Małopolski Konkurs Informatyczny

Historia Konkursu sięga roku 2001, w którym to Zespół Szkół Zawodowych w Mszanie Dolnej rozpoczął organizowanie tzw. GIMNAZJADY. Impreza ta mała charakter informacyjno-promocyjny i skierowana była przede wszystkim do uczniów gimnazjów z okolic Mszany Dolnej. W ramach Gimnazjady rozgrywane były różnego typu gry i zabawy zespołowe, w których uczestniczyli uczniowie z kilkunastu okolicznych gimnazjów. Oprócz gier i zabaw uczniowie mogli zapoznać się ze szkołą, porozmawiać z nauczycielami i uczniami. Ponieważ Zespół Szkół Zawodowych kształcił już wtedy uczniów w zawodzie technik informatyk i posiadał bardzo dobrze rozwiniętą bazę sprzętową oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę, postanowili – w ramach Gimnazjady – organizować Konkurs Informatyczny INSTAL. (Nazwa Konkursu nawiązywała do zwyczajowej nazwy szkoły, która funkcjonowała w latach 90-tych).

Ogółem w latach 2001-2005 przeprowadzono 5 edycji Konkursu Informatycznego, który z roku na rok stawał się coraz trudniejszy i cieszył się coraz większą popularnością i prestiżem wśród uczniów i nauczycieli. To właśnie m.in. biorąc pod uwagę ich sugestie w roku 2006 zdecydowali się na rozszerzenie konkursu i dzięki współpracy z Kuratorium Oświaty w Krakowie zorganizowali I Małopolski Konkurs Informatyczny dla gimnazjalistów INSTAL'06. Miał on 2-etapowy przebieg. W etapie szkolnym wzięło udział ok. 600 uczniów ze 115 gimnazjów, a w finale wojewódzkim 50 uczniów. Dzięki sponsorom laureaci i finaliści zostali obdarowani cennymi nagrodami.

W następnym roku szkolnym Zespół Szkół Zawodowych w Mszanie Dolnej zorganizował II edycję Konkursu INSTAL'07. Dzięki nabytemu doświadczeniu oraz bardzo dobrej organizacji w zakresie przygotowania zadań, logistyki i również cennym nagrodom mogli zwiększyć dwukrotnie liczbę finalistów. I tak w etapie szkolnym wzięło udział ok. 130 szkół. Natomiast Finał Konkursu odbył się dnia 30 marca 2007 r. w Mszanie Dolnej i zgromadził 100 najlepszych uczniów z województwa małopolskiego. Po części testowej wyłoniono 50-tkę, która zmierzyła się z zadaniami praktycznymi przy komputerze.

Uwieńczeniem II Małopolskiego Konkursu Informatycznego INSTAL'07 było wręczenie nagród dla Laureatów i ich opiekunów naukowych, które odbyło się w Krakowie, w Kuratorium Oświaty, dnia 18 kwietnia 2007 r.

Dzięki zaangażowaniu nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Mszanie Dolnej w dziedzinie popularyzacji informatyki wśród młodzieży oraz osobistemu zaangażowaniu Koordynatora ds. edukacji Informatycznej Kuratorium Oświaty w Krakowie Pana Jana Pawłowskiego, jak również wszystkich nauczycieli – opiekunów biorących udział w ubiegłych edycjach konkursu, Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie wpisał Konkurs Informatyczny na listę konkursów przedmiotowych organizowanych w roku szkolnym 2007/208.

W roku szkolnym 2014/2015 konkurs przestał być konkursem przedmiotowym i stał się tematycznym.

Na tej stronie udostępniane są zadania z ubiegłych lat. Część teoretyczna jest przygotowana do samodzielnego rozwiązania. Spróbuj je rozwiązać. Być może ten konkurs jest także dla Ciebie.