Potęgi – Test wyboru

1Iloraz \(12^{10} : 6^{10}\) jest równy:

 • \(2^{10}\)
 • \(2^0\)
 • \(6^{10}\)
 • \(2^1\)

2Liczba 64 przedstawiona jako potęga o wykładniku 3 ma postać:

 • \(2^6\)
 • \(3^4\)
 • \(8^3\)
 • \(4^3\)

3Kwadratem liczby naturalnej jest liczba:

 • \(121\)
 • \(125\)
 • \(222\)
 • \(24\)

4Oszacuj i wskaż wartość potęgi \( (2,4)^2 \).

 • 5,76
 • 0,576
 • 57,6
 • 0,0576

5Iloczyn \(2^{10} \cdot 2^7 \) jest równy:

 • \(2^3\)
 • \(2^{70}\)
 • \(4^{70}\)
 • \(2^{17}\)

6Liczba \(10^8\) zapisana jako iloczyn potęg ma postać:

 • \(5^2 \cdot 2^4\)
 • \(5^2 \cdot 2^6\)
 • \(5^8 \cdot 5^8\)
 • \(5^8 \cdot 2^8\)