Procenty – Sprawdzian (T)

Jaki to procent?

01. (0–1) Rysunek, na którym zaznaczono 60%, to rysunek:

Obliczanie procentu danej liczby

02. (0–1) Andrzej ma 16 lat, a Jurek 75% jego wieku. Razem mają:

Jaki to procent?

03. (0–1) Na zebraniu było 25 mężczyzn i 15 kobiet. Ile procent zebranych stanowiły kobiety?

Obliczanie procentu danej liczby

04. (0–1) Śmietana zawiera 22% tłuszczu. Ile gramów tłuszczu zawiera 400 g śmietany?

Obliczanie liczby na podstawie danego procentu

05. (0–1) Liczba 4,2, to 12% liczby:

Zamiana procentów na ułamki

06a. (0–1) Zamień 48% na ułamek.
Odpowiedź:

Zamiana procentów na ułamki

06b. (0–1) Zamień 5,6% na ułamek.
Odpowiedź:

Zamiana procentów na ułamki

06c. (0–1) Zamień 0,72% na ułamek.
Odpowiedź:

Zamiana procentów na ułamki

06d. (0–1) Zamień 189% na ułamek.
Odpowiedź:

Podwyżki i obniżki

07. (0–2) Cenę sukienki wynoszącą 180 zł obniżono o 30%. Ile wynosi cena po obniżce?
Odpowiedź:

Podwyżki i obniżki

08. (0–2) Cenę roweru podwyższono o 4%. Jest on teraz droższy o 32 zł. Ile kosztował przed podwyżką?
Odpowiedź:

Obliczenia procentowe

09. (0–3) Andrzej na spodnie wydał 45% posiadanych pieniędzy, a potem na koszulę 60% pozostałych. Zostało mu jeszcze 88 zł. Ile miał pieniędzy przed zakupami?
Odpowiedź: