strona 1 z 2  < 1  2 >

Kościoły

Sądecczyzna - region Polski południowej urzeka ludzi niepowtarzalną rzeźbą krajobrazu i osobliwością przyrody. Mieszkańcy tej ziemi, to ludzie pracowici, wytrwali, głęboko zakorzenieni w jej historii, szanujący prawa przyrody, dający świadectwo żarliwej wiary i pobożności oraz przywiązani do tradycji swoich przodków.

Materialnym wyrazem wiary minionych i obecnych pokoleń są liczne kościoły i kaplice, które stanowią nieodłączny element krajobrazu. Ich bryły architektoniczne współgrają z malowniczo urzeźbionym otoczeniem, zachwycają każdego wrażliwego na piękno swym estetycznym kształtem, wymyślną formą wieży i wieżyczek, niepowtarzalną ornamentacją wnętrz.

Gmina Korzenna zajmuje północną część Ziemi Sądeckiej. Jej krajobraz nie jest tak urokliwy jak w południowej Sądecczyźnie, jednak wszystko co tę ziemię ubogaca stanowi nieprzemijający skarb materialny i duchowy naszej małej ojczyzny.

Bogactwem naszej gminy jest: czyste środowisko, cisza, rezerwaty i pomniki przyrody, zielone lasy pachnące żywicą, zabytkowe obiekty sakralne, przydrożne kapliczki i krzyże będące ozdobą krajobrazu i odbiciem twórczego ducha oraz artystycznych upodobań. Bogactwem jest także przysłowiowa gościnność mieszkańców przywiązanych do tradycji, wiary i zwyczajów ludowych.

Gmina Korzenna należy do diecezji tarnowskiej, którą tworzy sieć dekanalna. Najstarsze parafie na terenie dzisiejszej diecezji sięgają swymi początkami pierwszych dziesiątek lat chrześcijańskiej Polski (Podegrodzie, Tropie). Sieć parafialna gminy Korzenna kształtowała się w czasach Kazimierza Wielkiego.

Obecny obszar gminy znajduje się w zasięgu czterech dekanatów.

 1. Dekanat ciężkowicki obejmuje parafię Bukowiec.
 2. Dekanat bobowski obejmuje parafie:
  • Jasienna.
  • Korzenna z wsiami: Łyczana i Niecew.
  • Lipnica Wielka.
  • Wieś Wojnarowa wchodząca w skład parafii Wilczyska.
 3. Dekanat Nowy Sącz - Centrum:
  • Siedlce z wsiami: Janczowa, Łęka, Miłkowa, Słowikowa, Trzycierz
 4. Dekanat Nowy Sącz - Wschód:
  • Mogilno z wsiami: Koniuszowa, Posadowa Mogilska.

Na terenie gminy znajdują się dwa kościoły drewniane, pięć kościołów murowanych i cztery kaplice filialne.

Bukowiec - wieś peryferyjna w północnej części gminy wzmiankowana w 1370 roku. Jako parafia istnieje od 1950 roku.

Kościół p. w. Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny. Zbudowany w 1805 roku w Kamiannej jako cerkiew greko- katolicka. Przewieziony do Bukowca w 1949 roku i odbudowany. Poświęcony w 1955 roku. Obiekt drewniany, konstrukcji zrębowej kryty gontem, wieża kwadratowa konstrukcji słupowej o ścianach lekko pochylonych, nakryta iglicą. Kościół jednonawowy, nawa złożona z dwóch członów nierównej szerokości. Krótkie prezbiterium zamknięte ścianą prostą przy nim niewielka zakrystia. W ołtarzu głównym obraz Serca Najświętszej Marii Panny 1949 r., dwa ołtarze boczne barokowe XVIII - XIX w., chrzcielnica, ambona ok. 1950 r. Dzwon odlany w 1950 r.

Kościół usytuowany na malowniczym wzgórzu w otoczeniu lasu sosnowo-brzozowego i rezerwatu "Diable Skały".

Ważne dane

 • Proboszcz: Ks. Jakub Rozum
 • Msze święte:
  • niedziela: 8:00, 10:30, 15:00
  • dni pow: poniedziałek, środa, piątek, sobota o godz. 18:00
  • dni pow: wtorek i czwartek o godz. 7:00
 • Strona WWW: parafiabukowiec.pl

W latach 1989 - 1995 wybudowano kaplicę filialną w Janczowej. Kaplicę poświęcił 13 sierpnia 1995r. bp Jan Styrna. Jest to obiekt wolnostojący, parterowy z nieużytkowanym poddaszem, w niewielkiej części podpiwniczony. Dach czterospadowy z wieżyczką, która nadaje obiektowi charakter sakralny. Wewnątrz obraz Matki Bożej Licheńskiej, oraz Św. Kingi patronki kaplicy, namalowany przez byłą parafiankę P. Pęksę. Obraz ten jest kopią obrazu Św. Kingi z kościoła klasztornego w Starym Sączu. Kaplicę projektował architekt mgr inż. Paweł Dygoń z Nowego Sącza, działkę ofiarowała rodzina Żuchowiczów.

Ważne dane

 • Parafia: Siedlce
 • Msze święte - niedziela: 12:00

Jasienna - wieś położona w dolinie potoku Jasienianka. Pierwsza wzmianka w źródłach pisanych z 1372 roku.

Kościół p.w. Najświętszego Imienia Marii Panny zbudowano w latach 1923 - 1925. Poświęcony w 1932 r., odnowiony w 1950. Rozebrany po zbudowaniu nowej murowanej świątyni. Był to kościół drewniany konstrukcji zrębowej, szalowany, kryty blachą. Wieża konstrukcji słupowej o ścianach lekko pochyłych. Jednonawowy z krótkim prezbiterium i przybudówkami zakrystyjnymi. Nowa świątynia powstała na miejscu rozebranego kościoła na jego osi. Jej bryła nawiązuje formą do starej świątyni, a także do architektury sakralnej Polski południowej. Wieża - dzwonnica, mieszcząca dzwony znajduje się na osi kościoła przez którą prowadzi główne wejście. Wnętrze kościoła jednoprzestrzenne z dwoma poszerzeniami, sklepienie żelbetowe, pochyłe, po bokach nawy wkomponowane w dach. Prezbiterium rozszerzające się w kierunku nawy. Całe wnętrze zaprojektowano w formie prostej, będzie ono swoistym tłem, na którym w miarę upływu czasu narastać będą coraz liczniejsze elementy wyposażenia ornamentyki sakralnej.

Ważne dane

 • Proboszcz: Ks. Edward Litak
 • Msze święte:
  • niedziela: 7:30, 10:30, nieszpory 15:00
  • dni pow: poniedziałek, wtorek,czwartek, piątek, sobota o godz. 7:00
  • dni pow: środa o godz. 7:00 i nowenna o 16:00

W 1984 roku wybudowano małą kaplicę murowaną w Koniuszowej.

Ważne dane

 • Parafia: Mogilno
 • Msze święte - niedziela: 14:00

Korzenna – wieś lokowana w 1348 roku. Parafia fundacji rycerskiej uposażona w 1348, pierwsza wzmianka w 1350 r. Szkoła istniała przed 1570 r. Kościół drewniany p.w. Jana Chrzciciela (1565-1618). Św. Urszuli (1618-1952) zamieniony przez Korzeńskich ok. 1570 r. na zbór protestancki, powrócił do rąk katolików w 1595 r. Spalił się wraz ze słynącym łaskami obrazem Matki Bożej 29.X.1952 r.

Obecny kościół p.w. Najświętszej Marii Panny Szkaplerznej zbudowano w latach 1957–1960, poświęcony w 1961 roku. Jest to budowla o cechach neobarokowych z cegły z użyciem kamienia oraz żelbetu, kryty pierwotnie dachówką, po remoncie dachu w latach 1999/2000 blachą miedzianą. Jednonawowy z prezbiterium zamkniętym trójbocznie otoczonym pomieszczeniami zakrystyjnymi. Przy nawie od frontu wieża z dwoma bocznymi kaplicami. Na zewnątrz po bokach otwarte podcienia na kamiennych filarach nawiązujące do formy architektonicznej poprzedniego spalonego kościoła drewnianego. Wnętrze nakryte kolebkowym stropem żelbetowym. Na wieży hełm baniasty z latarnią kształtu barokowego. Elewację zewnętrzną wykonano w latach 1999/2000. Polichromia wnętrza figuralna, wykonana w technice sgraffita. Tła ołtarzy mozaikowe. Nad ołtarzem głównym wolnostojącym rzeźbiony krucyfiks. Trzy dzwony odlane w 1965 roku. Kościół zbudowano na zboczu przełomowej doliny Korzenianki w tym samym miejscu, gdzie stał drewniany.

W sąsiedztwie kościoła kaplica z grobowcem.

Ważne dane

 • Proboszcz: ks. mgr Tadeusz Sajdak
 • Msze święte:
  • niedziela: 7:00, 9:00, 11:00, 16:00
  • dni pow: 6:30, środa 19:00 (17:00)
 • Odpust parafialny I: niedziela po 16 lipca - MB Szkaplerznej
 • Odpust parafialny II: niedziela po 21 października - św. Urszuli
 • Strona WWW: parafiakorzenna.pl
 • E-mail: korzenna@diecezja.tarnow.pl

Lipnica Wielka – parafia fundacji rycerskiej pierwsza połowa XIV w., pierwsza wzmianka 1336 r. Szpital istniał w latach 1595 do 1767, szkoła 1595 r. W 1932 roku wyłączono Jasienną, a w 1950 roku Bukowiec tworząc tam samodzielne parafie.

Kościół p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, fundowany przez Kazimierza Wielkiego w 1359. Kościół obecny zbudowany w drugiej połowie XIV w. Przejściowo zajęty przez arian, odebrany im około połowy XVI w. Wielokrotnie odnawiany i przebudowywany. Budowla gotycka z kamienia, otynkowana, kryta blachą jednonawowa, z węższym prezbiterium dwuprzęsłowym zamkniętym trójbocznie, przy którym od północy niewielka zakrystia. Przy nawie po bokach dwie kaplice, od zachodu niska wieża. W prezbiterium sklepienie kolebkowo- krzyżowe, trzy okna ostrołukowe. Dachy siodłowe, nad nawą wieżyczka na sygnaturkę kształtu barokowego. Na sklepieniu prezbiterium polichromia późnorenesansowa ornamentalna i figuralna z pierwszej połowy XVII w. w nawie na sklepieniu pozornym ornamentalna i figuralna. Ołtarz główny i dwa boczne rokokowe z drugiej połowy XVIII w., w głównym obraz Matki Boskiej Częstochowskiej XIX w. Chrzcielnica z kamienna renesansowa. Ambona i chór muzyczny rokokowe z drugiej połowy XVIII w. Wnętrze zdobią cenne zabytkowe obrazy oraz rzeźby świętych.

Ważne dane

 • Proboszcz: Ks. kan. Albin Samborski
 • Msze święte:
  • niedziela: 7:30, 10:00, 15:00
  • dni powszednie: 6:30, środa 18:00
 • Odpust parafialny I: I niedziela lipca - Nawiedzenie NMP
 • Odpust parafialny II: 20 października - św. Jana Kantego
 • Strona WWW: www.lipnica_wielka.diecezja.tarnow.pl

Mogilno – wieś leżąca w południowej części gminy, wzmiankowana w 1299. Parafia powstała prawdopodobnie w XIII w. Szpital istniał w 1608, szkoła w 1596.

Kościół p.w. św. Marcina Biskupa zbudowany około 1765 roku, gruntownie odnowiony w 1891 i 1930 roku. Drewniany konstrukcji zrębowej, szalowany, kryty blachą. Jednonawowy o nawie kwadratowej i węższym prezbiterium zamkniętym trójbocznie, przy którym niewielka, prostokątna zakrystia. Przy nawie z boku kruchta, od frontu dużych rozmiarów przedsionek dobudowany w 1930 roku. Wewnątrz stropy płaskie. Portale o nadprożach z wykrojem falistym. Łuk tęczy spłaszczony. Dachy siodłowe, nad nawą wieżyczka na sygnaturkę baniasta z latarnią kształtu barokowego, wzniesiona w końcu XIX w. Chór muzyczny o parapecie wybrzuszonym w części środkowej, wsparty na dwóch słupach ozdobnych wygiętych. Polichromia figuralna i ornamentalna z ok. 1930 r., ołtarz główny późnobarokowy z pierwszej połowy XVIII w. z bramkami, w nim rzeźbiony krucyfiks barokowy otoczony miejscowym kultem. Dwa ołtarze boczne późnobarokowe z XVIII w., a w nich obrazy w tradycji barokowej XIX w. Chrzcielnica kamienna renesansowa z 1540 r., ambona późnobarokowa pierwsza połowa XVIII w. Liczne rzeźby. Dzwonnica wolnostojąca wzniesiona ok. połowy XIX w., murowana z kamienia w kształcie arkady na zawieszenie dzwonów. Trzy dzwony zakupione w 1966 roku.

W 1990 roku podjęto decyzję budowy nowego kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego. Ojciec św. Jan Paweł II poświęcił kamień węgielny pod nowy kościół 2. VI. 1991 roku w Rzeszowie. 14. IX.1991 roku ks. Biskup Józef Gucwa dokonał poświęcenia placu pod nowy kościół i plebanię, tuż obok starego kościoła. Budowę rozpoczęto w sierpniu 1992 roku. Od maja 2002 roku odprawiane są w nim nabożeństwa z równoczesnym kontynuowaniem prac wykończeniowych. Termin poświęcenia świątyni wyznaczono na 14.IX.2003 r. Obok kościoła stoi kamienna figura Matki Bożej Fatimskiej, ufundowana na pamiątkę nawiedzenia obrazu w roku jubileuszowym.

Ważne dane

 • Proboszcz: ks. mgr Emil Myszkowski
 • Msze święte:
  • niedziela: 7:00, 9:00, 11:00, 16:00
  • dni pow: 6:30, 18:00
 • Odpust parafialny I: 14 września - Podwyższenia Krzyża Św.
 • Odpust parafialny II: 11 listopada - Św. Marcina
 • Strona WWW: www.parafiamogilno.pl

strona 1 z 2  < 1  2 >