strona 2 z 6 <  1 2 3456  >

AKT WYNAGRODZENIA NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA

Jezu miłujący nas całym serce, godny najgłębszej miłości i najwyższej chwały, a mimo to tak mało kochany a nawet nienawidzony i w swych wyznawcach prześladowany, pragniemy na wszelki dostępny nam sposób współpracować w dziele zbawienia i dążyć do przemiany umiłowanego przez Ciebie świata. Aby wynagrodzić za obojętność, zniewagi, nienawiść do Ciebie, brak miłości i krzywdy wyrządzone bliźnim, które równocześnie godzą w Ciebie, kochającego ludzi, chcemy odtąd gorliwiej i doskonalej służyć Tobie i spełniać dokładniej Twoją wolę. W tym celu składamy w ofierze wszystko, co mamy lub posiadać możemy, nasze zdolności i całych siebie, abyś tym wszystkim rozporządzał według swego upodobania. Chcemy służyć w Kościele świętym według wzoru jaki nam zostawiłeś i naśladować Twoją miłość ku Ojcu Twemu i naszemu oraz ku wszystkim ludziom, Twoim i naszym braciom. Aby to ofiarowanie i wynagrodzenie było doskonalsze, włączamy je w ofiarę Twoją na Krzyżu, uobecnianą codziennie na ołtarzach całego świata. Przez pośrednictwo Maryi, Matki Twej Niepokalanej, prosimy Cię o miłosierdzie dla świata oraz łaskę, której wszyscy potrzebujemy. Niech dobroć ludzka przezwycięży zło, aby jak najprędzej nastąpiło królestwo Twego Najświętszego Serca. Amen.

AKT POŚWIĘCENIA RODZAJU LUDZKIEGO NAJŚWIĘTSZEMU SE

O Jezu najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna cię wcale; wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego Serca Swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda rozdziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, żeby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos: Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.

ANIELSKĄ PIEŚŃ DZWON GRAŁ

Anielską pieśń dzwon grał, cześć Marii wdzięcznie głosił,
Serc ludzkich jękiem tkał, na ziemię zejść Ją prosił:

Ave, ave, ave, Maryja!
Zdrowa, zdrowaś, zdrowaś Maryja.

Maryja słyszy dźwięk, na ziemię wnet przychodzi,
Uciszyć biednych jęk i gorzki ból osłodzić.

Do Massabielskich skał dziewczynka po drwa śpieszy,
Cud przez nią stać się miał, Bóg wybrał ją wśród rzeszy.

Od białych, groźnych skał niezmierna jasność płynie
Wiatr dziwny głośno wiał, ku klęczącej dziewczynie.

Bernadce serce drży, rumieńcem płoną lica:
Bo blask jak słońce lśni, gdzie zjawia się Dziewica.

ANIELSKIE TWE WEJRZENIE

Anielskie twe wejrzenie, Maryjo, na mnie zwróć;
Płyń wdzięczne z serca pienie, Ma duszo, pieśń twą nuć!

O Matko, o Matko, o Matko, kocham Cię,
O Matko, o Matko, o Matko, kocham Cię!

Czy w szczęściu, czy w niedoli; czy radość czuję wraz,
Czy kiedy serce boli, ja wołam w każdy czas:

Niech zawsze serce moje, nim pęknie życia nić,
Wychwala Imię Twoje, dla Ciebie pragnę żyć.

APEL MARYJNY

Maryjo, Królowo Polski! Maryjo, Królowo Polski!
Jestem przy Tobie, pomięłam o Tobie i czuwam na każdy czas...

Maryjo, jesteśmy młodzi. Maryjo, jesteśmy młodzi.
Od nas zależy, od polskiej młodzieży następne tysiąc lat!

Maryjo, Królowo nasza. Maryjo, Królowo nasza.
Ciebie prosimy, uświęcaj rodziny, uświęcaj każdego z nas!

AKT SKRUCHY

Panie, przebacz nam Ojcze, zapomnij nam!
Zapomnij nam nasze winy Przywołaj, kiedy zbłądzimy.
Ojcze, zapomnij nam!

Panie, przyjmij nas Ojcze, przygarnij nas!
I w swej ojcowskiej miłości Ku naszej schyl się słabości.
Ojcze, przygarnij nas!

ABBA, OJCZE, JESTEŚ GARNCARZEM

Abba, Abba, Ojcze, jesteś Garncarzem,
my gliną Twą i dziełem Twych rąk

Twórz w nas obraz Jezusa, Twojego Syna ukształtuj w nas, ukształtuj w nas.

Ojcze, uczyń z nas jedno, jak Syn jest w Tobie, a Ty jesteś w Nim,- a Ty jesteś w Nim.

Tobie cześć, moc i chwała, cześć, moc i chwała na wieki. Amen. - Na wieki. Amen.

ABBA, OJCZE, TCHNIJ W NAS DUCHA

Abba, Ojcze tchnij w nas Ducha. - Jezu, chwała Ci!
Abba, Ojcze, tchnij w nas Ducha, Jezu, chwała Ci!

Chwała, alleluja! Jezu, chwała Ci! - Chwała, alleluja! Jezu, chwała Ci!

Ja dam wszystkim wodę życia, Jezu, chwała Ci! /bis

Gdy Mnie szukasz, to Mnie znajdziesz, Jezu, chwała Ci! /bis

Tylko w ciszy Mnie usłyszysz, Jezu, chwała Ci! /bis

Przyjdźcie dzieci, Jam jest Prawdą, Jezu, chwała Ci! /bis

Jam wasz Pasterz, was powiodę, Jezu, chwała Ci! /bis

Pokój mój wam dzisiaj daję, Jezu, chwała Ci! /bis

Jam jest Życiem, Zmartwychwstaniem, Jezu, chwała Ci! /bis

ABBA, OJCZE, WOŁAM Z GŁĘBI DUSZY MEJ

Abba, Ojcze, Abba, Ojcze, wołam z głębi duszy mej.
Abba, Ojcze, Abba, Ojcze, nigdy nie przestanę kochać Cię.

ABYŚMY MOGLI

Pragnę dzisiaj Ci powiedzieć Pragnę wszystkim nieść tę wieść
Że Bóg bardzo kocha Ciebie On sprawiedliwością jest
On tak ludzi umiłował Że swojego Syna dał
Aby każdy, kto Weń wierzy Przebaczenie grzechów miał

To dziś moja pieśń, Jezus zmienił życie me
Od tej chwili na nowo narodziłem się
On pragnie w Twoje serce wejść
On chce być z Tobą na każdy dzień
Byśmy mogli, mogli spotkać się w Niebie

Kiedyś żyłem też bez Boga Miałem tysiąc różnych prawd
Sprawiedliwość, co mnie wiodła Bagno grzechów, pustkę kłamstw
Pan mnie wołał, ja milczałem Odwracałem swoją twarz
On mi mówił, że mnie kocha Lecz ja miłowałem świat

Otwórz dzisiaj serce swoje Jezus pragnie zmienić Cię
Na nic są wysiłki Twoje Bóg sprawiedliwością jest
On za grzechy śmiercią karze Lecz w Chrystusie łaskę dał
Aby każdy, kto Weń wierzył Przebaczenie grzechów miał

ACH KIM?

Wracałem już z połowu, a sieci chude z głodu,
Ten człowiek stał na brzegu, wypłynąć kazał znów.
Gdy zarzuciłem sieci wsłuchany w jego słowa,
Ja nie wiem, w jaki sposób, że ryb tam było w bród.

Ach, kim ty jesteś, człowieku, że mocne są twe słowa,
Że moc jest w twoich dłoniach, że idziesz w imię Boga.
Poszedłem wtedy za nim, wesele było w Kanie,
Tam z dzbanów pełnych wody dał wino młodej parze.

Nie jeden raz, jak szliśmy, gdy ślepiec o grom błagał,
On wtedy jednym słowem ślepemu wracał wzrok.
Widziałem też tłum głodnych, jak o kęs chleba łkał,
Najedli się do syta, choć pięć bochenków dał.

I szedłem też po wodzie tak, jak szedł do mnie on,
Zwątpiłem, zacząłem tonąć, on podał mi swoją dłoń.
Gdy w Paschę jadł wieczerzę, powiedział łamiąc chleb,
Że to jest jego ciało, a wino - jego krew.

A potem się go zaparłem, widziałem, jak dźwigał krzyż.
Tak gorzko, gorzko płakałem, i on wybaczył mi.
Widziałem go dnia trzeciego, gdy w wieczerniku był,
A gdy wstępował w niebo, otuchy nam dodał i sił,
A potem coś się stało, szum z nieba, ognia błysk
I odtąd mnie ludzie pytają, pytają mnie do dziś.

ACH MÓJ JEZU, UKOCHANY

Ach mój Jezu, ukochany, toć masz twarde łoże,
Zdejmę ja Cię z tego krzyża, w sercu mym położę.

Boś zbolały, skatowany, okrutnie zraniony.
Proszę, żebyś w sercu moim był uspokojony.

Dusza moja jak najlepiej będzie się starała,
Żeby Ciebie, Stwórcy swego, już nie obrażała.

ACH, OJCZE PEŁEN LITOŚCI

Ach, Ojcze pełen litości,
Spojrzyj na owe dusze,
Które dług swych nieprawości
Przez czyśćcowe katusze
Płacą Twej sprawiedliwości,
W opłakanym swym stanie,
Braterskiej żebrzą miłości,
Przez rzewliwe wołanie

My też jesteśmy winnymi
Podobnego karania;
Tym jednak szczęśliwymi,
Że jeszcze zmiłowania
U Ciebie doznać możemy,
Gdy dla Twojej miłości
Z całego serca płaczemy
Za nasze nieprawości.

Lecz, którzy z tej doczesności,
Brudem grzechu skalani,
Przenieśli się do wieczności,
W czyśćcu są zatrzymani,
I tam w pokucie doczesnej
Długi swe odpłacają,
Nasz z tej męczarni bolesnej.
O ratunek wzywają.

Któż im się wymówić może,
Któż ich nie chce wspomagać
Któż nie będzie, dobry Boże
Ciebie za nimi błagać!
Zmiłuj się nad nimi, Panie!
Odpuść ich ułomności.
Daj im z Tobą pomieszkanie,
W wiekuistej światłości.

ADWENTOWE PROROCTWA

Słuchaj domu Dawida:
Oto Pan sprawi dla was zbawienia znak:
Panna pocznie i zrodzi
Syna Emmanuela!
Więc drogę Panu przygotujcie,
ścieżki swe równajcie, niechaj góry zniżą się.

Przejrzą oczy niewidomych,
uszy głuchych się otworzą,
chromy jak jeleń wyskoczy,
język niemy weselem krzyknie,
na pustyni trysną zdroje wód.

Pień Jessego zakwitnie,
korzeń odrośl wypuści zbawienną
i spocznie na niej Duch Pana.
Bóg przybędzie pełen mocy,
nawiedzi lud swój i wyzwoli,
sprawiedliwość wzejdzie, a zbawienie owoc da.

Wschodzi gwiazda z Jakuba,
z Izraela podnosi się berło.
Wyśpiewuj córo syjońska,
krzycz z radości Izraelu,
twój Król i Pan jest pośród ciebie.
On na zawsze zniszczy śmierć i otrze każdą łzę.

ALBOWIEM TAK BÓG ŚWIAT UMIŁOWAŁ

Albowiem tak Bóg świat umiłował, albowiem tak Bóg świat umiłował, umiłował, umiłował, umiłował tak Bóg świat.

Że dał nam Syna jedynego, /bis - dał Syna, dał Syna, Jednorodzonego dał.

Ażeby każdy, kto weń wierzy, /bis - nie zginął, nie zginął, ale żywot wieczny miał.

ALLELUJA, ALLELUJA!

Alleluja, alleluja, alleluja
Alleluja, alleluja, alleluja
Alleluja, alleluja, alleluja - Alleluja.

Jezus Chrystu jest Panem - Alleluja.

Więc śpiewajmy Mu radosne - Alleluja.

Zaśpiewaj Ziemio Mu cała - Alleluja.

ALLELUJA, ALLELUJA!

Alleluja, Alleluja! cały świat niech się a Panu weseli,
Niech mu służy z radością i czcią,
Niech się cieszy i biegnie do niego!

On nasz Pan, On nasz Bóg i Stworzyciel,
w Jego ręku spoczywa nasz los,
myśmy ludem i jego owcami.

Pójdźcie z pieśnią do Jego świątyni,
w świętych progach zanućcie Mu hymn,
błogosławcie i chwalcie Jego imię!

Bo nam Pan miłosierdzie okazał,
dobroć Jego po wieczny trwa czas,
co raz przyrzekł, to spełnia najwierniej.

ALLELUJA, ALLELUJA!

Alleluja, Alleluja!

Chwalcie pana, bo dobry,
Śpiewajcie Bogu naszemu,
Bo On pełen słodyczy,
Jemu się chwała należy

Pan wznosi Jerozolimę,
Lud rozproszony zgromadza,
On leczy bólem złamanych,
Sam obwiązuje ich rany

Liczbę gwiazd On ustala
I każdą zna po imieniu,
Wielki nasz Pan i potężny,
W swojej mądrości niezmierny

Pan uniżonych podnosi,
Pysznych ku ziemi przygniata,
Śpiewajcie panu w podzięce,
Bogu na cytrze zagrajcie.

ALLELUJA! BIJĄ DZWONY

Alleluja! Biją dzwony, głosząc w świata wszystkie strony, że zmartwychwstał Pan! - Alleluja, alleluja, alleluja!

Biją długo i radośnie, że aż w piersiach serce rośnie, triumf prawdzie dan. - Alleluja...

W majestacie Boskiej chwały - idzie Chrystus Zmartwychwstały - między uczniów swych. - Alleluja...

Dzień wesoły nam dziś nastał, Pan po męce zmartwychpowstał, płynie pieśni ton. - Alleluja...

ALLELUJA... BO KRÓLUJE PAN

Alleluja, bo króluje Pan, Wszechmogący Bóg! /bis
Radujmy się, weselmy się - i oddajmy chwałę Panu Bogu!
Alleluja, bo króluje Pan, Wszechmogący Bóg!

strona 2 z 6 <  1 2 3456  >