Figury geometryczne – Sprawdzian (T)

Własności figur

01. (0–1) Które ze zdań jest prawdziwe?

Własności figur

02. (0–1) Wysokość trójkąta równoramiennego opuszczona na podstawę dzieli ten trójkąt na dwa trójkąty:

Własności trójkątów

03. (0–1) Dany jest okrąg, w którym cięciwy KL i MN mają taką samą długość. Punkt S oznacza środek tego okręgu. Trójkąty KLS i MNS są:

Kąty

04. (0–1) Proste a i b na rysunku obok są równoległe. Kąt α ma miarę:

Konstrukcje geometryczne

05. (0–1) Narysuj kąt rozwarty α i kąt ostry β. Skonstruuj kąt o mierze β — α.

Kąty trójkąta

06. (0–2) W trójkącie STU kąt STU ma miarę 46°, a kąt TUS — 68°. Z wierzchołka T poprowadzono wysokość TW. Oblicz miary kątów trójkąta STW.
Odpowiedź:

Figury w układzie współrzędnych

07. (0–2) Oblicz pole czworokąta o wierzchołkach A = (–4,–2) , B = (5,–2) , C = (3,3) i D = (–).
Odpowiedź:

Pola i obwody czworokątów

08. (0–4) Oblicz pola i obwody narysowanych wielokątów.

Odpowiedź:

Pola figur

09. (0–3) 1 m2 wykładziny PVC MAXIMA EKO LENTEX o szerokości 3 m kosztuje 32 zł. Ile złotych potrzeba na zakup 4,5 metrów bieżących tej wykładziny?

Pola figur

10. (0–3) 1 litra emalii wystarcza do pomalowania 15 m2 powierzchni. Ile puszek litrowych emalii potrzeba do pomalowania ściany o wymiarach podanych na rysunku?

Odpowiedź: