Kapliczki czworościenne (domkowe))

Kapliczka w lesie przy źródełku uznawanym za lecznicze. Wzniesiona w 1927 roku, nieustalonej fundacji, przekształcona w 1953 r. staraniem parafian. Z kamienia z przeróbkami ceglanymi, kryta dachówką. Prostokątna, wewnątrz strop ze skośnymi odcinkami bocznymi. Od frontu podcień. W podwieszonym trójkątnym szczycie wnęka z gipsową figurką Serca Jezusa. Dach dwuspadowy. Wewnątrz gipsowa figurka N.P.M. Niepokalanie Poczętej oraz reprodukcja obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.

Skrzyżowanie drogi Nowy Sącz - Wilczyska - Lipnica Wielka. Kapliczka fundowana ok. 1880 r. przez Michała Czyżyckiego z Korzennej. Z kamienia polnego, tynkowana, bielona, kryta blachą. Na rzucie kwadratu, nakryta daszkiem dwuspadowym, z prostokątnym wejściem i wnęką w szczycie. Wewnątrz gipsowa figura N.P.M. Niepokalanie Poczętej i oleodruki.

Kapliczka zbudowana w XIX w. z kamienia, bielona, kryta dachówką. Na rzucie prostokąta z daszkiem przyczółkowym. Od frontu wejście zamknięte półkoliste, drzwi z dekoracyjnie wyciętym okienkiem; w szczycie prostokątna, przeszklona wnęka na figurkę. Wewnątrz rzeźba N.P. Marii z drugiej połowy XVIII w.

Przy drodze Korzenna-Mogilno, parcela J. Sułowicza. Kapliczka murowana, otynkowana i malowana z daszkiem czterospadowym krytym blachą. Zbudowana w poł. XX w. Od frontu wejście z łukiem, zamknięte. Wewnątrz figura Pana Jezusa.

Kapliczka przy drodze Siedlce - Trzycierz - wieś. Parcela J. Hojnora. Wzniesiona w 1827 r. z fundacji rodziny Iskrowiczów, właścicieli dworu. Z kamienia z użyciem cegły, otynkowana, dach dwuspadowy, kryty blachą. Zamknięta półkoliście, wewnątrz strop. W kaplicy rzeźby ludowe o cechach barokowych: Matki Boskiej z Dzieciątkiem na półksiężycu i globie ziemskim, oplecionym przez węża oraz św. Jana Niepomucena z I połowy XIX w. Gipsowa figurka Najświętszej Panny Maryi Niepokalanie Poczętej. Reprodukcje: Matki Boskiej Częstochowskiej, Matki Boskiej Kalwaryjskiej, Serca Jezusa.

Kapliczka zbudowana w połowie XIX w., remontowana i przebudowana w 1977 r. Z kamienia polnego, tynkowana, kryta blachą. Na planie prostokąta z daszkiem dwuspadowym. Wejście zamknięte łukiem, w szczycie wnęka z figurką Matki Boskiej. Wewnątrz oleodruk Modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu.

W 1936 r. we wsi Janczowa miało miejsce potężne gradobicie i powódź. W 1938 r. wybudowano kapliczkę na pamiątkę ocalenia zbiorów, dobytku wioski i zabudowań dworskich przysiółku "Dwór" w Janczowej. W tej kapliczce odprawiane były Nabożeństwa Majowe do czasu kiedy wybudowano kaplicę w Janczowej.

Brak danych