Długość okręgu, pole koła – Test wyboru

1Długość okręgu jest większa od długości jego promienia:

 • \(6,28\) razy
 • \(3,14\) razy
 • \(2\pi\) razy
 • \(\pi\) razy

2Długość okręgu o promieniu równym 1 km wynosi:

 • π km
 • 2π km
 • \(\frac12 \pi \) km
 • 1 km

3Długość połowy okręgu o promieniu długości 4 dm wynosi:

 • 40π cm
 • 4π cm
 • 20π cm
 • 80π cm

4Pole koła o promieniu 8 m wynosi:

 • \(8\pi \;m^2\)
 • \(64\; m^2\)
 • \(64\pi \;m^2\)
 • \(16\pi\; m^2\)

5Długość okręgu o średnicy 6 cm wynosi:

 • \(36\pi \;cm\)
 • \(6\pi \;cm\)
 • \(12\pi\; cm\)
 • \(6 \;cm\)

6Pole półkola o średnicy długości 6 m wynosi:

 • \(2,25\pi \;m^2\)
 • \(4,5\pi \;m^2\)
 • \(9\pi \;m^2\)
 • \(1,5\pi \;m^2\)

7Pole koła o średnicy długości 10 cm wynosi:

 • \(100\pi \; cm^2\)
 • \(25\pi \; cm^2\)
 • \(10\pi \; cm^2\)
 • \(25 \; cm^2\)