Dwa punkty są symetryczne do siebie względem prostej k, jeżeli spełniają następujące warunki:

  • leżą na prostej prostopadłej do prostej k \(\left( AA' \perp k \right) \),
  • leżą po przeciwnych stronach prostej k,
  • leżą w równych odległościach od prostej k \(\left( |AO| = |A'O| \right) \),