Zestaw przygotowawczy do egzaminu poprawkowego

Po około miesięcznej przerwie wakacyjnej zamieszczam zadania przygotowawcze do egzaminu poprawkowego.

I część dotyczy umiejętności ze szkoły podstawowej: działania pisemne i rozumienie ułamków.

II część dotyczy działań na liczbach wymiernych.

III część dotyczy figur geometrycznych.

IV część dotyczy wyrażeń algebraicznych i rozwiązywania równań.

Część ICzęść IICzęść IIICzęść IV

Zadania na egzaminie poprawkowym będą miały ten sam poziom trudności, co zadania w zestawach przygotowawczych. Około 20 sierpnia podam termin, kiedy będę w szkole. Zapraszam wtedy na spotkanie i ostateczne ustalenia.