strona 1 z 4  < 1  2  3  4 >

Kapliczki słupowe

Kapliczka murowana przy drodze do Lipnicy Wielkiej na parceli J Pociechy. W kształcie kwadratowego słupa, bielona, podzielona gzymsem na dwie kondygnacje, zwieńczona piramidalnym daszkiem z krzyżem.

Kapliczka murowana - słupowa, parcela F. Forczka, przy drodze Łyczana - Janczowa. Wzniesiona w drugiej połowie XIX w. Z kamienia i cegły, otynkowana, zadaszenie dwuspadowe. Na cokole zaakcentowanym uskokiem od frontu gipsowa figurka Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej.

Janczowa, przy drodze do Miłkowej. Kapliczka słupowa, murowana, otynkowana, z daszkiem dwuspadowym, kryta dachówką. W zaszklonej wnęce gipsowa figurka Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej.

Uderzenie pioruna spowodowało pożar dwóch stodół, które były własnością dworu. Jedna stodoła spaliła się a druga ocalała. Na pamiątkę ocalenia jednej stodoły dworskiej została wybudowana ta kapliczka.

Kapliczka słupowa, parcela W. Kosińskiego. Kamienna, tynkowana, kryta dachówką z szeroką kondygnacją dolną i węższą górną. W obu kondygnacjach wnęki, w dolnej figura Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, w górnej rzeźba Chrystusa Frasobliwego ludowa z XIX w. Zbudowana w 1935 r. po zniszczeniu starej, związanej rzezią galicyjską w 1946 roku.

Jasienna koło kościoła. Kapliczka słupowa wzniesiona z kamienia około 1920 roku. Sklepiona, kryta blachą. We wnęce rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem, ludowa XIX w.

Jasienna - centrum. Kapliczka słupowa z I połowy XIX w. Z kamienia łamanego, bielona. Na rzucie prostokąta z wyodrębnionym cokołem, zwieńczona gzymsem i dwuspadowym daszkiem krytym blachą z krzyżem. W ścianie frontowej i w szczycie wnęki zamknięte przeszklonymi drzwiczkami. We wnękach rzeźby i obrazy ludowe.

Jasienna Mieściska, parcela W. Zięciny. Kapliczka słupowa zbudowana na przełomie XIX i XX w. z kamienia łamanego, kryta gontem. Na planie kwadratu, z czterema wnękami w górnej części, z dwuspadowym daszkiem. We frontowej wnęce gipsowa figura Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej.

strona 1 z 4  < 1  2  3  4 >