strona 1 z 3 <   1 23  >

RADUJ SIĘ, NIEBO, WESEL SIĘ, ZIEMIO

Raduj się, niebo, wesel się, ziemio!
Niech góry i pagórki przed Nim śpiewają swą pieśń,
A wszystkie drzewa leśne niech chwałę Mu ślą.
Bo kiedyś przyjdzie Pan i radośnie zaśpiewam Mu:
Tyś Ten, który idzie znów w imię Pańskie.

Raduj się, niebo, wesel się, ziemio!
O, Panie, okaż siłę swoją i przyjdź, zbaw swój lud,
I zechciej paść znów trzodę swą, Pasterzu nasz!
Bo kiedyś przyjdzie Pan i radośnie zaśpiewam Mu:
Tyś Ten, który idzie znów w imię Pańskie.

Raduj się, niebo, wesel się, ziemio!
O, Panie, rozpal miłość Twoją nad nami i moc.
Na ziemię naszą przyjdzie już Emmanuel.
Bo kiedyś przyjdzie Pan i radośnie zaśpiewam Mu:
Tyś Ten, który idzie znów w imię Pańskie.

Raduj się, niebo, wesel się, ziemio!
O, Panie, wierny zawsze Twej obietnicy, racz przyjść
Z potęgą, z majestatem swym, alleluja!
Bo kiedyś przyjdzie Pan i radośnie zaśpiewam Mu:
Tyś Ten, który idzie znów w imię Pańskie.

RADUJ SIĘ, ZIEMIO

Raduj się, ziemio, Gość z nieba przychodzi,
Co Boga z ludem, lud z Bogiem pogodzi,
Synów Adama z czartowskiej niewoli wyrwie, wyzwoli.

Raduj się, ziemio, śpiewaj z aniołami,
Wychwalaj Boga, ciesz się z niebianami.
Już nie podnóżkiem jesteś Najwyższego, lecz tronem Jego.

Raduj się, ziemio, oto światło wschodzi,
Które każdego, co na świat przychodzi,
Blaskiem oświeca, a wnet znikną wszędy ciemność i błędy.

Raduj się, ziemio, masz Króla u siebie,
Pana, co włada na ziemi i w niebie.
Królestwo Jego końca mieć nie będzie, gdy tron posiędzie.

ROZMYŚLAJMY DZIŚ, WIERNI CHRZEŚCIJANIE

Rozmyślajmy dziś, wierni chrześcijanie
jako Pan Chrystus za nas cierpiał rany;
od pojmania nie miał odpocznienia, aż do skonania.

Naprzód w Ogrójcu wziął pocałowanie,
tam Judasz zdrajca dał był katom znamię:
oto patrzajcie, mego Mistrza macie, Tego imajcie.

Wnet się rzucili jako Iwi zacieki,
Apostołowie od Niego uciekli,
On zaś był śpiesznie wiedzion do Annasza, pociecha nasza.

Przed sąd Piłata gdy był postawiony,
niesprawiedliwie został oskarżony
rozkazał Piłat, by był biczowany ten Pan nad pany.

Koronę z ciernia żołnierze uwili,
naszemu Panu na głowę wtłoczyli,
naśmiewając się przed Nim przyklękali, Królem Go zwali.

Krzyknęła potem tłuszcza zbuntowana:
"Nie chcemy Tego za swego mieć Pana,
niechaj na krzyżu swój żywot położy Ten to Syn Boży".

Krzyż niosąc na śmierć szedł nieustraszenie,
oprawcy niecni zwlekli zeń odzienie,
do krzyża Zbawcę okrutnie przybili, octem poili.

Z wołaniem głośnym po tak srogiej męce
skonał, oddając ducha w Ojca ręce;
zagasło słońce, strach ludzi oniemiał, trzęsła się ziemia.

Zstąpił do piekieł Król wieczystej mocy,
z niewoli ud swój wybawił sierocy;
umarłych ciała z grobów powstawały, widzieć się dały.

Zacny Nikodem wraz z Józefem śmiało
zanieśli prośbę o Jezusa ciało;
dozwala Piłat, pełnią się bez zwłoki Boże wyroki.

W wieczornej porze, nie tracąc ni chwili,
ostrożnie z krzyża Jezusa złożyli;
Matuchna Jego ciało piastowała, rzewnie płakała.

Wnet prześcieradło usławszy na ziemi,
uczcili ciało balsamy drogimi,
w świeżo kowanym grobie położyli, płacz uczynili.

Płaczmy i my też wierni chrześcijanie,
dziękując Panu za najdroższe rany;
iż, by nas zbawić, lejąc Krew obficie, dał za nas życie!

ROZRADUJ SIĘ NIEBA KRÓLOWO

Rozraduj się nieba Królowo, Alleluja!
Syn, któregoś w łonie nosiła. Alleluja!
Powstał z martwych.
Jako sam przepowiedział. Alleluja!
Módl się za nami do Pana!
Alleluja! Alleluja! Alleluja!

RADUJ SIĘ DZISIAJ

Posłał go do nas Ojciec Bóg,
Synem swym z nami podzielił się,
Powraca życie w nasz ziemski trud,
Słońcem napełnia się każdy dzień.

Raduj się dzisiaj wszelkie stworzenie,
Wdzięczną kolędę Panu graj.
Dziecina Boża, nasze zbawienie,
Daje nam życie, przywraca raj.

Raduj się dzisiaj wszelkie stworzenie,
Wdzięczną kolędę Panu graj.
Dziecina Boża, nasze zbawienie,
Daje nam życie, przywraca raj.

Ptaki, zwierzęta jeden chór,
Słońce i księżyc i z nocą dzień,
Anieli z nieba, królowie trzej,
Wszyscy chcą dzisiaj wychwalać Cię.

Raduj się dzisiaj wszelkie stworzenie,
Wdzięczną kolędę Panu graj.
Dziecina Boża, nasze zbawienie,
Daje nam życie, przywraca raj.

Raduj się dzisiaj wszelkie stworzenie,
Wdzięczną kolędę Panu graj.
Dziecina Boża, nasze zbawienie,
Daje nam życie, przywraca raj.

Raduj się dzisiaj wszelkie stworzenie,
Wdzięczną kolędę Panu graj.
Dziecina Boża, nasze zbawienie,
Daje nam życie, przywraca raj.

Raduj się dzisiaj wszelkie stworzenie,
Wdzięczną kolędę Panu graj.
Dziecina Boża, nasze zbawienie,
Daje nam życie, przywraca raj.

RADUJ SIĘ ŚWIECIE

Heheja...

Pa ra pyryrypyre

Ooo... raduj się świecie, przyszedł Pan
Niech zabrzmi chwały pieśń,
Niech każde serce Mu zrobi miejsce,
Niech śpiewa wszelki twór,
Niech śpiewa wszelki twór.
Niechaj niebo i cała ziemia chwalą Go...

Bóg sprawiedliwy pełen łask
Objawił miłość swą.
Dał światu Syna swego
Świętego jedynego,
Niech śpiewa wszelki twór,
Niech śpiewa wszelki twór.
Niechaj niebo i cała ziemia chwalą Go.

Dał światu Syna swego
Świętego jedynego,
Niech śpiewa wszelki twór,
Niech śpiewa wszelki twór,
Niechaj niebo i cała ziemia chwalą Go.
Niech niebo i ziemia chwalą Go.
Yeyeah...

Niech niebo i ziemia chwalą dziś Go.
Ooooooooo yeah...
Heya... Wow!

RAZEM Z TĄ KAPELĄ

Hej mikrusy, dokąd tak lecicie?
Za kapelą nigdy nie zdążycie.
My lecimy do stajenki,
Do Jezusa i Panienki,
Gdy Wigilię rozpoczyna miasto.

Hej mikrusy lepiej siedzieć w domu
I mamuśce przy wieczerzy pomóc.
Pomagamy już od rana
I choinka jest ubrana.
Powrócimy razem z pierwszą gwiazdą.

Razem z tą kapelą dzieci się weselą
I do waszych dzwonią drzwi.
Głos się dziś rozchodzi, gdy się Jezus rodzi,
W każdym polskim domu właśnie dziś.

Razem z tą kapelą dziś opłatek dzielą,
Wszystkie polskie dzieci, tak jak my.
Razem z tą kapelą dziś opłatek dzielą,
Wszystkie polskie dzieci, tak jak my.

Hej mikrusy swoją rację macie,
Byle, komu łatwo się nie dacie.
Mały Jezus nam pomaga,
Stąd ten humor i odwaga,
A historia wiele o nas pisze.

No to chodźcie razem kolędować.
Proszę państwa gościom nie żałować.
Błogosławi was Dzieciątko
Różowiutką świętą rączką,
Teraz już śpi, więc śpiewajmy ciszej.

Razem z tą kapelą dzieci się weselą
I do waszych dzwonią drzwi.
Głos się dziś rozchodzi, gdy się Jezus rodzi,
W każdym polskim domu właśnie dziś.

Razem z tą kapelą dziś opłatek dzielą,
Wszystkie polskie dzieci, tak jak my.
Razem z tą kapelą dziś opłatek dzielą,
Wszystkie polskie dzieci, tak jak my.

ROZPALĘ W TOBIE ŚWIĘTA

Idą święta, idą święta,
Idą święta, idą święta!

Idą święta, idą święta,
Idą święta, idą święta!

Mijam las wielkich miast z daleka,
Srebrny las, wciskam gaz,
Wiem, że czekasz, wiem, że czekasz.

Idą święta, idą święta!

Rozpalę w tobie święta!
[Rozpalę w tobie święta]
Utopię cię w prezentach!
[Utopię cię w prezentach]
I powieszę pierwszą gwiazdę
Na niebie dla ciebie.

Uwierz mi, proszę cię jeszcze raz,
Magia świąt, ja to wiem zmieni nas.

Straszny mróz jeszcze wzrósł i zamiecie,
Skąpe bzy tylko ty,
W moim świecie, w moim świecie.

Rozpalę w tobie święta!
[Rozpalę w tobie święta]
Utopię cię w prezentach!
[Utopię cię w prezentach]
Zrobię z siebie dziś dla ciebie
Bałwana kochana.

Idą święta, idą święta,
Idą święta, idą święta!

Idą święta, idą święta,
Idą święta, idą święta!

Idą święta, idą święta,
Idą święta, idą święta!

Rozpalę w tobie święta!
[Rozpalę w tobie święta]
Utopię cię w prezentach!
[Utopię cię w prezentach]
I powieszę pierwszą gwiazdę
Na niebie dla ciebie.

Hej!

ROZKWITNĘŁA SIĘ LILIJA

Rozkwitnęła się lilija, a ta jest Panna Maryja.
Zrodziła nam Syna, wesoła dla wszystkich nowina!

Złożyła Go na sianeczku, w lichej stajence w żłóbeczku.
Pokłon Mu oddała, jak Boga swojego witała.

O Święta Bogarodzico, o Przenajświętsza Dziewico!
Tyś różdżka z Jessego, dałaś kwiat zapachu wdzięcznego.

Niezmazanaś grzechu plamą, stałaś się niebieską bramą,
przez którą Bóg wchodzi, gdy się nam na ten świat dziś rodzi.

Pozwól, o Panno, prosimy, niech prośby nasze złożymy,
bo Twoja przyczyna - jest w mocy skutecznej u Syna.

Spraw to, niech Syn Twój jedyny, odpuściwszy nasze winy,
gdy na świat przychodzi, przez łaskę w sercach się narodzi.

RADOŚCIĄ NASZĄ JESTEŚ TY

Radością naszą jesteś Ty,
Radością naszą jesteś Ty.
O Panie, Tyś zgromadził nas,
O Panie, Tyś zgromadził nas.
To Ty jednoczysz nas
W miłości Twej.

To Ty sam wspierasz każdy krok.
Do Ciebie dąży cały świat,
bo świat spragniony jest miłości Twej.

Ty wiesz, co znój, Ty wiesz, co trud
Ty nasze zaufanie masz,
bo nie opuszczasz nas w miłości Twej.

Więc zostań z nami, Panie nasz
Twój ud chce słuchać Twoich słów,
by żyć na każdy dzień w miłości Twej.

Ty każ nam zasiąść za Twój stół
i daj pożywać chleba dar,
bo Ty jednoczysz nas w miłości Twej.

RADOŚNIE PANU HYMN ŚPIEWAJMY

Radośnie Panu hymn śpiewajmy, Alleluja.
I dobroć Jego wysławiajmy, Alleluja.

Wychwalajcie ze mną dzieła Bożej mocy, Alleluja.
Wychwalajcie Pana nad wszystko na wieki, Alleluja

Wychwalajcie Pana aniołowie Pańscy, Alleluja.
Wychwalajcie Pana Zastępy niebieskie, Alleluja

Wychwalajcie Pana słońce i księżycu, Alleluja.
Wychwalajcie Pana wszystkie gwiazdy nieba, Alleluja

Wychwalajcie Pana cztery pory roku, Alleluja.
Wychwalajcie Pana pogody i słoty, Alleluja

Wychwalajcie Pana rzeki, oceany, Alleluja.
Wychwalajcie Pana pagórki i góry, Alleluja

Wychwalajcie Pana rośliny, zwierzęta, Alleluja.
Niech wychwala Pana cały rodzaj ludzki, Alleluja

Wychwalajcie Pana udzie sprawiedliwi, Alleluja.
Wychwalajcie Pana pokorni i święci, Alleluja

Wychwalajcie Pana kapłani Kościoła, Alleluja.
Niech cały ud Boży sławi Jego dobroć, Alleluja.

Wychwalajmy Ojca wraz z Synem i Duchem, Alleluja.
Wychwalajmy Pana, Stwórcę nieba, ziemi, Alleluja.

Wychwalajmy Boga, który rządzi światem, Alleluja.
Wychwalajmy Boga nad wszystko na wieki, Alleluja.

RZUĆMY SIĘ WSZYSCY SPOŁEM

Rzućmy się wszyscy społem, Uderzmy w ziemię czołem,
Dając pokłon Najwyższemu, W Sakramencie ukrytemu
Bogu naszemu.

Wszak pod stratą zbawienia Wierzyć masz bez wątpienia,
Że pod tymi przymiotami Nieśmiertelny Bóg jest z nami,
Choć utajony.

Jeśli zaś kto nie wierzy, Ma z Ostatniej Wieczerzy
Jasny dowód, co się stało, Że w Krew wino, a chleb w Ciało
Bóg sam przemienił.

I tę moc dał kapłanom, A nie królom, ni panom,
Aby oni poświęcali I nam grzesznym rozdawali
Ciało, Krew Pańską.

Jaka to jest moc wielka! Uznaj to, duszo wszelka,
Że to kapłan słowem sprawi, Iż się Chrystus zaraz stawi
Z nieba na ołtarz.

Oto tu obecnego Mamy boga naszego,
Który stanął w tym momencie W Przenajświętszym Sakramencie
Na tym ołtarzu.

Nuż, królowie i pany, Jakie tylko są stany,
Upadajcie na kolana, Uznawajcie swego Pana
I Zbawiciela.

Oto tu Aniołowie, Z nieba święci Duchowie
Panu swemu asystują, Jego godność adorują,
Choć niewidomie.

Więc i my się korzymy, Dzięki Panu czynimy:
Niech Ci za Twą łaskę, Panie, Chwała w niebie nie ustanie
Na wieki wieków.

RACZ MNIE WYBAWIĆ

Racz mnie wybawić o Boże, Panie pospiesz mi na pomoc
Niech się zawstydzą, okryją rumieńcem, którzy godzą na moje życie
Niech zawstydzeni się cofną, którzy z biedy mej się cieszą
Niechaj odstąpią hańbą okryci którzy się nade mną śmieją

Niech się radują i weselą w Tobie wszyscy którzy Ciebie szukają
Niech zawsze mówią „Nasz Bóg jest wielki”
którzy pragną Twojej pomocy
Ja ubogi jestem i nędzny, Boże szybko przyjdź mi z pomocą
Tyś wspomożyciel mój i wybawca nie zwlekaj Panie

Spojrzyj, wysłuchaj mnie Panie, daj mi poznać Twe oblicze
Dokądże w duszy będę się wahał, dokąd błądzić mam w ciemnościach
Oczy me oświeć o Panie, ukaż drogę Twej miłości
Zabierz me serce i daj mi Twoje bym nie upadł w śmierć na wieki

Niech mnie przemieni Twe miłosierdzie niech me serce Tobą się cieszy
Tobie chcę śpiewać w Tobie odpocząć sławić bezmiar Twojej dobroci
Zaufałem Tobie na zawsze boże bądź mą mocą w słabości
Tyś wspomożyciel mój i wybawca nie zwlekaj Panie

RADOSNA ŚWIATŁOŚCI

Ant.

Radosna Światłości, Wieczny Odblasku Ojca, Święty i błogosławiony,
Święty i błogosławiony, Jezu Chryste, Jezu Chryste!

Tobie śpiewamy, Synu Maryi, Oblubienicy wolnej od skazy,
żeś raczył przyjąć człowiecze ciało, Ty, który źródłem jesteś Jasności.

Tyś jest odwiecznie Jednorodzony, Tyś jest Odblaskiem Ojca Światłości,
udrękę nocy Ty z nas usuwasz - i dusze świętych Ty sam oświecasz.

(mel. nr jeden)

Z Twojego wnętrza pochodzi światłość, rozjaśnia myśli i budzi serce.
Ty, który dźwigasz i zbawiasz ludzi, - racz nas zachować od zła wszelkiego.

mel. nr dwa)

Niech nasze dusze spoczną w pokoju, gdy Cię poznają i umiłują,
niech nasze oczy patrzą bez końca - na Twoją Światłość niewysłowioną.

(mel. nr jeden)

Abyśmy wreszcie wolni od grzechu - i pokonawszy lęki tej ziemi
czerpali siłę z Twojego życia, - z Ciebie jest bowiem nasze istnienie.

(mel. nr dwa)

Spraw, niechaj zstąpi na nas Duch Święty, w którym wołamy do Boga:
Ojcze, niech Jego rosa użyźni duszę, - niech nas napełnią królewskie dary.

(mel. nr jeden)

Modlitwa moja do Ciebie, Panie - niechaj się wzniesie jak dym kadzidła,
ku Tobie ręce moje wzniesione - niechaj ofiarą będą wieczorną.

(mel. nr dwa)

Tobie śpiewamy, Miłości Ojca, Ciebie sławimy w niezmiennej chwale.
Ty, co w światłości Ducha zasiadasz, który jak Pieczęć błyszczy jedności.

Uwaga: Jeśli wykonuje się hymn jako pieśń wieczorną, można na początku dodać następujące zwrotki:
(mel. nr jeden)

Gdy już na niebie zagasło słońce - wypatrujemy światła wśród mroku
i Bogu Ojcu wyśpiewujemy - chwałę przez Syna w jedności Ducha.

(mel. nr dwa)

O każdej porze przystoi Tobie - chwała świętymi głosami w niebie,
o Synu Boży, co dałeś życie, niechaj Cię sławią wszystkie Twe dzieła.

RADUJ SIĘ NIEBO

Raduj się niebo, wesel się ziemio!
Niech góry i pagórki - przed Nim śpiewają swą pieśń,
a wszystkie drzewa leśne niech chwałę Mu ślą!

Bo kiedyś przyjdzie Pan - i radośnie zaśpiewam Mu:
Tyś Ten, który idzie znów w imię Pańskie.

Raduj się niebo, wesel się ziemio!
O Panie, okaż siłę swoją i przyjdź, zbaw swój lud,
i zechciej paść znów trzodę swą, Pasterzu nasz!

Raduj się niebo, wesel się ziemio!
O Panie, rozpal miłość Twoją nad nami i moc,
na ziemię naszą przyjdzie już Emmanuel!

Raduj się niebo, wesel się ziemio!
O Panie, wierny zawsze Twej obietnicy,
racz przyjść, z potęgą, z majestatem swym, alleluja!

RADUJ SIĘ ZIEMIO

Raduj się ziemio! Gość z nieba przychodzi!
Co Boga z ludem, lud z Bogiem pogodzi:
synów Adama z czartowskiej niewoli,
wyrwie, wyzwoli.

Raduj się ziemio, śpiewaj z Aniołami,
wychwalaj Boga, ciesz się z niebianami;
już nie podnóżkiem jesteś Najwyższego,
lecz tronem Jego.

Raduj się ziemio, oto światło wschodzi,
które każdego, co na świat przychodzi,
blaskiem oświeca, a wnet znikną wszędy
ciemności i błędy.

Raduj się ziemio, masz Króla u siebie,
Pana, co włada na ziemi i w niebie;
Królestwo Jego końca mieć nie będzie,
gdy tron posiądzie.

Raduj się ziemio, witaj tego Pana,
i ludy wszystkie zegnijcie kolana
bo wam przynosi przez swe narodzenie,
wieczne zbawienie.

REGNAVIT DOMINUS

Zmartwychwstał Chrystus Król
Zakrólował nasz Bóg
Śmiercią zwyciężył śmierć
Życie nam dał na wieki
Zmartwychwstał Chrystus Król
Cieszcie się ludy
Życie przemogło śmierć
Drzewo otchłanie
Kyrie eleison
Staje się kamień ów
Wrogom wzgardzony
Wielką nasz Jezus Bóg
Świata zagadką
Kyrie eleison
Czemuż narody wrą
Niech błąd upadnie
Wielką nasz Jezus Bóg
Świata zagadką
Kyrie eleison
Ty, co posilasz nas
Własnym swym Ciałem
Co swej purpurą krwi
Wargi czerwienisz
Kyrie eleison
Paschy wieczystej nam
Udziel o Chryste
Co swej purpurą krwi
Wargi czerwienisz
Kyrie eleison

RĘCE

Mówią, że ręce Twoje błogosławią,
Wskazują drogę, jak po ciemku światło,
Z karetki pogotowia chorego dźwigają,
Nigdy na maszynie, wprost na ziemi piszą.
Mówią, że słabną, że są utrudzone,
Że przez lat dwa tysiące urlopu nie mają,
Jak deszcze stale zajęty, deszcz wciąż nie ma czasu,
Tyle kwiatów podlewać musi na cmentarzu.
Widzieli Twoje rany, rysują Twe serce,
Żeby wierzyć naprawdę, ktoś nie wierzyć zaczął.
A wystarczy tak krótko przy Tobie posiedzieć,
By usłyszeć wyraźnie, że Twe ręce płaczą.

ROZRADUJ SIĘ!

Rozraduj się - Chrystus w sercu
Nadzieją wielkiej chwały jest!
On żyje, tak, On żyje w Tobie,
Potężna armio Boża wstań, o wstań!

Najwyższy czas, by już
Postawić stopy swe
Na ziemi tej, którą daje nam Bóg.
Sam Chrystus wiedzie nas:
Chce, aby poznał cały świat,
Że On Najwyższym Panem jest!

Bóg wciąż przekształca nas,
By swój osiągnąć cel,
By Jego moc mogła działać pośród nas:
Co niemożliwe dziś,
Gdy wierzysz, może faktem być;
Wielbijmy za to Króla chwał!

Wspaniały, cenny skarb
W swym wnętrzu każdy ma,
Kto z całych sił swemu Panu służyć chce.
W słabości naszej Pan
Objawia swoją wielką moc;
Śpiewajmy Jemu pieśni chwał!

ROZEŚMIANA

Roześmiana szklanych tali blaskiem
I promienna czerwienią metali
Wymodlona trudem czarnych dłoni
Rozgłoszona pociągów szynami

Niepokalana w blaskach neonów
Niepokalana w dzwonkach tramwajów
Niepokalana w idących obok
Niepokalana w dniach co mijają

Jesteś Matką by miłość rozpalać
Aby „kochaj” wciąż szeptać do ucha
I w Monstrancji Jesteś wraz z Synem
I w kamieni białych marmurach

Tyś Maryjo w uśmiechu mej mamy
Ty mi stoisz mlekiem na stole
Tyś Maryjo ponad historią
Bo nie może pod korcem stać płomień

strona 1 z 3 <   1 23  >