strona 3 z 6 <  12 3 456  >

ALLELUJA... BOŻE NASZ

Alleluja, alleluja Boże nasz. - Alleluja, alleluja, Boże nasz, jesteś pełen miłosierdzia,
Twoja łaska wiecznie trwa - Alleluja, alleluja, Boże nasz.

Alleluja, alleluja, Ojcze nasz. /bis - Jesteś wierny, zawsze wierny,
Twoja miłość wiecznie trwa - alleluja, alleluja, Ojcze nasz.

Alleluja, Jezu Chryste, Zbawco nasz. /bis - Krzyżem swym zwyciężasz śmierć,
nowe życie dajesz nam -alleluja, Jezu Chryste, Zbawco nasz.

Alleluja, Duchu Święty, natchnij nas. /bis - Mądrość Twa prowadzi nas
do zwycięstwa, które trwa - alleluja, Duchu Święty, natchnij nas.

ALLELUJA... CHWALCIE BOGA W JEGO ŚWIĄTYNI

Alleluja, alleluja, alleluja!

Alleluja, alleluja, alleluja!

Chwalcie Boga w Jego świątyni, chwalcie w niebie gdzie Jego tron!
Za to co On dla nas uczynił, chwalcie za potęgę Jego i moc!

Chwalcie Pana grając na rogu, harfa, lira, cytra niech gra!
Chwalcie Go na bębnach i tańcem, chwalcie Go na strunach, niech zagra flet

Chwalcie Go na cymbałach dźwięcznych, niechaj każdy instrument gra.
Wszystko to co żyje na ziemi, niechaj Ci zaśpiewa: Alleluja!

ALLELUJA... CHWALCIE PANA, BO JEST WIERNY

Alleluja, alleluja, alleluja!
Alleluja, alleluja, alleluja!

Chwalcie Pana, bo jest wierny, Jego Imienia wzywajcie,
rozgłaszajcie Jego dzieła - pośród wszystkich ludów ziemi.

Śpiewajcie Panu wdzięcznie, bo uczynił wielkie rzeczy.
Niechaj będzie to wiadome - na całej naszej ziemi.

Krzycz z radości i wesela - mieszkanko Syjonu,
bowiem wielki się okazał - w tobie Święty Izraela.

ALLELUJA... CHWALCIE PANA U ŚWIĄTYNI BRAM

Alleluja, chwalcie Pana u świątyni bram, chwalcie Go na niebiosach pośród gwiazd.
Chwalcie Go za wielkie dzieła Jego rąk, chwalcie Go, bo króluje pośród nas.

Wszystko, co żyje, niech chwali Go, alleluja! Wszystko, co żyje, niech chwali Go, alleluja!

Chwalcie Pana dźwiękiem rogu, chwalcie Go, chwalcie Go na cytrze i na harfie.
Chwalcie Go na bębnach, chwalcie tańcem, dźwięczcie struny, niech zaśpiewa flet.

Na cymbałach dźwięcznych chwalcie Pana, na cymbałach brzmiących chwalcie Go.
Na cymbałach dźwięcznych chwalcie Pana, na cymbałach brzmiących chwalcie Go.

ALLELUJA... CHWALCIE PANA W JEGO ŚWIĄTYNI

Alleluja, alleluja, alleluja. - Alleluja, alleluja, alleluja.

Chwalcie Pana w Jego świątyni, chwalcie Go na Jego nieboskłonie.
Chwalcie Go za wielkie Jego dzieła, chwalcie Go za wielką Jego moc.

Chwalcie Go przy dźwięku donośnej trąby, chwalcie Go na harfie i na cytrze.
Chwalcie Go bębnem, chwalcie Go tańcem. - Chwalcie Go na strunach i na fletach.

Chwalcie Go przy wtórze dźwięcznych cymbałów, chwalcie Go na cymbałach brzmiących.
Wszystko, co żyje niech wielbi Pana. - Chwalcie i wysławiajcie Pana.

ALLELUJA DZIĘKUJCIE

Alleluja, dziękujcie Panu, bo jest dobry.
Alleluja, na wieki.

ALLELUJA... JEZUS JEST KRÓLEM WIEKÓW

Alleluja. Alleluja, Jezus jest Królem wieków.
Alleluja. Alleluja, Jezus jest Królem wieków.

On władzę ma na zawsze na wieki, Jezus jest Królem wieków.
To Królestwo nie zginie na wieki, Jezus jest Królem wieków.

On władzę ma na zawsze na wieki, Jezus jest Królem wieków.
To Królestwo nie zginie na wieki, Jezus jest Królem wieków.

On władzę ma na zawsze na wieki, Jezus jest Królem wieków.
To Królestwo nie zginie na wieki, Jezus jest Królem wieków.

Zak.

Alleluja. Alleluja, Jezus jest Królem wieków.
Alleluja. Alleluja, Jezus jest Królem wieków.
Jezus jest Królem wieków.

ALLELUJA... JEZUS PANEM JEST

Alleluja, alleluja, Jezus Panem jest, Jezus Królem jest.
Alleluja, alleluja, Jezus Księciem pokoju jest.
Alleluja, alleluja, On pojednał nas, cały Boży świat.
Alleluja, alleluja, Jezus Synem Boga jest. On Synem Boga jest.

Alleluja, alleluja, Jezus Panem jest, Jezus Królem jest.
Alleluja, alleluja, Jezus Księciem pokoju jest.
Pokoju Księciem jest, On Synem Boga jest. - Alleluja. Alleluja.

ALLELUJA, JEZUS ŻYJE, ON, CO ZA NAS ŻYCIE DAŁ

Alleluja, Jezus żyje, On, co za nas życie dał,
Już Go grobu noc nie kryje, jak powiedział, zmartwychwstał.
Nućmy jemu pienia chwały:

Witaj Jezu zmartwychwstały!
Alleluja, alleluja, alleluja!.

Wraca z otchłani z jeńcami, śmiercią skruszył śmierci grot,
Piekło ściele pod stopami, trzyma klucz do nieba wrót.
Nućmy Jemu pienia chwały:

Wesel się, Królowo nieba, żyje Syn Twój, żyje Pan,
Radość z Nim Ci dzielić trzeba, słońcem każda z Jego ran.
Zanuć Jemu pienia chwały:

Czemu okiem rosisz łzawym, Magdaleno, pusty grób!
Żyw Pan, głosem cię łaskawym wita, rzuć Mu się do stóp,
Zanuć Jemu pienia chwały:

Nie lękajcie się uczniowie, nie starł Mistrza wrogi kłam;
Wnet okaże się i powie: "Wstałem z martwych, pokój wam!"
Nućcie Jemu pienia chwały;

ALLELUJA MÓJ OJCZE

Alleluja mój Ojcze, że Syna dałeś nam
Dałeś Go przez miłość Swą
By przez śmierć odkupił nas
Wiedząc, że wydamy Go i że zginie z naszych rąk
Alleluja mój Ojcze, w Jego śmierci życie me
Alleluja mój Ojcze, w Twoje ręce składam je.
Alleluja, niech zabrzmi Panu

ALLELUJA... ON JEST ŚWIATŁEM

Alleluja!
On jest Światłem, On jest Drogą, Prawdą, Życiem! - Jezus Panem jest!

ALLELUJA... PANEM JEST

Alleluja (alleluja), alleluja (alleluja)! - Panem jest (Panem jest),
Panem jest (Panem jest), Jezus moim Panem jest. - Alleluja, Jezus Panem jest.

Alleluja, Królem jest...

Alleluja, Zbawcą jest...

ALLELUJA... PANEM JEST WSZECHMOGĄCY BÓG

Panem jest Wszechmogący Bóg, Panem jest, wywyższajmy Go, bo wielka jest Jego moc.

Alleluja, alleluja, alleluja.
Alleluja, alleluja, alleluja.

Mocy ma, miłuję Cię, sławię Imię Twe,
chwalę Cię wśród narodów, mój Panie i Wybawicielu.

Radujmy się, weselmy się, oddajmy chwałę Bogu,
nasz Bóg jest godzien uwielbienia, Bóg jest godzien uwielbienia.

ALLELUJA... WIELBIMY CIEBIE

A-alleluja, wielbimy Ciebie, Ty jesteś Królem chwały.

Abba, Abba Ojcze, pochyl się nad nami, dziećmi miłości.

Jezu, Ty jesteś Panem - ku chwale Boga Ojca.

Słowo, Słowo Życia - być z Tobą, słuchać Ciebie,- w Tobie się zanurzyć.

Tchnienie miłości, Duchu Boży, wieczny Płomieniu.

Święty, Święty, Święty - Tyś był, Tyś jest, Ty przychodzisz.

Z Cherubinami wielbimy Ciebie, nową pieśń śpiewamy, Królestwo Twoje jest w nas.

Alleluja, ciesz się Syjonie, Oblubieniec nadchodzi.

Alleluja, zapalcie lampy, wyjdźcie Mu na spotkanie.

ALLELUJA! ŻYW JUŻ JEST ŚMIERCI ZWYCIĘŻYCIEL

Alleluja! Żyw już jest śmierci Zwyciężyciel,
Dziś z grobu swego powstaje,
Chrystus nas grzesznych Wybawiciel!
Wieczny nam żywot nastaje;
Niech więc brzmi dziś ziemia cała:
Bądź Zbawcy wieczna cześć chwała!
Alleluja, alleluja, alleluja!

Alleluja! Na krótko odpocząwszy sobie,
Po ciężkim, bolesnym boju,
W swym cichym i spokojnym grobie,
W niezamąconym spokoju.
Z snu się przebudził ziemskiego,
Wrócił do Ojca swojego.
Alleluja, alleluja, alleluja!

Alleluja! Powstał w swym przechwalebnym Ciele,
Wszystko wskroś przenikającym,
Z Nim wstała radość i wesele.
Na ziemi przemijające;
Gdy chciał, proch ten ziemski zrzucił
I znów do Ojca powrócił.
Alleluja, alleluja, alleluja!

Alleluja! Najgłówniejsze dzieło wykonał,
Całego świata zbawienie;
Niedowiarkom ich moc odebrał,
A błędom dał oświecenie.
Utwierdził Ewangelię,
Głosić ją kazał wszem ludom.
Alleluja, alleluja, alleluja!

Alleluja! Na silnej skale już spoczywa
Chrystusa wiary ustawa,
Gdy chrześcijan dzień się zaćmiewa,
Nowe im światło nastawa,
Do nieba Jezus wiedzie ich
W nagrodę mąk i trudów swych,
Alleluja, alleluja, alleluja!

Alleluja! już Jezus Chrystus zmartwychpowstał,
Chrześcijaninie raduj się,
Że ciało twoje znów ożyje,
Zwycięzca śmierci wskrzesi je;
Wprowadzi za trudy, znoje
Do chwały w niebios podwoje.
Alleluja, alleluja, alleluja!

AMEN AMEN ALLELUJA

Alleluja, Alleluja,
Amen Amen, Alleluja!
Pokłońmy się przed Nim - On naszym Panem jest
Pokłońmy się przed Nim - On...
Pokłońmy się przed Nim - On naszym Panem

Radujmy się bracia - On...
Radujmy się siostry - On...
Radujmy się wszyscy - On naszym Panem

Posyła nam Ducha - On...
Posyła nam Ducha - On...
Posyła nam Ducha swego - On naszym Panem

Chrystus do nas powróci - On...
Chrystus do nas powróci - On...
On do nas powróci - On naszym Panem

A MYŚMY SIĘ CHLUBIĆ POWINNI

A myśmy się chlubić powinni, Krzyżem Pana naszego Jezusa Chrystusa:
W Nim jest zbawienie, życie i zmartwychwstanie nasze.

Niech Bóg się zmiłuje nad nami, niech nam błogosławi - niech zajaśnieje dla nas Jego Oblicze.

Aby na ziemi znano Jego drogę - Jego zbawienie pośród wszystkich ludów.

Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy - niech wszystkie narody dają Ci chwałę.

Niech się narody cieszą i weselą - że Ty ludami rządzisz sprawiedliwie - i kierujesz narodami na ziemi.

Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, niech wszystkie narody dają Ci chwałę.

ANIELE STRÓŻU DUSZY

Aniele stróżu duszy, Z pokorą błagam Cię!
Gdy myśl mnie ziemska wzruszy, Ach, nie opuszczaj mnie!

Niech pod skrzydłami Twymi Złych marzeń pierzchnie rój;
Ach, wspieraj mnie na ziemi, Aniele, stróżu mój!

Jak gwiazdy promyk świeci Twój obraz w niebios tle,
Ku Tobie duch mój leci, Do Ciebie prośby śle.

Ty mi radami swymi Pociechy zlewasz zdrój;
Ach wspieraj mnie na ziemi, Aniele, Stróżu mój

Oświecaj myśli moje Przez wszystkie życia dni;
Niech święte tchnienie Twoje Do cnót pomaga mi.

Ach, nie gardź prośby mymi I zawsze przy mnie stój,
Ach wspieraj mnie na ziemi, Aniele, Stróżu mój

ANIELE ZIEMSKI BEZ WINY

Aniele ziemski bez winy,
Ozdobo naszej krainy,
Wejrzyj z nieba dziś łaskawie
Na nas, święty Stanisławie

Przyjm nasze modły, ofiary,
Niebieskie zlej na nas dary,
Wesprzyj w każdej nas potrzebie,
Gdy wzniesiemy głos do Ciebie.

Gdy kornie przed Twe ołtarze,
Niewinni padniem na twarze,
Niech szatańskiej strzały złości!
Nam nie zranią niewinności.

Gdy grzeszni Ciebie wzywamy,
Pomocy Twej niech doznamy;
Uproś, jakich łask nam trzeba,
I zaprowadź nas do nieba.

ANIOŁ PAŃSKI

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi
I poczęła z Ducha Świętego.
Módlmy się, wszyscy razem, za Ojca świętego.
Módlmy się, wszyscy razem, za Ojca świętego.

Jiedy Bóg powołał Go na Piotrowy tron
Stojąc w oknie Watykanu, tak powiedział do nas On:

Niech Go wspiera Bóg łaskami, by prowadził Kościół
Do Jezusa i Maryi drogą Miłości:

Więc jak wszyscy tu jesteśmy, zaśpiewajmy razem
Anioł Pański Ojcze święty składamy Ci w darze:

strona 3 z 6 <  12 3 456  >