Dział informatyczny

Strona dotycząca elementów informatyki szkolnej — Gimnazjum, jest w trakcie powstawania. Na początek, w miarę całościowo opracowane zostały działy: strona internetowa i logomocja, czyli materiał realizowany w klasie III Gimnazjum. W zamiarze jest opracowanie działu dotyczącego algorytmów, a następnie prezentacji z użyciem programu PowerPoint. Pozostałe działy zostaną opracowane w terminie późniejszym.