

BŁOGOSŁAWIONA JESTEŚ MARYJO

Błogosławiona jesteś Maryjo, i wywyższona przez Pana.
On wielkich rzeczy w Tobie dokonał, Niepokalana.

Ty, któraś Słowo z wiarą przyjęła, by w Tobie Ciałem się stało.
Zrodziłaś światu Jutrzenkę Nową, Przedwieczną Światłość.

Bądź nam obroną Bogarodzico, gdy się błąkamy w ciemności.
Do światła wiary prowadź na nowo, drogą świętości.

BOGARODZICO PRZECZYSTA PANNO

Bogarodzico, przeczysta Panno, Do Ciebie serce me wznoszę;
Bądź Opiekunką mą nieustanną, Przez Imię Twoje Cię proszę!

Maryjo przyjm mię w opiekę Swoją,
O Matko Boska bądź Matką moją.

Pod Twą się uciekamy zasłonę, Maryjo, Matko litości!
Szczęśliwy, kto ma Twoją obronę, Słodzisz mu wszelkie przykrości.

Błogosław zbożnie pracy podjętej, Błogosław chęci gorące!
Zjednaj początek miłości świętej I wzmacniaj siły me drżące.

Królowo, Pani nieba i ziemi, Zachowaj od złej przygody!
Nie chciejże gardzić prośby naszymi, Broń nas od grzechu i szkody!

BOGA-RODZICO, WNIEBOWZIĘTA PANI!

Boga-Rodzico, Wniebowzięta Pani!
Z niebieskiej chwały Ty królujesz nam!
Na ziemi okrąg my przez grzech wygnani,
Dręczeni złością, tchem piekielnych bram,
Ciebie dziś wołamy, mocy Twej wzywamy,
Maryjo wesprzyj Twój wybrany lud!
Udziel sercu męstwa, prowadź do zwycięstwa,
Ty, która świecisz pełnią łask i cnót.

Ty przewodniczką o Matko jedyna,
Torujesz drogę poprzez ziemski mrok,
Prowadzisz wszystkich do Twojego Syna
I czujnie śledzisz nasz niepewny krok.
Uproś łaskę wiary, daj ducha ofiary,
By stawić czoło nawałnicy zła,
Udziel sercu męstwa, prowadź do zwycięstwa,
Niech chwała Twoja po wiek wieków trwa.

BOGURODZICA

Bogurodzica Dziewica Bogiem sławiena Maryja!
U Twego Syna Gospodzina Matko zwolena Maryja.
Ziści nam, spuści nam! Kyrie eleison!

Twego dziela Krzciciela, Bożycze, usłysz głosy, napełń myśli człowiecze.
Słysz modlitwę, jąż nosimy, a dać raczy, jegoż prosimy:
a na świecie zbożny pobyt, po żywocie rajski przebyt. Kyrie eleison.

BRZMI CICHEJ GODZINY

Brzmi cichej godziny, Przez góry doliny, Dzwonku Twój głos.
Brzmi Pannie Maryi, Nieś pozdrowienie Jej, Aż do niebios.

Bo Ona łask pełna, Niebo i ziemia me Pokłon Jej dać.
Chcę też Jej dzwonkiem być, Ją pozdrowieniem czcić, Ją miłować.

Pan Bóg wszechmogący, Nas pocieszający, On jest z Tobą, Królowo Niebieska,
Nasza pośredniczko, Bądź też ze mną.

Panno wysławiona. Spraw niech Twa Dziecina, Nam tu sprzyja.
Tyś błogosławiona, Bez grzechu poczęta. O Maryja.

BYŁA CICHA I PIĘKNA JAK WIOSNA

Była cicha i piękna jak wiosna, żyła prosto, zwyczajnie, jak my.
Ona Boga na świat nam przyniosła - i na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały.

Matka, która wszystko rozumie, sercem ogarnia każdego z nas.
Matka zobaczyć dobro w nas umie, Ona jest z nami w każdy czas.

Dzisiaj światu potrzeba dobroci, by niepokój zwyciężyć i zło.
Trzeba ciepła, co życie ozłoci, trzeba Boga, więc ludziom nieśmy Go, tak jak Ona.

CHCĘ MARYJO SŁUŻYĆ TOBIE

Chcę Maryjo służyć Tobie,
Wszystkie dni żywota mego.
I w weselu i w żałobie,
Tobie wiernym pragnę być.
Niech więc zniknie łza z powiek,
Niechaj z duszy smutek mknie.
Nie zaginę nie na wieki, bo Maryja broni mnie.

Gdy napadną na mnie wrogi,
Bądź mi tarczą, bądź obroną.
Znikną zaraz wszystkie trwogi,
Pokój wróci w serce me,
A gdy śmierci dzień nadejdzie,
Gdy na sąd mnie stawi już.
Spraw niech dusza moja wejdzie,
W jasność wiekuistych zórz.

CHWALCIE ŁĄKI UMAJONE

Chwalcie łąki umajone, góry, doliny zielone;
chwalcie cieniste gaiki, - źródła i kręte strumyki.

Co igra z morza falami, w powietrzu buja skrzydłami,
chwalcie z nami Panią świata, Jej dłoń nasza wieniec splata.

Ona dzieł Boskich korona, nad anioły wywyższona,
choć jest Panią n ziemi, nie gardzi dary naszymi.

Wdzięcznym strumyki mruczeniem, ptaszęta słodkim kwileniem
i co czuje i co żyje niech z nami sławi Maryję.

CIEBIE NA WIEKI

Ciebie na wieki wychwalać będziemy, Królowo nieba, Maryja!
W Twojej opiece niechaj zostajemy, śliczna, bez zmazy lilija!
Wdzięczna Estero, o Panienko święta
Tyś przez aniołów jest do nieba wzięta

Niepokalanie poczęta!

Na każdy moment, na każda godzinę Twojej pomocy żądamy;
Pani anielska odproś naszą winę, do Ciebie grzeszni wzdychamy.
O furto rajska! Ucieczko grzeszników!
O Matko Boska! Ratuj niewolników!

Niepokalanie poczęta!

Obróć Swe oczy, pośpiesz w utrapieniu, Maryjo, Matko miłości!
Kto służy Tobie, nie daj go zginieniu, bron nas od czarta chytrości.
Pokaz swą łaskę, Matko litościwa,
Najświętsza Panna, bądźże szczodrobliwa,

Niepokalanie poczęta!

Masz berło w ręce, Znać, żeś Monarchinią, Masz drugie Syna swojego;
Zjednaj nam łaskę w ostatnią godzinę, W on dzień skonania naszego.
Niech Cię chwalimy z Synem Twym społecznie,
Jak teraz w życiu, tak i potem wiecznie,

Niepokalanie poczęta!

Przybądź, o Matko, w ostatnim terminie, Ciebie my grzeszni wzywamy,
Przybądź na pomoc w śmiertelnej godzinie, Niechaj przy Tobie skonamy.
Ubłagaj Syna, niechaj się zmiłuje,
A żywot wieczny po śmierci daruje;

Niepokalanie poczęta!

strona 1 z 9 <   1 23456789  >