Arkusz kalkulacyjny

Wstęp

Arkusz kalkulacyjny jest programem służącym do wykonywania wszelkiego rodzaju obliczeń matematycznych, statystycznych, finansowych, tworzenia zestawień, raportów oraz prezentacji graficznej danych za pomocą wykresów. Arkusz kalkulacyjny może również spełniać rolę prostej bazy danych, umożliwiając wyszukiwanie, sortowanie oraz filtrowanie rekordów.

Najpopularniejszym arkuszem kalkulacyjnym w środowisku Windows jest Microsoft Excel, dostępny w pracowni w wersji 2007 (menu zawierające wstążki). Standardowym dokumentem programu Excel jest tak zwany skoroszyt (plik z rozszerzeniem xlsx), składający się standardowo z trzech Arkuszy. Arkusz jest tabelą podzieloną na komórki, arkusz który aktualnie jest wyświetlony i podlegać może edycji nazywamy arkuszem aktywnym, zmiana arkusza aktywnego odbywa się za pomocą znajdujących się w lewym dolnym rogu okna programu zakładek z nazwami arkuszy.

W wersji Excel 2007 arkusz składa się z 16 384 = 214 kolumn oraz 1 048 576 = 220 wierszy. Zaznaczoną aktualnie komórkę nazywamy komórką aktywną. Z każdą komórką arkusza związany jest jej adres, składający się oznaczenia literowego kolumny oraz numeru wiersza. Przykładowo aktywna komórka arkusza przedstawionego na powyższym rysunku ma adres „A1”. Dodatkowo adres komórki aktywnej wyświetlany jest po lewej stronie paska formuły.

W górnej części okna program powyżej oznaczeń literowych kolumn arkusza znajdują się ikony poleceń. Polecenia te są pogrupowane tematycznie dostępne w odpowiednich zakładkach. Umieszczenie wskaźnika myszy na ikonie dowolnego polecenia powoduje wyświetlenie krótkiej informacji o jego przeznaczeniu. Fakt ten ilustruje poniższy rysunek (po umieszczeniu wskaźnika myszy nad ikoną Scal i wyśrodkuj):

Zawartość komórki

Dane w arkuszu kalkulacyjnym przechowywane są w komórkach a wprowadzane każdorazowo do aktywnej komórki. Mogą to być liczby, napisy i inne umieszczane na stałe wyrażenia czy obiekty jak również tak zwane formuły, za pomocą których w arkuszu dokonuje się obliczeń. Formułę łatwo zidentyfikować, gdyż zawsze rozpoczyna się znakiem równości „=”. Jednym z najważniejszych elementów okna arkusza jest pasek formuły. Jest on ściśle związany z aktywną komórką, wyświetla zawsze wpis dokonany w aktywnej komórce co oznacza, że w pasku formuły w odróżnieniu od samej komórki podejrzeć można wprowadzoną tam formułę. W arkuszu poza czasem gdy komórka jest edytowana wyświetlany jest wynik działania formuły, to znaczy wynik odpowiednich obliczeń, pasek formuły pozwala na podgląd samego wyrażenia (formuły), które w komórce zostało umieszczone. Prosty przykład obrazujący ten mechanizm przedstawia rysunek poniżej.

Zmiana zawartości komórki

Aby zmienić (edytować) wartość komórki (edytować wartość):

  • wybieramy komórkę przez podwójne kliknięcie (lub naciśnięcie klawisza F2) i w niej przeprowadzamy zmiany;
  • wybieramy komórkę a jej nową wartość wpisujemy w polu formuły.

Przy zmianie formuły wszystkie komórki, których adresy zostały wykorzystane w formule są zaznaczone.