Figury geometryczne – Prawda-fałsz (A)

Własności kątów:

01. (0–2)

Własności trójkątów:

02. (0–2)

Własności wysokości trójkątów:

03. (0–2)

Własności trójkątów przystających:

04. (0–2)

Własności czworokątów:

05. (0–2)

Własności kątów czworokątów:

06. (0–2)

Własności przekątnych czworokątów:

07. (0–2)