Proporcjonalność – Sprawdzian (T)

Wielkości wprost lub odwrotnie proporcjonalne

01. (0–3) Które spośród podanych par wielkości są wprost proporcjonalne, a które odwrotnie proporcjonalne?
a) Liczba turystów w schronisku i ilość przygotowanego pokarmu.
b) długość prostokąta o danym polu i jego szerokość.
c) Czas wyrabiania ciasta i masa ciasta.
Odpowiedź:

Wielkości wprost lub odwrotnie proporcjonalne

02. (0–2) Uzupełnij tabelki, wiedząc, że:
a) wielkości x i y są odwrotnie proporcjonalne
x52
y304

b) wielkości x i y są wprost proporcjonalne
x159
y 121,6
Odpowiedź:

Rozwiązywanie równań

03. (0–3) Rozwiąż równania: \[a) \; \frac{9}{-x}=\frac47 \quad b) \; \frac{4}{z-1}=\frac{5}{z} \quad c) \; \frac{3,5-t}{5}=\frac{t}{4} \]
Odpowiedź:

Rozwiązywanie zadań

04. (0–3) Andrzej otrzymuje co miesiąc kieszonkowe w stałej wysokości. Po 6 miesiącach otrzymał 300 zł. Ile dostanie pieniędzy po 8 miesiącach?
Odpowiedź:

Rozwiązywanie zadań

05. (0–3) Kierowca jadąc ze stałą prędkością 48 km/h, przebył drogę w czasie 5 godzin. Z jaką prędkością musiałby jechać, żeby tę drogę przebyć w czasie o 1 godzinę krótszym?
Odpowiedź:

Skala mapy

06. (0–2) Odległość między dwiema miejscowościami jest równa 50 km, a odległość między tymi miejscowościami na mapie wynosi 7 cm. W jakiej skali sporządzona jest ta mapa?
Odpowiedź: